DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1925 str. 69     <-- 69 -->        PDF

Lovstvo
333


lora podupirati svim mogućim sredstvima. Nemoguće je zamisliti našu državu
a tako visokim procentom šumovitosti, a sa zanemarenim lovarstvom. Mi
nanio dobro koliko je štete naneseno lovu u istorijskim časovima našeg osloodenja.
Nekoliko naših stručnih drugova platilo je to i svojim životora Sve to
reba predati zaboravu no ipak treba iz toga povući pouku do kakvo« uništa


anja
općeg narodnog dobra može dovesti samo tamanjenje divljači, koje se
lažalost
prečesto identifikuje sa pojmom lova.
Molimo naše drugove, da izađu u susret ovome pothvatu.
Za oriientaciju donosimo:


NACRT
a lovačku izložbu, koju uz saradnju lovačkih organizacija priređuje Zagrebački
Zbor u mjesecu septembru 1925. u prostotama Zagrebačkog Zbora.


Svrha je izložbu da prikaže stanje i važnost lova kao grane narodnog
îospodarstva u našoj državi. Izložba treba dalje da upozna lovce sa svim tekovinama
i napredkom u pogledu uređenja lovišta i uzgoja divljači. Konačno
zložba ima da dovede u neposredni kontakt lovce te producente i trgovce sviju
/rsti lovnih potrepština.


Prama ovoj svrsi izložba ima da obuhvati sve. što se tiče lova i to
toliko prikaz lovske faune u našoj državi te lzvršivanja lova i uzgoja divljači,
oliko i sav obrt i industriju, koja prcizvađa pomagala za lov i potrepštine
ovaca.


Izložba dijelit će se u slijedeće grupe: I. Divljač i Lov. II. Obrt i industrija
sto služe lovu i III. Umjetnost i umjetni obrt u vezi s lovom. Grupe dijele se u
idje´e.


I. GRUPA
Divljač i lov.
I. Odio.
Lovačke trofeje.
Sve vrsti lovačkih trofeja, napose rogovlje cd jelena, lanjaca, divokoza i
irndaća, kljove od vepara, zubi grabežljivaca, pandže, preparirana krzna i t. d.
U prvom redu imadu se izložiti primjerci, koji se odlikuju osobitim dimenzijama,
krupnošću, težinom i t. d., u drugom redu pako sve vrsti aibnormiteta.
Napose će dobro doći čitave serije rogova, koji prikazuju postepeni razvoj ro


iovlja ili nazadovanje, kod kojega treba navesti i opažane razloge. Izložiti
-nogu se i fosilni rogovi. Sve trofeje moraju poticati s teritorija Kraljevine Srba,
Hrvata i Slovenaca. ;


II. odio.
Preparirane životinje.
Izložba dermatoplaist´ičkih preparata životinja, koje su u našoj državi
predmetom lova. Ovamo idu i sačuvani kosturi.


III. Odio.
Tragovi divljač i.
Modeli i grafički prikazi tragova sviju vrsta divljači Tragovi i raspoznanje
nastrijeljene visoke divljači, kao na pr. prikaz boje i sastavine krvi kod
hitaca u razne dijelove tijela divljači, odstrijeljene dlake i t. d. Izlošci ekskremenata
divljači.