DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1925 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Zakonodavstvo


Zakonodavstvo i


NACRT ZAKONA 0 LOVU KRALJEVINE SRBA, HRVATA I SLOVENACA."


Pojam i obim lovačkog prava.


CI. 1.
Pravo potiče iz prava svojine na zemljištu.
Pravo lova jest pravo isključivog izvršivanja lova na određenoj teritoriji
(lovištu) po odredbama ovoga zakona, naročito pravo, svu divljač loviti i sebi prisvajati,
kao i odeljene uporabive delove (rogove; jaja i t. d.), te divljač zaštićenu
lovostajom gajiti i razmnožavati.


Cl. 2.
Divljač se deli u sledeće kategorije:


1. u korisnu divljač (zaštićenu obustavom lova, lovostajom),
2. u štetnu divljač (bez zaštite obustave lova),
3. u zvjerad.
Ad 1. u korisn u divljač , zaštićenu obustavom lova (lovostajom),


ubraja se:
jelen (Cervus elaphus),
platan-jelen šarenjak — damjak (Cervus dama),
kozorog (Capra ibex),
divokoza — divja koza (Rupicapra rupicapra),
divlja ovca (muflon) (Ovis musimon),
srna (Cervus capreolus),
poljski zec — zajec (Lepus timidus),
planinski zec (Lepus alplnus),
dabar — dober (Castor fiber),
svizac — svizec (Arctomys marmota),
tetreb — divji petelin (Tetrao urogallus),
tetreb mešanac — spačnik (Tetrao médius),
tetreb ružovac — ruševec (Tetrao tetrix),
lještarka — gozdni jereb (Tetrao bonasia),
sniježnica — snežna jerebica (Lagopus mutus),
grivna jarebica — sklna jerebica (Caccabis saxatilis),
trčlka — poljska jarebica (Perdix perdix),
prepelica Coturnix coturnix),
prdavac (hariš) — kosec (Crex ....),
fazan (Phasianus colchicus, torquatus) i ostale variacije,
droplja (Otis tarda),


* Donosimo ovaj nacrt što ga je izradilo ministarstvo Šuma i Rudnika, jer
držimo da je potrebno, da se i naše udruženje pozabavi ovim pitanjem. Molimo
drugove šumare lovce, da ovaj nacrt prouče te da svoje primjedbe, mišljenja i
predloge pošalju što prije na adresu Udruženja. Uredništvo.