DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1925 str. 48     <-- 48 -->        PDF

45i) Lovsivo


..... ..... ........... . .......... ....... . ...... .....


...... ... .. ..... ......... ..... ....... ..... . ...., .... je .....


. y ...... ......... ..... ..... .... .... ......... ....... ......


... ......... ......., a .... .. je ....... . .... . ............, ...


.. ce . .... ...... . ....... ..... ..... y ......... .......... .......


...... je ...... ....... y ..... .... .. .. je .... ...... ........
.. ........., ... .... ...... y ....... ............ ... .. ..... .........
.. ........ ........ .. ...... .... ........ ....... . .. ..........
.......... ....... .. ...., ... ....... ....... ...............,
........., a . .... y .... ...... . ......... ................. .........
.......... ........ . ..... ..... ..... ......... ..... ...............
......, ....... .. ...... ......., .... ... ...... .... ...., ....
.... ... ....... ....... . .. .. ... ...... ......: ........ ......,
.........., ........, ........, ...... . .. ..


...... ... ..... ....... je ...... ..... ........ ....... ........
. ........, a .. ........ ..... ....-.., ... .. .... ..... ............
y ........ .... .... .... ........ .......... .......... .....
. .... .... ............ .... .... .......... ......., a .. ..... ..
.... .... ....... .... .. ..... ....... ...... .. ..... ...., .... rpe..
........ ........ ....... . .. .......... . ........ ....,....


Ko je y ... ....... ............. . .. .... ....... ............
...... .. ......? ... ..... — ......... y ....... A .... y ............
...., ........ ...... ...... ....... . ....... ....., ... je
.... .... .... ........-.......... ........ . .... y ..... ..... .......
....... ...... .......... ..... . ....... ......., ... . .... ......
...... ... ...... .... .......... . ....... .. ...., a .... .. .....
....... ......... ...... .. ...... .....


.........., .. ce ... ....... ......, ....... y ..... ....., .......
......... .. ....... ........ ....... a ...... .. ..... ........
AKO .. . .... ........... ......... ..... no ........ .........
.... .. .... ........ no .......... oprana ........ ....... .......
... .. ce .. ..... ..... .... ......., ..... ... ...... ...... ..........
...., . ...... .. .... .... . ...... ... ....... .. .... ...... ..............,
a ...... je .. ...... .... .... ........ ........ .....
......... . .... ..... .......... ....... . na ..... ....... .... n
..... ....... ...... ....... ce ....... ...... ... ....... ......., ...
...... ..... a ........., .... .... .... ....... . ....... .. .........
... .... ....... ne ............ ... ............. a .´ .... .... . ...........
y ....., .... je .. ...... y ...... ............


....., .... je ........ ........ ......... ......... . .... ....
(.... ... . ........ ... ....., .... .... .... ...... ....... ... ........
...... na ...... ....., y ........ ..... ... ........ ........
ŠUMARSKI LIST 7/1925 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Lovstvo 451


...... .... .......... ....-y ....., .... ..... ....... ....6>
.. .. ........ ........ ... ......
.... ........... ....... y ..... .... ....... .. ... ..... .&


... . ........ .. y ........ ........ ........ ... je ..... .. .. .....
....... ..... ........... ...... ..... .. .... ........., ..... .......
. .... .... .. .... .......... ......... je: 1) .............. ...
............ .... y ...... ........ ......, 2) ........ ........ ........
....... ......... .......... . 3) ...... ... ..... y .... .....
........ ......... ........ .... je .. ...... y ...... .........
.......... ...... .............. ........ ...... ........ ....,
..... .. ....... ........... y ............ a .´ ... . ......... y
..... ....... . y .......... ...... ....... .. .....
.... 10. ........... ...... . .... ....: »....... je ......
. . . y . . a . . . . . a . . . . u . . . . . . . . a . . . . a .. . . na


. . a . . . .. . ., . . . . . . . .. a, . . . . . . . y . . . a . . . . y . . ..
. y . . . . a . . . . . . . « ...... ......, .... .... ..... .........
....... .. .... ............ ...... ... ...... ........ ... ...
......... .... ...... ..... .. ....... ... .. ...... .. .... y .........
......, ..... .. .. ...... .......... .. .... »...... ......«.
Onaj .... ...... je ..... ..... ......, ... ...... ...... .. ......
........


Kao ........ ...... ....... ......., ...... .. ce ..... .....


...... — ........... ...... . .......... ............... ....... im


...>.: ......, ........ . ...., a ..... .... je ....... ...... y ........


.......... ....... .............. ....., a ..... ......, ......, im


....... .. y .... ..... ..........., ....... »..........« ... ......


...., a . ..... .. ......., ....... ...... ........ ......, ... .. je


..... .. ........ ...... ... .... ......, .... ...... ...... .... y


........ . »rone ....« (...... ......) ... ....... ......., a ....


..... ..... ... ..... . ..... ........ ......, .... . ..., . ... ... ..


....... ...... .... ...... ...... ..... na .... ........ »...... ...


....« je .... ....... .. ce ....... ............, a ... na ..... ..


..... ........


...... ...... y ........ ...... .. ».......«, a .... je ........


..... ..... ...... ............, .. je .... . .. .. .. ....... .....


»......«. — ... . .... ...... ce ..... (........) .... ..... ......, a


.... ...... ..... na ..... 1000 ...... ....... ...... ...... ..... .


.. na ... ...... ...... a . ........ ....... ............ .........


.... . y .... .... ...... ...... ...... .....-......... no .........


n ».... ......«. ... .... ... ..... ...... ... ... ....... ..... .....,


no .... .. na ..... »......« .......... ...... ........ . ....!


...... . ..., ..... .. . ........... .......... y ...... .....


....., ... .. ..... n ...., a ... .. »......« .. ...... ..... — .. ..


ce .... ........


.... ce ...... .. ...... ........ . ........ . ....... ..........
...... .......... ... ..... no ........ ...... . ......... ..].
.. ....... .. ..... ............ . ...... ....... .. .....-.........
.. ......... ...... .. ......., ....... .......... ... .... .. »......
......«.