DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1925 str. 74     <-- 74 -->        PDF

338 ..........


........ ....... 20 .... ....... ........ ....... .. ......... . ....
..... ........ ........ .... y .... .....
....... ....... roiakajy .... 1.000.— ...... .. ....... .........
5.000, a .......... ....... 10.000 ... . ........ .... ..........
.. ............ ... 250.— ........ — ....... ........ .......
....... y ... ......... .......
.......... na ».........« ....... ... ..... y ......... na ..-
KOBiiii ..... ... 53.017 .......... .......... y .........


ING. ANTE RUŽIC: »ZAKON . ŠUMAMA«


može se nabviti kod Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja (Zagreb, Vukotinovl
ćeva ulica 2) uz cijenu: za članove 30 Din., za raečlanove 60 Din.
Preporučamo ovo velikom ljubavlju i marom napisano djelo.


LITERATURA.


Belgijska. Primili smo izravno od autora A. Poskin-a , prof. šumarstva
i direktor instituta !za šumarske okuse u Gembloux-u »Productio n du boi s
et traitement des forets«. Bruxelles. 1924.


»L/ expérimentation forestiere en Belgique« 1924. N 4.


Švajcarska. Prof. dr. A. En g 1er: »He1 iotropism u s u n d
Oeotropismus der Baume dereH waldbauli, clie Bedeutung
«. Zurich. 1924.


Prof. dr. A. Engler: »Die H o c h d u r c h f o r s t u n g« (E c 1 a i r c i e
par le haiut) Zurich. 1924.
Internacionalna »Les forets, renseignements statistiques
concernant différents pays«. Rome, 1924.
Ta je izdaire internacijonalnog instituta za agrikulturu, koje sadržaje sta


tističke podatke o neko 20 država (medju ovima naše na žalost nema). Ti podaci
odnose se: 1. na šumarsku statistiku, 2. na površinu šuma i njihovu reparticiju.


3. prilike vlasništva, 4. šume, koje su sposobne za eksploataciju,. 5. iskorišćivanft
šuma, 6. drvni kapitali. 7. godišnji prihodi, 8. vrsti drveta, 9. štete, 10. kretanje
izvoza i uvoza.
Bilo bi potrebno da se i naša zvanična statistika udesi konformno načinu,
kojim je obradjena statistička grad;a u ovoj svjetskoj publikaciji.


®x®