DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1925 str. 75     <-- 75 -->        PDF

Iz Jug. Šumarskog Udruženja 339


j"» -*W** -Hrt- H V -j^N» »..^. -rftfw ^.*. ...- -™^^> ^ , ^Xh, i-tlfy ,^ ^ -"fr^^ifO^ nHTf^H *4MKi i^fft-i Jffg- i-rN.!-OT!K ^.^. J06^J<6^^W4


I .. .... ......... ......... i


SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA J. Š. U.
»držati će S€ 10. m a j a o. g. u 9 sati prije podne, a po potrebi i narednih dana
: Beogradu u prostorijama Ministarstva Suma i Rudnika, sa slijedećim dnevnim


edom:


1. Čitanje i ovjerovljenje zapisnika prošle sjednice.
2. Izvještaj tajnika i blagajnika.
3. Izvještaj o predlcgu J. Š. U. Ministarstvu Šuma i Rudnika o Zakoni>
Privrednom Savjetu.
4. Izvještaj tajništva o anketi održanoj kod Ministarstva Šuma i Rudnika
i Zakonu o šumama.
5. Interesi države, šumskog gospodarstva i šumarskog osoblja, obzirom
la premještanje šumarskog osoblja.
6. Rasprava o vanrednim priBadležnostima šumarskog osoblja (deputati)
>bzirom na sastav pravilnika o tim prinadležnostima.
7. Rasprava o autorizovanju šumarskih inžinjera (predlog Ružica).
8. Rasprava o nazivima šumarskog osoblja.
9. Rasprava o rezolucijama prihvaćenim na konferenciji privrednih korpo
acija 12. i 13. januara t. g. (vidi Šum. List br. 2. g. 1915. str. 115.).
10. Eventualija.
Zamjena stranih stručnih listova za »Šumarski List« napreduje. Pored
rancuskog »Revue des Eaux et Forets« proveli smo zamjenu za talijanski
>L´ Alpe, Rivista forestale Italiana«, belgijski »Bulletin de la Société Centrale
"orestiere de Belgique«. Zamjena za švajcarski, rumunjski i španjolski »Šumarski
´Jst* nalazi se u stadiju pregovora.


Redakciju br. 4 nije mogao izvršiti lično sam urednik, koji je 15 dana iz-
Jtvao radi ankete, koja je održavana u to vrijeme u Beogradu. Uslijed toga
jVukle su se u br. 4. znatne tiskarske pogrješke. Molimo, da se to naše objašljenje
uvaži.


ISKAZ UPLAĆENE ČLANARINE I PRETPLATE U MJESECU MARTU 1925.
Redoviti:


Šurić Stj., Zagreb Din 50.— (za god. 1925.); Majnarić M., Ravna Gora
Din 50.— (za god. 1925.); Čizek J., Valpovo Din 50.— (za god. 1925.); Orlovac
VI., Vrbaška Din 50.— (za god. 1925.); Vajda Zagreb, Dim 50.— (za god. 1925.);
Benić E., Zagreb Din 50.— (za god. 1925.); Operman F., Zagreb Din 57.— (za
iod. 1925. upis i pravila); Pere Z., Zagreb Din 50.— (za god. 1925.); Sokolić
Ante, Blatnice Dm 40.— (za god. 1925.); Mladenoff B., Vraza Bulgarie Din 50 —
(za god. 1925.); Batić J., Otočac Din 50.— (za god. 1925.); Kvočić P., Trnovo
Din 50.— (za god. 1925.); Grahovac P., Nova Gradiška Din 50.— (za god. 1925.);
Pavličević St., Korčula Din 50.— (za god. 1925.); Pleško F., Kokri nad Kranjem
Din 5».— (za god. 1925.); Petrič F., Ljutomer Din 50.— (za god. 1925.); Heško
B., Krapina Din 50,— (za god. 1925.); Korber Rud., Kamensko Din 50.— (za