DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1925 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Praktično uređivanje šuma.


vještačkim načinom, a pri uskim sječama na ivice7´ i krpe često također
i naravnim načinom sijanjem sa strane.
Pojedini sjemenjaci, koji ostaju na takovoj sječini, još ne daju
povoda, da bi se način gospodarenja drugačije nazvao.


Gospodarenje oplodnim sječa ma obilježeno je time,
da iza prve sječe ostanu na sječini prema vrsti drveća po prilici jedna
do tri petine stabala u pravilnome raspoređaju. Njihov je zadatak:
jedno, da plohu naplode prirodnim načinom, a drugo, da zaštićuju
pomladak na mraz osjetlivih vrsti drveća (bukva, jela) od pozebe
i prevladivanja korova.


Ova će se matična sastojina (stari sjemenjaci), pošto izvrši svoj
zadatak, posjeći ili na jedanput (dovršna sječa)6 ili će se još prije
dvje ili trima progalnim sječama7 svesti na polovinu do na
četvrtinu ili petinu mase. Razdoblje od prve sječe (pripravna,
oplodna sječa, mrčava8) do dovršne sječe zove se podmladno doba, a
iznosi kod bijeloga bora 2, kod crnoga bora i omorike 10, kod bukve
16, a kod jele do 30 godina. Ovo se razdoblje sada obično skraćuje što
je više moguće. Prirodni se podmladak onda obično iza dovršne sječe
vještački popunjuje.


Bavarsko gospodarenje oplodnim sječama
razlikuje se od ovdje navedenoga po obliku sječa, koje se ovdje ne
nižu pravilno kao čiste sječe, nego se podijele nepravilno po cijeloj
površini starodobnoga drveća, koje se ima podmladiti i to u obliku većih
ili manjih nepravilnih pa i kolutastih površina, koje se nižu oko krpa
predrasta."


Prebirn a šum a pretpostavlja, da se na istoj površini nalazi
više dobnih razreda pojedince izmiješano. Sijeku se uvijek najjača,
dakle obično i najstarija stabla, radi čega se godišnje siječe na ovećem
dijelu ukupne površine. Često, osobito u malim gospodarstvima, prelazi
ovaj način u gospodarenje u čistu sječu sa malenim sječama na
krpe, što se tada zove gospodarenje na grupe.10 I ovdje se ekstremi dodiruju:
prostor, koji ostaje prazan, kada se u prebornoj šumi obori
staro stablo, ujedno je i najmanja čista sječa.


Uređenje prihoda valja prilagoditi načinu gospodarenja. G ospodarenje
velikim površinama sa većim pravilno nanizanim
čistim ili oplodnim sječama omogućuju, da se gospodarska osnova
izvede po plosi , to jest da se godišnja sječna mjera odredi po
plosi godišnje sječe.


Što su sječine nepravilnije i manje, što su dobni razredi više izpremiješani
pojedince ili u hrpama, to se uređivanje prihoda mora da
osloni više na drvnu masu i prirast, to je nužnije, da se ove
veličine dovoljno ustanove.


´ Coupe par bandes, Saumschlag. Ur.
" Coupe définitive, Raumungschieb. Ur.
7 Coupe claire, Lichtschlag. Ur.
8 Coupe sombre, Dimkelschlag. Ur.
J Semis préexistant. Vorwuchs. Ur.
´" Exploitation par groupes. Gruppenwirtschaft. Ur.