DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1925 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Praktično uređivanje šuma.


Razlikujemo gospodarski nacrt, koji u velikome mjerilu


(1 : 2.500 do 1 :5.000) sadržava vanjske i unutrašnje granice i služi
osobito izračunavanju i evidenciji sastojinskih ploha, i sastojinsk i
nacrt , crtan u mjerilo 1 :5.000 do 1 :20.000 ili pri velikoj šumskoj
površini i u još manjem mjerilu, iz kojeg razabiremo dobu sastojina
po raznim nijansama boja ili šrafa.
Za manje, dobro arondirane šume može gospodarski nacrt da
služi ujedno i kao sastojinski.


Ako za šumu, koja se ima da uredi, već postoje šumske karte,
potrebno je samo, da se one sravne sa katastralnom kartom i prirodom
te da se ucrtaju konstatovane promjene. U slučaju da se šuma
povećala kupnjom, prenese se taj prirast iz katastralne karte u šumsku
kartu, ako nije možda iz kakovih razloga potrebno snimanje po prirodi.


Manjka li starija izmjera, treba se odlučiti, hoće li se obaviti potpuno
nova izmjera, ili će se upotrijebiti katastralne karta.


Novo snimanje granica, u prirodi jasno vidljivih crta nodjele,
stalnih puteva itd. spada u zadatak geometra, iako to u pravilu oba
vi jaju šumari. Neophodno je nužno, da sastojine izlučuje šumar, da ih
barem tačno iskolči, a ponajčešće i sam snimi.


Obično je dovoljno, da se listovi katastralne karte upotrebe kao
gospodarski nacrti. Pri tome se upotrebljuju ili originalni listovi, kako
se oni mogu kupiti u arhivama pojedinih zemalja, ili se ovi kopiraju,
pri čemu se eventualno može provesti i redukcija na manje mjerilo
(eventualno 1 : 5000, ili polovina katastralnog mjerila 1 :5760).11


Ova karta pokazuje sve granice, tuđe enklave, često — ali ne
uvijek pouzdano — granice šumskoga i ostaloga zemljišta, javne puteve,
veće potoke, pojedine trigonometrične tačke itd.


U ovu linearnu mrežu imaju se ucrtati svi za šumsku kartu potrebni
detalji, napose linije šumske podjele (str. .), putevi, potoci.
Ovaj se detalj snima najbolje buzolom, te onda unese u gospodarski
nacrt.


Gospodarski nacrt trebamo obično u više primjeraka i to ne
samo za prvo uređenje, nego i za revizije u narednim decenijama. U
takome se slučaju može preporučiti mehaničko umnažanje linearne
mreže gospodarstvene karte, samo treba da u kopijama izostanu sve
linije, koje će se predvidnio promijeniti u razdoblju od naredna tri
do pet decenija. Ovamo spadaju sve sastojinske granice između starijih
sastojina po prilici od trećega dobnog razreda naviše; ove se linije
dakle pri umnažanju ispuštaju, pa će se tek pri upotrebi prenijeti iz
gospodarskog nacrta.


Izmjera i kartiranje mora da se obavi što brže.
Uređivač ne smije da se zbog pomanjkanja karte zaustavlja u svome
poslu. Štednja sa pomoćnim silama nije ovdje na mjestu, jer se time
neće postići prava ušteda, već samo štetno zatezanje.


11 Vrlo je važno ovu redukciju po´ mogućnosti provesti tako da se ujedno
eliminuje grješka. koja potječe od utezanja papira. Kako se to u praksi vrši,
pokazali smo u članku: Ugreno´Vić, O pantografovanju. Š. L. 1922. br. 1. i 2.
Uredništvo.