DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1925 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Engleske ra´ere i običaji u trgovini drva.


Dir. Leo Lederer [Zagreb]:


Engleske mjere i običaji u trgovini drva.


Naš eksport drva u engleski Imperij je tokom posljednjih godina


dosegnuo tako respektabilan nivo, da je nastala potreba, da se malo


bolje upoznamo s engleskim mjerama i običajima, koji mnogima od


nas nisu detaljnije poznati.


Englez je do krajnosti konzervativan, a taj ga konzervativizam


vodi tako daleko, da mnogi engleski trgovac drva na pr. ne zna, što


je to kubni metar.


Kako je općenito poznato, Engleska se služi novčanim sistemom,
koji matematički mnogima zadaje poteškoće, a i sve su engleske mjere
drukčije nego naše.


Engleski se novac dijeli u pet faktora:


1 pound (čitaj paund) — 20 s.


1 shilling (čitaj šiling) = 12 d.


1 penny (čitaj peni) (d) = 2 halîpence (čitaj hejpens) ili 4 farthings
(čitaj farzings), (half penny čitaj hejpeni).
Kratica za penny označuje se sa slovom »d« (denarius), na pr.
tri penca se piše 3d, ili šest šilinga i osam penca se piše 6/8d.
Često upotrebljavaju Englezi u svojem cjenovniku »guinea«,
(čitaj ginej).
1 guinea (ili 1 guinee) = 21 s, dakle za 1 šiling više nego jedna
funta.
Preračunavanje jedne svote u funtama, šilingima i pencama
zadaje često nepotrebnog pretvaranja ove svote u njenu najmanju jedinicu,
koja se nakon matematičke operacije opet postepeno pretvara
natrag u funte.
Na primjer: treba pomnožiti iznos od
L 105„16„4 sa 32
Najbrži je put, da se iznos pretvori u decimalni broj ovaj:


105 ostaje cijelo, a 16 šilinga pomnoži se sa 5, pošto 1 L ima 20 s,


a -^QQ daje jedinicu, prema tome 16 X 5 = 80, a penci se množe sa


4 1/6, jer 1 L ima 240 d, a 240 X 4 1/6 je opet jedna jedinica.
1000~
U praksi se množi ravno sa 4, prema tome 4X 4 = 16, ali
za jedno mjesto na desno