DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1925 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Praktično uredivanie šuma.


Dr. Hufnagl — Prof. Veseli [Sarajevo]:


Praktično uređivanje šuma.1


Uvod.


Povjeri li se kome uređivanje šume, neka započne taj posao slobodno
i bez prestanka. Uređivao ne smije već unaprijed da prisegne
na neki način gospodarenja ili neku metodu uređivanja, koju
hoće da naturi izručenoj mu šumi.


Treba da poštuje i cijeni iskustvo, koje su drugi na tome mjestu
stekli i koje odrazuje slika te šume. Sebe samoga neka ne smatra sucem
i neograničenim diktatorom, nego skromnim saradnikom na djelu
koji će uvijek biti nesavršeno i kojemu neće biti kraja.


Računaj sa onim, što je dano, što postoji, zavedi s obzirom na
mjesto i vrijeme — neki red i nadomještaj polako ono, što ne dostaje,
boljim. To su zadaci uređenoga šumskoga gospodarstva, koje sve vode
jednoj velikoj svrsi: da se prihod šume uredi s obzirom
na mjesto i vrijeme, to jest podijeli po nekim
načelima.


Pogledom na ovu zadaću rasporediti će si uređivač posao poprilici
ovako:


1. Informacije u kancelariji, nabavka raznih pomagala, ustanovljivanje
iz knjiga i spisa.
2. Prvo pregledavanje šume; izviđaji o načinu gospodarenja,
vrstama
drveća, tlu, granicama i komunikacijama uopće.
Stvaranje privremenoga zaključka o obimu daljnjih radova.


3. Procjena (taksacija) u pravome smislu; podjela šume; izmjera
i detalja; snimanje sastojina, kartiranje; sastavljanje sastojinske
tablice.
4. Određivanje etata, opća i posebna osnova o sječi.
1. PRETHODNI IZVIDJAJI U KANCELARIJI.
Ovdje će uređivač tražiti informacije osobito pogledom na
slijedeće:
a) Svrha uređivanja. 0 tome treba saslušati lice koje je
naručilo uređenje, a to je obično posjednik šume. Industrijalac drve


1 Kako smo u svoje vrijeme javili, upravni odbor je zaključio, da će izdati
štampom poznatu knjigu d:r. Hufnagla »Die praktische Betriebseinrichtung«
u prevodu prof. Veseli-a. Prevod će prije toga izlaziti u Šumarskom Ltetu. Ovoj
će knjizi biti dodan i prikaz t. zv. kontrolnih metoda iz pera ing. Žarka Miletića,
šumarskog savjetnika i taksatora zagrebačke direkcije šuma. Važnije pojmove
označit ćemo francuskim i njemačkim stručnim terminima. Vezivanja brojeva
stranica moći ćemo provesti tek kod konačne redakcije knjige. Uredništvo.