DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1925 str. 53     <-- 53 -->        PDF

..... ....... 455


a »I


S Lične vijesti. 1


>2 1


5SQS5SQiSSSQSSSSi9GŠSSi©SS9SiS 3SS6S9SSS 6S96SSS©G®GiS3!E 6SS6S9®ŠS6$9GS9SS9G©


POSTAVLJENI SU:


Vlohorić Ivan, sekretar trgovačko industrijske komore u Ljubljani za pomoćnika


Ministra Šuma i Rudnika u I. kat. 2. gr.
Mušić Vjekoslav, za kotarskog šumara III. kat. 4. gr. u Mariboru.
Žagar Bogdan, za šum. inžin. pristava I. kat. 9 gr. kod kut. oblasti u Crikvenici.
Frković Ivan, za šum. inž. I. kat. 8 gr. pri gradiškoj im. općini.
Vuzuk Nikola, za šum. pomoćnika III. kat. 4. gr. pri šum. upravi u Srednjem.
Serdar Franjo, za sekretara II. kat. 5. gr. pri direkciji šuma u Skoplju.
Lindl Ivan, za pisara III. kat. 4. gr. pri djrekeiji šuma u Skoplju.


PROMAKNUTI SU:


Smilaj Ivan, za šum. inž. 1. kat. 8. gr. u Cetinj-Gradu.
Popović Nikola, za šum. inž. I. kat. 8. gr. u Doroslovu.
Valentić Ernest, za šum. inž. I. kat. 8. gr. u Apatinu.
Delač Slavko, za šum. inž. f. kat. 8. gr. u Rujevcu.
Jurković Fabijan, za šum. inž. I. kat. 8. gr. u Jasenku.
Pere Zvonimir, za šum. inž. I. kat. 8. gr. u Zagrebu.
Plesa Vinko, za šum. inž. I. kat. 8. gr. u Kostajnici.
Kovačević Borislav, za šum. inž. l.kat. 8. gr. u Mrkopolju.
Mujdrica Mihajlo, za šum. inž. I. kat. 8. gr. u Kostajnici.
Papo Klara, za šum. kancelistu III. kat. 2. gr. pri direkciji šuma u Sarajevu.
Tešanović Vladimir, za podšumara III. kat. 3. gr. pri direkciji šuma u Sarajevu.
Sekulić Petar, za pisamičkog oficijala III. kat. 3. gr. pri šum. upravi u Sv. Roku.
Žuljan Hubert, za kot. šumara III. kat. 3. gr. kod nadzorne postaje šuma u Litiji.
Lazarević Dragomir, za šum. rač. revidenta II. kat. 3. gr. pri direkciji šuma


u Zagrebu.
Sinčić Ivan, za okružnog šumara I. kat. 7, gr. pri šum. upravi u Kićevu.
Marčić Eduard, za pis. oficijala III. kat. 2. gr. pri direkciji šuma u Ljubljani.


PREMJEŠTENI SU:


Kopf Stjepan, šum. nadinžinir I. kat. 7. gr. sa Sušaka u Benkovac.
Smilaj Ivan, šum. inž. I. kat. 8. gr. iz Cetingrada u Jastrebarsko.
Kariolić Stanko, šum. inž. asistent, I. kat. 9. gr. iz Jaetrebarskog u Cetin-grad.
Hofman Josip, okruž. šumar II. kat. 3. gr. iz Kosovske-Mitrovice u Golubac.
Košić Aleksandar, podšumar III. kat. 2. gr. iz Beograda u Prištinu.
Rosić Sreten, podšumar I. kat. 9 .gr. iz B. Bašte u Uzice.
Blažek Dragoljub, okr. šumar II. kat. 3. gr. iz Golupca u Berane.
Milovanović Dragoljub, okr. šum. II. kat. 1. gr. iz Uzica u Beograd.