DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1925 str. 64     <-- 64 -->        PDF

618 Lovstvo


Cl. 18.


Rokovi postojećih zakupnih ugovora na opštinskim lovištima donošenjem
ovoga zakona, ne menjaju se, ako se oblasnom uredbom no odredi drukčije. U
ostalom važi i za postojeće zakupne ugovore propisi novoga zakona o lovu.


C1.19.
Ovaj zakon stupa na snagu, kad ga kralj potpiše i kad se obnaroduje u
>Službenim Novinama«.
Stupanjem na snagu ovoga zakona prestaju važiti sve odredbe dosadašnjih
zakona o lovu, u koliko su u protivnosti sa odredbama ovoga zakona.
Dosadašnji zakoni o lovu prestaju važiti sasvim, danom stupanja na snagu
predvidjenih oblasnih uredaba na području dotičnih Oblasti.
Ministri Šuma i Rudnika i Unutrašnjih Dela neka se staraju o njegovom
izvršenju.


i Lovstvo |


lng. I, Čeooić [Zagreb]:


Lovačka izložba u Zagrebu.


Dana 8. septembra o. g. otvorena je lovačka izložba u Zagrebu.
Ovo je prva naša izložba, koja je obuhvatila sve pokrajine naše države,
koja je prikazala lovnu faunu svih naših krajeva, te koja je iznijela
lovne trofeje iz naših lovišta, kojima bi se mogao ponositi svaki,
narod.


Imali smo već i prije, a i poslije rata lovačkih izložba (Zagreb,
Ljubljana, Subotica) nu te su imale samo lokalni karakter budući su
iznašale lovnu faunu odnosne pokrajine.


Priredjivačima ove izložbe pošlo je u punoj mjeri za rukom,
da pred nas iznesu i da nam prikažu dragocjene i prekrasne trofeje,
koli pojedinačne toli i potpune zbirke. Osim rogovlja jelena, lanjaca,
šarenjaka, srnjaka, divojaraca, kozoroga, muflona, kljova veprova,
medvjedjih, vučjih, lisičjih, kunećih itd. krzna, nalazimo u izložbi
i prebogate zbirke plastičnih preparata, skoro svih vrsta divljači i
zvjeradi, koje žive u našoj državi. Nu ono što tu izložbu najviše diže
i daje joj izražaj, ne mcnotonosti, već izražaj ljepote i života, jest
upravo bezprimjerno lijep arangement i poredjaj, koji nam oduzima
dojam prostorne stješnjenosti, a dočarava boravak u svježoj i širokoj
prirodi, bogatoj najraznovrsnijom divljači.


Sa ulaza u veliku industrijku palaču Zagrebačkog Zbora, u kojoj
je izložba priredjena, kroči nam noga u prebivalište naših ptica močvarica
— k lijepom, jezeru obraslom trskom, šašom, sitom i lopočem,
optočenom, vodom nanesenim šljunkom, dok nam pogled leti preko
njega u nizinsku šumu, koja nam svojim odbačenim zlatnožutim lišćem