DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1925 str. 50     <-- 50 -->        PDF

314 Praktično uređivanje šuma.


tom, posjednik željezare ili fabrike papira bit će drugog mišljenja o
ophodnji, podjeli prihoda, vrsti drveća, koje se ima u buduće odgajati,
o otvaranju šuma prometalima i o mnogome drugom, nego što će ga
imati veliki posjednik ili općina pogledom na njihovu šumu.


U operatu za šume, koja je opterećena raznim obvezama, morati
će se potrajnost prihoda jače da naglasi i dokaže nego u operatu
za šumu, koja nije opterećena tim obvezama.


b) Uopće su postojeći pravni odnošaji predmetom pažljivoga
razmatranja, pobliže o tome slijedi.


c) Veličina i položaj šume. Veličinu šumskoga posjeda utvrdit
ćemo približno po starijim gospodarskim planovima i ostalim pismenim
podacima, popisu parcela i sličnome.


Ako navedenih podataka nema, poslužićemo se izvacima iz gruntovnice
i ispravama o zemljišnome posjedu kod poreznih ureda.2


Izvaci iz gruntovnice daju samo brojeve parcela (čestica) i vrst
kulture, ali ne plohu. Isprave o zemljišnome posjedu pako sadržavaju
ploštinu parcela u hektarima na četiri decimale, bonitetni razred i
katastralni čisti prihod.


Podaci o vrsti kulture nijesu u ovim izvacima i ispravama tačni;
osobito su u poreznome katastru često neka zemljišta označena kao
pašnjak, livada ili njiva, dočim su faktično pošumljene te pripadaju
šumskome zemljištu.3


Uređivač će po podacima gruntovnih izvadaka sastaviti popis,
koji će poredan po općinama sadržavati broj parcele, bonitetni razred,
plohu i čisti prihod onih zemljišta, koja su katastrovana kao
šuma. 0 to se vežu one čestice (parcele) istoga posjednika, koje su
unesene kao putevi, rijeke, nproduktivne plohe, livade, pašnjaci, njive,
bašte, ribnjaci i građevne parcele, a leže u dotičnome šumskom predjelu
te sačinjavaju sporedno šumsko zemljište.


Položaj šumskih parcela i sporednog šumskoga zemljišta razbire
se iz katastralne mape. Uz pomoć mape može se katkada već u kancelariji
propitati, da li su i koje su parcele zemljišta sada obrasle drvećem
te tako spadaju šumskome zemljištu.


Uostalome se sumnje o tome rješavaju pri pregledavanju šume.
d) Položaj šume i njenih dijelova vidi se iz šumski h
karat a (nacrta). Ima li takovih, pa makar i starih, one su uvijek
uređivaču dobro došle. Često treba samo unijeti sjecišta zadnjega ili
zadnjih dvaju decenija, da mogu poslužiti kao vrlo dobra pomagala
pri daljnjem radu. Druge su promjene možda nastale kupnjom, zašumljavanjem
agrikulturnih zemljišta, prodajom ili zamjenom.
Ako nema šumskih karata, može katastralna mapa da
bude podlogom pri pregledavanju šume. Pri velikome se posjedu pre-´
koručuje njena redukcija na manje, priručnije mjerilo, dakle 1 :5.000


2 Navedeno se dakako ima da srazmierno primijeni našim prilikama, koje
su zasada u raznim predjelima naše kraljevine još razne. (Primjedba prevodiočeva).3 Usporedi o tome piščevo: »Gutsadministration utid Guterschâtzung«,
Wien 1918., naklada Cari Gerolds Soha