DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1925 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Broj 624—1925.


OGLAS.
Po naređenju gosp. Ministra Šuma i Rudnika od 23. maja 1925. broj:


17.578 i po nar. Dir. .... br. 26.469 od 2. juna
1925. prodavače se putem javne
usmene i pismene dražbe na panju
u šumi uz slijedeće uvjete ovo drvo:


Vadij


Količina
a ce


e


"S1 drveta
L
c
"S za državljane


-Q
s


<~


-a s


E e en
o SHS. strane


e
"Ć73


S H -5


"5 S c
s


"S 13 Q). a. > O D p


G o
Din 1 Din
3


o


23./VU četvr142


o


1.
9 3.000´-— cet. 56 — 16.800--39.600.1925.
tak >co 143
a


3.000´


277


2.
10 do » 2 48 24.000´-48.000a
5.000´


258


3. 11 1.500.. —
44 — 6.60O--13 200-
"
a


228


4. 12 n 3.000´. — t/5 247 59 17.700--35.400-"
"


09 246


us


_o


24. VIL
"5
5. 9 petak 5.000.-— » 229 40 — 20.000--40.00;-1925


(.


1


6. 10 n 10.003--
30 30.000--60.000--»
"
"


>


o


— "3 O
_ u


o ´> 310
*| a. o
7. 11 » » » 3.00--o ~ 15 50 4.650´-9.300-M
o


3 O) 311


J3 3 g 2


Ut


T3


Opaska


i