DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1925 str. 71     <-- 71 -->        PDF

Lovstvo 335


XI. Odio.
Lovno pravo u našoj državi.
Zakoni o lovu, koji važe u raznim krajevima Kraljevine Srba, Hrvata i
Slovenaca. Nacrti ´za novi lovni zakon. Literatura, koja u vezi sa lovnim
pravom.


XII. Odio.
Statistika i literatura.
Naročito statistički i grafički prikazi o stanju lovstva u našoj državi.
Podaci o broju žive i ubijene divljači. Prikaz o cijenama zakupninama) lovišta
prije rata i sada. Katastri lovišta u pokrajinama.


Lovačka literatura.


a) Naša: Sve vrsti lovačkih listova i publikacija sa teritorija Kraljevine


Srba. Hrvata i Slovenaca.


b) Strana: Lovački listovi, knjige i t. d. raznih zemalja i jezika.


... Odio.


L o v ni psi.


Podaci o stairu lovnih pasa u našoj državi. Čistokrvni i ini psi. Kinoogička
društva. Podaci o ođržavnim natjecanjima. Knjige i slike o psima i njihovoj
dresuri kod nas i u incstratistvu.


Napose održat će se izložba živih pasa kroz 3 dana za vrijeme trajanja
lovačke izložbe.


XIV. Odio.
Historički prikaz lova.
Svi predmeti, koji se odnose na lov u prošlosti i kojima se može prikazati
sukcesivni razvoj lovstva. Naročito pada ovamo: oruđe i pomagala za ubijanje
i hvatanje divljači, sve vrsti starog oružja (oružje od kamena, kosti, drva, bronce
´i željeza, koplja sviju vrsti, praćke, lukovi i strijelice, puške kremenjače i druge
i t. d.) Dalje sve vrsti historičkog lovačkog odiiela, lovačke fanfare i rogovi,
vozila, sedla, konjska oprema, ostruge i slično. Konačno svi produkti umjetnosti
i umjetnog obrta, koji su u vezi sa histcričkim lovom, kao plastički i grafički
prikazi lova, slike, skulpture, gobelini, čitavi interieuri i t .d. Naročito treba
ovde izložiti zbirke oružja historičke ili etnografske vrijednosti kao i sve, što
se odnosi na lov sokolima i jastrebovima u prošlosti.


II. GRUPA.
Obrt i industrija u vezi s lovom.
I. Odio.
Lovačko oružje i municija.
Sve vrsti strijelnog i inog lovačkog oružja. Produkcija toga oružja i sve


za to potrebne naprave i strojevi
Sve vrsti municije koli gotove, to´i i pojedinih dijelova. Fišeci, sačma,
sve vrsti metaka sa plaštem i bez plašta, eksplozivni metci i t. d. Razne vrsti
baruta, što se upotrebljuju u lovu. Prikaz balističkog djelovanja baruta.


II. Odio.
Naprave za vježbe u gađanju.
Strojevi za bacanje staklenih kugalja i drugih pomičnih ciljeva (Tontauben).
Razne vrsti nišana, slike ´zvjeradi kao pomični ili stalni nišani. Uređenje stre-
Ijišta i t. d.