DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1925 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Praktično uređivanje šuma. 603


c) Upoređenje sa normalnim razmjerom dobnih razreda,


Prije nego li se ustanovi normalni razmjer dobnih razreda mora
da je ophodnja već poznata, nadalje mora da je već ustanovljeno, koliko
će proteći godina od sječe do podizanja nove šume. Ovo vrijeme
iznosi jednu do tri godine, a ako se međutimno odgajaju poljski plodovi,
i više.


Ako je ploha gospodarskog razreda i ophodnja onda je ploha


normalne godišnje sječe P a to je ujedno i veličina normalne čistine,


ako se nova sastojina zameće godinu dana iza sječe; manje se upo


trebljava za određenje normalne čistine obličac ———


Ako će se nova sastojina podići istom nakon dvije godine, može
se gornja veličina uzeti dvostruko, pri intervalu od tri godine trostruko.
Više je u običaju, da se normalna čistina računa pri intervalu


od dvije godine po obličcu -— X 2, a pri trogodišnjem intervalu


po obličcu = X 3.
o + 3
Razlika od plohe zemljišta, koje je namijenjeno odgoju šume
i normalne čistine podijeli se brojem dobnih razreda koji odgovara
ophodnji, čime se dobije normalna veličina jednoga dobnog razreda.
U gornjem primjeru iznosila bi normalna čistina uz ophodnju od 80
godina i interval od jedne godine 2160 : 80 = 27 ha; ostatak
2160 — 27 = 2133 treba podijeliti na četiri razreda; normalna ploha
jednoga dobnog razreda je dakle 2133 : 4 = 533 ha.
Ovaj se normalni odnošaj dobnih razreda potpiše obično pod
faktični, na što se istaknu razlike u svakome razredu. U našem bi
promjeru to izgledalo ovako:
Čistine I II III IV (i V) Ukupno


Faktično 32 510 496 465 657 = 2160 ha


Normalno 27 533 533 533 534 = 2160 ha


Dakle više 5 — — — 123


manje — 23 37 68 —


Ovo poređenje, koje se kadkada izračuna također i u postocima


ukupne plohe, pokazuje da u najstarijem razredu imade višak, dok u


srednjim razredima postoji neznatan manjak.


(Nastaviće se).


V aménagement des forets pratique (suite).
Une traduction de . oeuvre pratique du docteur Hufnagl avec supplément
original sur les méthodes français et suisses, (a suivre).
Rédaction.


[§Â§3