DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1925 str. 37     <-- 37 -->        PDF

....... . .....


1 . I


I ....... . ...... 1


i i


.0......30.... ..........


. ..... ... ....... ......... ...... .............. .........*
........... ... ......., .... ..... . ........... ...... .... .........
..., .. je .. .... .... ........ ... . ..... ......... .... .... .....
.. ce ........ ..... ...., A . .... ....... ..... ..... .. .. .....
........, .........., ............ . .............. ..... ..... .........
y ....... ....... .......


........ ........ . ..... ...... . ...... ......... ... y .....
........ ....., .. .. .. .... ........... . ........ .... ..........
.... .... ....... Ta ..... je ..... ...... .... ....... .......
. ...., .. .. .. .. ...... ..... ........ . ....... ..... ........ je . ........., .. he ce ... ^..........
.... .. ....... .... ........ ....... ...... ... (.... ...........
..... ......... . ...... .... .. ce ... . . . . ..
. . . . . a . . . . y . . . . . . . . . . . . . . . ., .. .... .... ... ......
............. ....... .... y ....... ........ ........


.. ............ ........, .. ... .... .... ....... .......
...... ........ ........-.......... . .......... ...... .........
....., .... iiac je .........., .. . y ........ .......... ....... ......
.. .. .... ... ........ . ....... ............ .... y ...... ......
..... ..... ............. .. ...... .. ......... ............
....... .. ......., ......... . .... ......... ..... y ... .......
... .... ......... .......... — .. ...... ....... — ........... ...
........ ............... ....., .... .. ..... .. ....... ... .... .....


..... ....... ......... .......... ..... y ......., .........
. ......... ....., .... ... y ..... ....... ...... .........., ..
...... je .....


......... ... ... .... .. ce ...... ... ..... ..... To je non ..
a . u . . . a . . . y . a . . . . a . a . ......... ...... Ha ...
.... ... .............. ......... y ........ ........ ...... .....
.. ...... ........ .. .... . ... ........ . ... ..........


.. ... y ..... ....... ......., .. .... ce ....... .. ... ......
<.... .. .. 1925. .... 261.). ........... ...... ..... ........ .....
......., ... .. .. ....... ....... .. ...... ........, no ...... ..
....... .. ce .... ......... .......... ...... ... .. .... .. .. .
... ............ .... .. ...... ... ..... ......... .... ....... ....
........ .. . .... ..... ........., .. je ....... .... .. ..... ..-
.... ........., ........ je ...\.. .... ......... y ......... ....
.....


To ........ ....... .. .. ......: ..... ........., ......... .........,
.......... ........., ......., ....., ....... . ...... ..........
ŠUMARSKI LIST 7/1925 str. 38     <-- 38 -->        PDF

....... . ......


1. . . ...... ..... ......... .... .. *. y . y ..........
... . . . a . a. ....... .... ....: ......... .... .. ....
... ......... ........ ......... .. ..... .... . ..... ..... ........
... oui! ux .... .. .... ... ......., .......... ........ (............
..........), ..´. ......... Ha ...... .........., ........
.............. u .. ... .... .. ......... .... ... .. .. .......... ....
.. .. ..... ..... .......... To ..... . ......... ........., .... ce ......
......... na ...... ......... ........ ....... . .... ..... ..........
......... ....... je ... ........... ......... ... .........
.........., no ....... .. je ..... ....... ...... .. je ...... y .....
.... na ...... ..... ... ....... ......... .... ce ........ ...........
..... ...... ...>.. 08 je ..... .... .....; .. y ... je .......
...... ....... ..... .....
2. .. ......... ..... .. — ..... ......... ........ — .....
..... . . . a . a . a . . . . . . . y . a . . . . . a . a. Ta ...., ......, ne
.... .. .... y ........ .. ....... .., .. je y ....... ....... .........
... ...... ........., .. .. .. .... .... ......... .......... ..
....... lio ........ .... ...... ...... je ........, .. .. ... ........ ......
.. ........ ......... ....., .. ........, ...... je on ...., ...
.. ...... .............. ....... ..... je .. ...., .... je ..........,.
...... n ....... na ... ........
.. ......... ..... ce ..... ..... n .... ... u . . . . . . . . . .
. a n on y . a . . a n p e . a . a . a. Ty no .... ............ ......
..... Ta .......... nnje .... ......, .... ce .. ...... ...... ........
je y ...., IIITO je ..........., .... .. Beli ...... .. ......... .......
....... ........., ..... .. ce ..... y ......... ........... —
..... ...., ...... .. .. ....... ....... ... ..... ....... ... .....IIOCT
........ ......... ............ ... .... ......... ...... .............
......... ........., ono ........ . ........... ........
.. ......... y ........., — ....... .. ......, .... ce ..... .. .......
......... na, . ......... .......... .......... ..... .... ..... ce
.......... ...... .......... ......... ....... . ...... ........ je.....
.... . .... ........ y ..... 5.


..... ce ne ..... .... ....... ..... ................ .. .......,
.. .. ... .... ......... ....... . ........ ....... ... no
.... .... ......... .. .... . ....... ........ . .. .. je ... ..... ............
. ...... .......... ........ .... ....... .. je ...., ....
... ..... ... .... ...... ...... ......... ......... ... .. .. .....
..-... ......... .... ...... ..... . .......


"3. ..... .. . ...... . . y . a . a . a. ....... ..... .. ........
....... ....... ......... . ..... ..... ......... ..... ........
.. .......... :


........ ..... ........... ..... ....... ...... .......... .
................. .. ..... ......, y ..... ce ... ...... ..... ..........
Taj ce ..... ....... y ........., ........, ...... . ...........
... .. ........ ........ ..... .... . ..... ........., .... .. .. my...
y .....
ŠUMARSKI LIST 7/1925 str. 39     <-- 39 -->        PDF

....... . .....


. ........ .. ..... ....... ........., .... .... ... y .....:
............. . .... .......... .. ......, a ............. .. ......


....... ..... .. .. .... ....... ......... .......... ..... .......
.. .... .. .......... ............, ... ....... ....... ......, .......
hc ...... ...., ........., ........, ........., ........ . .......
..... ..... .... ...... ....... .. ............, .... .. ......
. .......... ......... ...., ... .. .. ....." ........ ..... ...........,
...... . ....., ......... ....., ........ ......., .......
..... .... ............. ...... .. .. .. ce ....... .... ....... ....,
..... ..... y ....... . y ...... ........
4. ....... ......... . ..... .... ..... ........
..... ......... ......... . ..... ............ ........ ....... ...
..... ...... je ....... .. ..., .. .. .. ce ..... ........ ..... . ...........
........ ........ .... ...... ....... .......... .....
0 . h a ....... .... . ....... ... no . .. .....


........ . ...... ....... .... (.... y ....... ..... a y ........


...... ......). .......... ....... .... (..... .... y ........ .....


<5.... .. ....... . .........). ......... ....... .... (......., .....,


...., ........, ......... . ..... ........ .......). .... ... .....


..... ..., .......... ....... .1..., ..... .... y ....... .........


.... . y . y . .: ....... ....... ........ . ........., ....
........... ..... ......... ...... ... ........, a ........ ........>
. ....... ....... . ........., ......... .........


. a . . . . BI y . a: ..... ...... ........., ..... ......., ....., .......,
........... ........ . ........., ........., ..........., .....
......


............. . y . a: ............. ....... . .........
....... ........., ...... .............., ..........., ........
u .........


.......... . . y . a: ............, ...... ......, ......,
...., Bjoiap, ...., ......, .... ......., ..., ....., ...... ........,
...... .....


. . . . ] . . a m y . a: ..... ............ ........ . ............
3 a . . . .: ....... . ............ . .......... ...........
...., ........... ..... ...... .....
. . ., . . . a . . . . ., . . . . a . . . . ..


5. II a . . . . . . . a . a . a ..... ....... ..... ......... ..........
...... ..... ...... .... ..... ........ ..... ........... ......
........., .. je ....... .... ....... .... ..... ..... ......... ..
.......... .......... ........ .... .. .............. Kao .........
......... ..... .. ....... ...... . ......., .... .. ........ .......
.. ......... .......... .. ..... . ..... ........ Ha .. ....... noj
.... ...^. ......... ............ ... .... ......., .. .... ....... ..
......... y .... ........., a ..... y ......... n ........... ........
......... ....... ce .... ..... .............. ........ ..... .. ...........
BITO .... ........., ... ... .... ........ ..... .. .........
.... ..... ........ ........ .... ... ... .... ........ . .......
.......... ...... .. ............ ........ ...... ...............


ŠUMARSKI LIST 7/1925 str. 40     <-- 40 -->        PDF

....... . .....


........ . .... ... ... je .... ...... ............ . ...........
... je ........ ........ ... ........... ......... ...... y .....
.......... ...... ...... ......., .. .... .... ......... .... .......,
.. cm ...... .. ........ ......, y ..... ..... .. ...... .... .. .
..... .... ......... ....... ....... .... ... ........... ..........
........ ....... ........ . ........ .........


........ .. ..... ... ........... ......... na ...... .... ........
To . ....... ... ce y ... ......... ...... ... ........ ........,
........ ......., . .... .... .. .. .......... .....


..... ......... .... .... ........ . ..... ............. ..
...... ....., .. ........ ... ... . ... ......, ...... .. ..... ........
............ na ...... ......... ......... ........ . no ....
......... ......... Ta ce ........... .... — .. ............ ........
......... ........ — ........ .... ...., ... ........ ....... ........
...... .......... ......... ..... .... ......>.... ..... ....
........ .. ..... ......... ......... .......


H a . . . . . . . a . a . a . . . a . . . . . . . . . . . a . a . u . a .
. . . . . . .. ........ ..... .. .. ...... . ....., ..... .... ....... ..
... .... ........... ...... ........... ..... . ....... ........


.. ......... ......... ..... ......... .... .......
. y . . . .. ........ ..... .... ......., .. ou y ......... .........
.... ....... .. ......... .......... .......... ... he .........
....... ........ .. ..., ... .... ......., ... .. ..., ... je .......
no ... je .. .... .. ........... ......... ...... ........ ........ no......
je . ...., ... ce na ... ..... .... . ... ........ .. .........
. ...., ...... je . .... ...... ....... ........ ...... ......... y ..........
.......... To he .. ..... ......... .. ....... ..........
..... ...... ......... . .. ......, .. ....... .. ..... ......., .. ..
... ..... ........ ... ........ ........ .. .. ....... ........... ..].
.......... ......., .. ... ..... ......... .... ......, .... ...
..... .........., .... je ....... ...... no ...... ..... ......... ...
no ............... ... ...... ........, .... ...... y ......., .. ..
.... ..... .... .. .... ..........., .... .. .... ........, ..... y
.... ... ........, .. .. ......... ...... .. ........ ..... .. ......
..... ....... ........ ......... ..... y ..... ......... . ..... .....
......... On ce .. Taj ..... .......... ..... ............ ..... .........,
a ... y ... .... onaj ..., .. ..... .. ......


. . . . a . a . a . . . . . . y . a . y . . ni . . y . . . . a . ., ... ...
y ... ....... ......... ... ...,. je ......... .. .... ..... ....... .
..... ........., .. ....... je ..... ....... ... .......... ...........
......... ... je ........ ....... .... ... ...............
...... .. je .. ......... ....... 45 ......, ...... 20—30 ......
..... .......... .. ......... . ...........,


0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . a . a . a ..... ........ .....
.......... ..... ...;... .. ..., .. ......... .... .... ........ y ..»
......... ... je ........ y .........., .. .... ..... ... .... je .......
ne .... ....... .... ... . ... ....... a . .... .....