DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1925 str. 52     <-- 52 -->        PDF

Praktično uređivanje šuma.


Uređenje uopće i uređenje prihoda napose smatra se to tačnijim,
što je uz inače jednake okolnosti manja minimalna veličina izlučenih
sastojina, što se podaci o masi više upiru o vlastita snimanja, uopće što
se uređenje prihoda više osniva na drvnoj masi u opreci prema
sječnoj plosi.


Stepen tačnosti prosuđuje se konačno također i po obimu gospodarskih
odredaba za kraće ili dulje razdoblje, iako se ovaj kriterij
može da primjeni samo uz neke pridržaje.


U tome pogledu valja osobito uvažiti stepen spreme egzekutivnoga
personala. Što niži je ovaj stepen, to više valja detaljizirati gospodarske
odredbe. Ovo može ići tako daleko, da se dapače moraju propisati
pojedine godišnje sječe. Na to se događa općenito govoreći samo
pri malome šumskom posjedu.


Nije moguće da se uređivač već unapred veže na neki stepen
tačnosti, ali će — osobito kod obrtnog poslovanja — ipak zatražiti od
naredbodavca, da mu se propišu stanovite direktive.


2. PRETHODNI IZVIDJAJI U SAMOJ ŠUMI.
Prvi pohod u šumu proširuje i utvrđuje u kancelariji stečenu
sliku o načinu i obimu radova, koje valja očekivati. On dovodi do odluka
o daljenjem praktičnom prilaženju ka postavljenom zadatku.


Ovo se informativno obilaženje šume obavlja uz pomoć šumskih
karata, koji je bilo moguće pribaviti. Ono pokazuje prije svega, u kome
je obimu potrebna nova izmjera i kartiranje. To opet ovisi o stepenu,
u kojem karte odgovaraju sadašnjem stanju ograničenja i podjele šume
po sastojinama.


Nadalje će si uređivač stvoriti privremenu sliku o terenu, o tlu,


o vrstama drveća, o načinu gospodarenja, vođenju sječa i pomlađivanju,
o mreži puteva, o prometnim sredstvima, o utjecaju osobitih mjesnih
opasnosti, kao vjetra, pritiska snijega i leda, insekata, vlage itd. U
razgovoru sa lokalnim činovnikom, koji ga prati, dobiće uređivač također
i razjašnjenja o mnogočemu, što mu se čini neumjesnim.
Način gospodarenja.


Prema načinu gospodarenja, kome u glavnome pripada šuma,
biti će i način uređivanja u mnogočemu različit.
Razlikuje se:


A. Visoka (krupna) šuma i kod nje:
1. gospodarenje čistim sječama,
2. gospodarenje oplodnim sječama,
3. prebirno šumarenje.
B. Niska (sitna) šuma.
C. Srednja šuma.
Pri gospodarenju sa čistim sječama može se njihova
veličina smanjiti do 50 m2, pa se govori o mjestimičnim
sječam a (sječama na krpe)4. Pomlađivanje se obavlja obično


´ Coupe par trouées, Lôcherhieb. Ur.