DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1925 str. 78     <-- 78 -->        PDF

342 Lične vijesti


C
C
G$96^6S3GSSG^SS96!iS<3^6S©^


Lične vijesti.


POSTAVLJENI SU:
Antić Aleksandar, za inspektora pri gen. direkciji šuma.
Čop Vjekoslav, za šumarsko-inž. asistenta I. kat. 9. gr. pri šumskoj upravi u
Loznici.
Odžić Vladimir, za šumarskog savetnika II. kat. 1. gr. i šefa šum. uprave gjurg´.


i. o. u Koprivnici.
Vasić Petar, za podšumara III. kat. 1. gr. pri šum. upravi u Prizrenu.
Jovanović Milan, za zem. šum. nadsavjetnika I. kat. 3. gr. kod oblasnog župana
zagrebačke oblasti u Zagrebu.
Bićanić Nikola, za računarskog pripravnika II. kat. 5. gr. pri direkciji šuma na


Sušaku.
jFerić Ilija, za šum.-inž. pristava i seta šum. uprave u Vrhovinarna.
Polak Velimir, za šum. savetnika I. kat. 7. gr. pri šum. upravi u Gospiću.
Koricki Slavka, za kancelistu III. kat. 3. gr. pri direkciji šuma u Sarajevu.
Jlradil Dragutin, za šum. savetnika II. kat. 1. gr. pri direkciji šuma u Zagrebu.
Benaković Josip, za šumarniika II. kat. II. gr. pri šum. gespod. uredu im. opc.


brodske u Vinkovcima.


PROMAKNUTI SU:
Radojčić Svetozar, za šum. nadsav]etnika I. kat. 5. gr.
Kundrat Emil, za šum, nadsavjetnika I. kat. 4. gr.
Cvikelsdorfer Ivan, za šum. nadsavetnika I. kat. 5. gr.
Muždeka Damjan, za šum. savjetnika I. kat. 5. gr.
Simič I. Mihajo, za sekretara II. kat. 3. gr.
Janković Danica, za adrmin. činovnika II. kat. 3. gr.
LJubinković Ranko, za pisara II. kat. 4. gr.
Marić Branko, za admin. činovnika II. kat. 5. gr.
Bjegović Tomo, za šum. savetnika I. kat. .. .--r.
Miletić Žarko, za šum. savetnika I. kat. 6. gr.
Petrović Petar, za šum. savetnika I. kat. 6. gr.
Benić Emil, za šum. savetnika I. kat. 6. gr.
Rolinger Rudolf, za nadšumara II. kat. I. gr.
Belamarić Ivan, za nadšumara II. kat. 1. gr.
Amidžić Vukašin, !za nadšumara II. kat. 1. gr.
Makić Trifun, za nadšumara II. kat. 1. gr.
Vok]ć Milan, za šum. referenta II. kat. 1. gr.
Pribik Franjo, za nadšumara II. kat. 2. gr.
Crkvenac Josip, za šum. nadinžinjera II. kat. 1. gr.
Rosi Alfred, za šumara III. kat, 2. gr.
Sučević Stjepan, za p´sarničkog oficijala III. kat. 2. gr.
Bjelić Jovan, za pisarničkog oficijala III. kat. 2. gr.
Tomše Valentin, za šumara III. kat. 2. gr.