DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1925 str. 38     <-- 38 -->        PDF

3C2 Engleske mjere i običaji u trgovini drva.


Uslijed tačnosti engleskih trgovaca bilo bi stoga uputno, da se u
takvim slučajevima izričito utanači jedna tolerancija od 2—3%, da se
izbjegne naknadnim reklamacijama u pogledu mjere.


Važno je, da Englezi mjesto kod nas običajnog kubnog metra
upotrebljavaju »cubic foot« (čitaj kjubik fut), plural »cubic feet«
(čitaj kjubik fit).


Prema prednjoj tabeli se tačno razabire, kako se ova kubna
mjera deducira od svoje standart mjere yarda, odnosno foot (stope).
1 foot (1 stopa) ima ca 30 cm, prema tome je 1 cubic foot ca 28 dm3.


Treba 35% . 1 cubic foot (28.3 dm3), da dobijemo 1 m3, jer
28.31531 . 35% = 1 m3.
Prema tome je 1 m8 = 35% cub. feet.
Ako dakle 1 cub. foot jedne robe stoji 14 šilinga, onda stoji
1 m3 35.33 . 14 =´494.62 šilinga ili 24/14 i obratno.
Veoma veliku ulogu u engleskoj trgovini drva igra t. zv.
»Standard«.
Standard je jedna mjera, koja se ponajviše upotrebljava u trgovini
meke gradje, ali je često običajna i kod tvrdog drveta.


Ima mnogo vrsti standarda, kao: Wyburg std., Drontheim std.,
Christiania std., Drammen std., Québec std., London i Irish std., no
najpoznatiji i najobičajniji je »Petrograd std.«


Ako jedan engleski drvotržac upotrebljava mjeru standard bez
pobliže oznake, onda je običajno, da se pod tim razumijeva
Petrograd std.


Jedan Petrograd std. ima 165 cub. feet, a budući da 35% cub.
feet čine 1 m3, to je
1 standard = 4.672 m3


Često se u trgovini drva čuje i mjera »Fathom« (čitaj fazm),
te mimogred napominjemo, da je 1 fathom = 216 cub. feet.
U Kanadi i uopće u Americi je običajno računati sa »1.000 îeet
board measure« (čitaj: sauznd fît bord mežr).
U praksi se ova mjera kalkulira sa polovicom petrogradskog
standarda, to znači ca 2.35 m3.


Veliku pogrešku na svoju štetu čine naši izvoznici, kad prodaju
drvo cif London ili koju drugu englesku luku, pa ako engleski kupac
konstatira manjak, onda si većina naših izvoznika bez prigovora
protuvrijednost toga manjka daje ustegnuti od svoje fakture, pa je
tako naš izvoznik primoran, da kod osiguravajućeg društva reklamira
ovaj manjak.


Želimo izričito istaknuti, da »The English Sale of Goods Act<
naročito propisuje


»whilst a man may buy on cif-terms, the seller is not responsible to
the buyer for any risk of transit«.


Kod jedne cif-prodaje ima prodavaoc dužnost, da dobavi robu
kupcu postavno odredišne luke slobodno od troškova, tovarineosiguranja.


Prema tome mora prodavaoc staviti na raspolaganje kupcu jednu
prvorazrednu policu osiguranja, dočim je kupac dužan namiriti fak