DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1925 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Praktično uređivanje šuma.


luje nepovoljno. Ovo je odvajanje još važnije pri revizijama šuma,
koje su povjerbine (fideikomisi), prilikom separacije.2"


e) Vrlo je korisno, da se za pojedine vrsti drveća, koje su u
većoj mjeri zastupane, sastave posebne skrižaljke dobnih razreda, ma
da se tim vrstama drveća gospodari jednakom ophodnjom. Tako će
se odmah razabrati, kojoj vrsti drveća pripadaju većinom stariji razredi,
a po tome i sječe u narednom deceniju.


Ova je podjela vrlo nužna, ako se vrsti drveća znatno razlikuju
po vrijednosti, jer onda treba sječnu mjeru (mjeru korišćenja) snabdjeti
skupljim i jeftinijim drvetom tako, da se postignu što jednoličniji
prihodi.


Pri sastavljanju ovih skrižaljki dobnih razreda za pojedine
vrsti drveća, dodijele se mješovite sastojine onoj vrsti drveća, koja
je u mješavini najviše zastupana, ili se plohe u desetinama dodijele
srazmjerno pojedinim vrstama drveća.


Upotreba skrižaljke dobnih razreda pri uređivanju
je raznolika. Konačni brojevi daju već po sebi sliku o sastavu
šume i o prihodima: što više prevlađuju stariji razredi, to će biti veći
prihodi bližih decenija.


Obično se raspored dobnih razreda upotrebljava za naredne


operacije: . j


a) Za ocjenu vremena ophodnje (vidi str. —).


b) Za ustanovi jenjesrednjedobicijelogagos po
darskog razreda. Pri ovome prosječnome računu uzima se, da
su uz razrede od 20 godina sastojine I. razr. u dobi od 10 godina, II.
razr. od 30 godina, III. razr. od 50 godina itd. Uz razrede od 30 go
dina računa se za sastojine I. razr. dob od 5 godina, II. razr. 15 godina
itd.


Ploha svakoga razreda pomnoži se prosječnom dobom, a zbroj
se produkata podijeli ukupnom plohom tla, koje služi odgoju šume.


Primjer za dobne razrede po 20 godina.


Konačne sume tablice neka su u cijelim brojevima:


I II III IV V
Čistine 1—20 21—40 41—60 61—80 i više Suma
32 510 496 465 443 214 = 2160 ha


Iz toga prosječna dob cijeloga gospodarstvenog razreda:
32X0= 0
510 X 10 = 5100
496 X 30 = 14880
465 X 50 = 23250
443 X 70 = 31010
214 X 90 = 19260


Suma: 2160 . . . 93500 : 2160 = 43 godine.


20 Usporedi o tome piščevo djelo: »Gutsadministratton und Giiterschatzung
«, Wien 1918., Naklada Carl Gerold´ Sohn.