DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1925 str. 55     <-- 55 -->        PDF

.......... 609


....... H.: ........ ..... ....... . . a . . . . . . . . . . . .


H a y . . . . . . y . . u a. . .. 1. . .. 1. . . . . . . 1925. .. 1—15. . ...
..... . 2 ..... y ....... .... .......... . ..........., .... je .......,
..... .. ......... .. ........... ........ ... .... .. ..........
... .. ...... ......... ......... . ........... .......... a na....
.......... ....... . ....... ......... ....... ...... .. ... ...
......, .... .. .......... .. ........, ...... . ....... ....... Te ..
...... .. .... .............. ....... ... .........., ... .. .... ......
.........., ... .. .. ..... ......... . .. ........... .... ........
.. .. ....... ... y ...... ......... ......... ....... ..... ........
......... .... je .. . ......., ... je ...... .......... ........
.... ..... (on ce ...... .. ....... ...... ......- . .............. .
........... ........) . .. ........ ........ .......... .........., ..
;. ..... ..... ..... ..... .... ... ....... .......... .... je .....liciio
. .......... ......... ..... ....... .... ....... ......... .......
.. ......... ... ..... ..... ........ y ...... ....... .........
. .... ... ........ ........ ........ ......., ...... .. .... .......
........ .......... ..... je ......, .... je y ..... ........ ......
...., .. .... .. ...... .. ......., ..... . ........ ...... je .. ... Hamu
y ...... ...... ....... ..... ..... ..... .. .... ....... ........,
.... .. .......... ........ ........, ....... ce ... .......
).....)1. .. .. ....... ..... ....... .. ......... ........, ... ...


.)...., .. je ... ... .... .. .. ........ .............


. .. ..... ........ ...... . ......., ........... ........, ....
>.... y ...... ....... TOK .. .... .. ... .. ........ ............ .......
..... ..... ..... ........ .............. ...... .. ... ........,
.......... ........, .. ...... ... ...... . .... ........... .........
.. .......... .. je ..... ..... ... ..... ...... .........


...... .............. ......... . ............, a . a . a . y . a-
a . . . a . . a . . . . . . . . . . . a . . . . . . . a . . a . . . . . a . . ..
l . . . . . . ....... .. .......... ... ....... .......
´. ...... ...., .. ......... .. .......... ... ........, .... .....
...... ...... ....... .... ...... (..............). .. .... .....
........ ........ .. ...... 1.914., .... je ........... .......... ...[
.., .... .. ............ ........ .. .......... ....... ..... ..iirje
...... (Pinus peuce) . ...... (. i n u s leucodermis). Mo[
... je .... .......... ... . ......... .......... ......, ...... ....
.... ....... ... . ...... ........ ..... ..... .... ....... ..........
. . . . . . . (Pinus n i g r a) . a p 6 a . c . . 6 o p (Pinus b . uia)
.. ........... ....... . ...... ........ . ....... ......... ..[
.. ....... ....... .... ..... .. .. ... .... .... .... . (Pice a
. . . 1 s a) . . . . . y . (Pinus m u g h u s), i.ojii ..... ..... ....
ŠUMARSKI LIST 10/1925 str. 56     <-- 56 -->        PDF

610 ..........


...... ........ ........... ..... ..... .... .. ...... . ....... .......
.... ... .......... ........ ........ y ..... ......... .........
...... ....... . .... .... ..... . ............. .........
..... . ..... .... ..... ... ............ . .............., na .. ..-:
... ...... ...... .............. ..... he .... y ... ..... Opojne;
......, a ...... . ..... .... ..... ........ . .......... .. .... .....
. .....


... .. ........ i


...........


»Bibliographie Forestiere«. Par Dr. Philipp e Flury . Berne 1925.
....... CMO ....... .. ...... ... ..........., .... .......... .......,
.... .. ce ..... ............. ......... ... ..... — y .... ..!.............
..... .. ....... .... ....... na ...... .......... .......
Melvil Dewey-..... . ... ..... .. .. . ........ .............
..... ......... . .... ................ ......... .. ..............
(»Institut International de Bibliographie a Bruxelles). ..


KNJIŽEVNA OBJAVA.


Izašla je iz štampe knjiga


KATEKIZAM 0 UZGAJANJU ŠUMA.


Pitanja i odgovori iz područja uzgajanja šuma, šumske botanike i pošumljavanja
krša.
Sastavio


DRAGUTIN D. VESELI,


profesor na Šumarskoj Školi u Sarajevu.


Sa 20 slika.


U vlastitoj nakladi piščevoj.


Cijena 30 dinara sa poštarinom.


Knjiga će kao priručnik dobro doći i svakome šumaru, a osobito onome, koji
uči ili se pripravlja za ispit.
Naručuje se kod pisca.


@§]