DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1925 str. 70     <-- 70 -->        PDF

334 Lovstvo


IV. Odio.
Uredbe lovišta.
Ovamo spada sve što se odnosi na uređenje lovišta kao planovi ili plastički
prikaizi zvjerinjaka, fazanerija i t. d. Prikaz umjetnog uzgoja pojedinih
vrsti divljači i sviju naprava za uzgO´j kao: modeli hranilišta, nacrti voliera i
slično. Izlošci naravne i umjetne hrane divljači, modeli solista i t. d. Statistički
i grafički podaci o stanju div jači u pojedinim revdrima prije rata i sada, bilo
za jednu godinu, bilo za duil´je periode.


V. Odio.
Naprave i pomagala za izvršivanje lova.
Sve vrsti zamki i oruđa (izuzev lovno oružje) te sprava i stupica za
hvatanje zvjeradi i grabežljivih ptica. Lov sa sovom ušaro-m. Lov sa sokolima,
kako se vrši danas. Sve vrsti naprava za hajke kao klepetaljke i t. d., mreže
za hvatanje žive divljači. Instrumenti za vabljenje korisne i štetne divljači. Naročito
sve vrsti originalnih naprava, oruđa i stupica kojima se naš narod služi
u lovu. Modeli raznovrsnih čekalica (visoke i niske čekalice, čekalice, koje sa
pričvršćuju o stabla i t. d.).


VI. Odio.
Lovačke kuće i kolibe.
Mode´i i nacrti svih vrsti lovačkih ubikacija i njihovog uređa-ja.


VII. Odio.
Iskorišć rvanje divljači.
a) Prodaja žive i ubijene divljači. Statistički podaci o cijenama u predratno
vrijeme i sada. Način otpreme žive i mrtve divljači i za to potrebne naprave.
Divljač kao ljudska hrana. Podaci o produkciji i konsumu divljači u
zemlji. Podaci o izvozu žive i ubijene divljači prije rata i sada. Konserve od
divljači i njihova fabrikacija. Hladionice i naprave za sačuvanje ubijene divljači.


b) Kože i krzna svakovrsne divl-jači obzirom na njihovu upotrebu u
industrijske svrhe. Statistički podaci o upotrebi u zemlji, izvozu i vrijednosti
koža i krzna, što se produciraju u našoj državi.


VIII. Odio.
Štete od divljači.
Prikaz o štetama, počinjenim po lovcima i divljači u raznim krajevima
države. Stanje prije rata i danas. Vrste i iznosi šteta. Statistički podaci. Sredstva,
kojima se onemogućivje ili umanjuje šteta od divljači.


I


IX. Odio.
Nepovlasni lov i zvjerokradice.
Prikaz sredstava, koiiima se služe zvjerokradice. Oružje, zamke i t d.
zvjerckradica. Statistički podaci.


X. Odio.
L o va č k a urdruženja i p r i p o m o ć n e organizacije.
Organizacije lovaca u našoj državi. Njihova svrha i djelovanje. Pravila
organizacija. Ustanove za pripomoć postradalim lovcima i lovačkom osoblju.
Osiguranja u vezi sa lovem kao životno osiguranje protiv nezgode, osiguranje
protiv šteta što :h lovac počini nesrećom ili nepažnjom i t. d.