DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1925 str. 62     <-- 62 -->        PDF

616 Zakonodavstvo.


Cl. 11.
Lovačka udruženja.


U svrhu gajenja i unapređjenja lovarstva, u cilju stručnog prosvećivanja i
organizacije lovaca i u cilju što boljeg i saveznijeg izvršivanja postojećih zakona,
uredaba i propisa o lovu sa strane lovaca, mogu se osnivati lovačka udruženja
i to: u sedištima upravnih oblasti: oblasna lovačka udruženja, koja mogu osnovati
u središtima sreskih upravnih vlasti, prema potrebi podružine ili sreska
udruženja, koja su samo sastavni deo oblasnih udruženja.


Po odobrenju Ministra Šuma i Rudnika može se i za teritoriju od dve ili
više oblasti obrazovati jedno oblasno lovačko udruženje.
Oblasna lovačka udruženja mogu organizovati »Središnj u Uprav u
Lovačkih Udruženja« za svu teritoriju kraljevine SHS.
Lovačka udruženja dužna su na traženje upravnih vlasti davati mišljenja o
stručnim pitanjima lovarstva.
Lovačka udruženja ne mogu držati u svojoj sredini članove, koji ne poštuju
javne propise o lovu. s


Lovačka udruženja, koja su primila kakvu državnu pomoć iz lovačkog fonda
ili iz drugih državnih sredstava dužna su predlagati oblasnoj vlasti godišnji izvještaj
o svom novčanom poslovanju.


Kod potvrdjivanja lovačkih zakupnih ugovora, sreska vlast ima, ako joj licitanti
nebi bili dovoljno poznati, predhodno zatražiti mišljenje oblasnog lovačkog
udruženja,


Svaki zakupac lovišta mora biti član lovačkog udruženja dotične oblasti u


čijoj se teritoriji nalazi lovište.
Pravila oblasnih lovačkih udruženja sa podružinama ili sreskim lovačkim
udruženjima odobrava Veliki Župan, a pravila »Središne Uprave Lovačkih Udruženja
« Ministar Unutrašnjih Dela u sporazumu sa Ministrom Šuma i Rudnika.
Veliki Župan ima pravo potvrdjivanja predsjednika oblasnog lovačkog udruženja
i sviju podružina odnosno sreskih lovačkih udruženja na svome području, a Ministar
Šuma i Rudnika predsjednika oblasnih lovačkih Udruženja i Središne
Uprave lovačkih udruženja.


Cl. 12.


Nadzor.


Pravo nadzora nad izvršivanjem lova pripada državi. Ovo pravo nadzora
vrši Ministar Šuma i Rudnika preko vlasti opšte uprave, oblasti srezova, te potporom
lovačkih udruženja.


Cl. 13.
Lovački fond.


Kod oblasti ustanovljaju se oblasni lovački fondovi, koji imaju služiti unapređ
jivanjui lovarstva.


U ove fondove imaju da udju u glavnom kao prihodi pristojbo za lovačke
isprave, takse 2% od licitacije osim iznosa za taksene marke, sve globe lovačkih
krivica, i sav novac prodatih konfiskovanih lovačkih stvari.


U oblastima, gdje ovakovi fondovi već postoje imaju se predati oblasnom
odboru na rukovanje.


Za rukovanje ovim fondovima izdat će oblasna skupština pravila (statute).