DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1925 str. 50     <-- 50 -->        PDF

452 Lovstvo


...... .... ... ...... .... ........ . ..... ..., .. ........
........... ...... — ....... ......... . .... rrmi .. ....... ....
....... ... ....... ........ ....... — ........ ............ ........
......... .... .. ....... ......... ...... ... ....... .. ....
.... ........ ........ . ....... ........ ........ ....... ............
........ .......... ....... y ....... .. ..... ...... .......
..... ...... ........ . ... ......... ».............« ...... Ha ...
.... ...... ... ........ ........ ....... ........ .. ........, ...
.. y .... .... ...............


. ... ... .. .... ............ .... y ..... .... ........ y .....
.... . .. ......... ...... ... ....... .............., ..... .... ce
........ .. ....... ....... ...... ......... . ........, a . ....
..... ..... ce ........, ... ...... .......... ..... ... je .... y
.........


Ha .......... .... .... ....... ... ... ........ ........, a ....
.. ..... ...... . sa ......... ...... ..... ......... je .... .... ..
........ . ....... y ...... ...........


......, 1925. .. ........, .........


GOZDARSKO LOVSKA RAZSTAVA V LETU 1926.


Že ob prili.ki v manjšem obsegu prirejene lovske razstave na Ijubljanskem
velesejmiu leta 1924 se je sprožila rnisel, da bi se priredila, če še ne v letu
1925 pa vsaj v letu 1926 skupno z lovsko in ribarsko, tuđi gozđarska razstava,
ki bi bila brez dvoma za predmetni poduk, za gospodarstvo´ in trgovino naše
ožje domovine velikega pomena. Prireditev naj bi z izložbo primernega gradiva
širšim krogom nazorno predočila vzgojo, zaščito, izkoriščanje naših obsežnih,
bogatih gozdoy in industrijalizacijo´ gozdnih pridelkov, obseg to veliko narodno
gospodarsko vredncst lovstva in ribarstva, naj bi pokazala napredek in položaj
gozdarstva in ribarstva ter zbudila večje zanimanje in bolje urnevanje teh velevažnih,
pri nas danes, žal še ne do vol j cenjenih panog našega narodnega gospodarstva.


Če pa hoćemo doseći ta namen, ki že sam na sebi upravičuje nameravano


prireditev, treba je k temu temeljitih priprav, mnogostranske udeležbe, trajnega


sodelovanja in so v to poleg strokOiVnega osobja, lovskih in ribarskih krogov v


prvi vrsti poklicani gg. goizdni veleposestniki in testu veleindustrijalci. Sevedaje


pripomoć posameznikov tuđi dobrodošla. Z združenim! močrni vseh teh činit e


ljev in s pripomočjo merodainili oblasti, bi se dala zamišljena naloga za Slove


niju, ki v navedenih panogah drugim, pokrajinam naše obširne države prednjači,


častno resiti.


Uprava Ljubljanskega velesejma, ki bo zaželjeno akcijo z vsemi razpo


ložljivimi sredstvi radevolje podpirala, zagotavlja razstavljalcem poleg običajnih


ugodnosti udeležencem še posebne ugodnosti.


Naprošajo se vsi interesenti, da izvoli jo izjaviti,


bi li bili pripravljeni i n v k a k e m obsegu s o d e 1 o v a t i


pri priredit vi gozdarske, 1 o ,v)s k e in ribarske razstave