DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1925 str. 32     <-- 32 -->        PDF

296 Važnost »normale« kod uređivanja prebornih šuma.


to jest sa 16 m2, daje 51 t. j . broj stabala srednjeg debljinskog razreda
na toj idealnoj ploštini.
Prsni promjer srednjeg stabla srednjeg III. debljinskog razreda
ima 35 cm sa kružnom ploštinom od 0.0962 m2.


Prsni promjer srednjeg stabla II. debljinskog razreda ima 25 cm
sa kružnom ploštinom od 6.0491 m2. Dakle 0.0962 : 0.0491 = 1.9 X 51 =
okruglo 97 t. j . broj stabala ovog debljinskog razreda.


Prsni promjer srednjeg stabla I. debljinskog razreda ima 15 cm
sa kružnom ploštinom od 0.01 77 m2. Dakle 0.0491 : 0.0177 = 2.7 X 9? =
okruglo 262 t. j . broj stabala I. deblj. razreda.


Nastavljajući tako dalje dobije se također broj stabala debljinskog
razreda od 1—10 cm prs. deblj. Ovaj debljinski razred ima kod
uređajnih poslova samo šumsko-uzgojnu vrijednost, dočim se kod
ustanovljenja drvne zalihe s njime ne računa, pa zato u ovom razmatranju
ima samo teoretsku vrijednost.


Broj stabala višeg IV. deblj. razreda nađe se dijeljenjem kružne
ploštine prsnog promjera srednjeg stabla tog razreda sa kružnom ploštinom
srednjeg stabla nižeg deblj. razreda t. j . 0.1590 :0.0962. Sa dobivenim
kolicnikom 1.6 razdijelimo broj 51 t. j . broj nižeg deblj. razreda,
što daje broj 31.


Prsni promjer stabla V. deblj. razreda ima 55 cm sa kružnom
ploštinom od 0.2376 m2. Ova podijeljena sa onom nižeg deblj. 0.1590 m2
daje količnik 1.4. Broj 31 :1.4 daje 22 t. j . broj stabala V. deblj.
razreda.


Prsni promjer srednjega stabla VI. deblj. razreda u konkretnoj
primjernoj plohi ima 71 cm sa kružnom ploštinom od 0.3959 m2. Ova
podijeljena sa 0.2376 m2, t. j . kružnom ploštinom srednjeg stabla nižeg
deblj. razreda daje količnik 1.6, sa kojim podijeljen broj 22 daje broj
13, t. j . broj stabala ovog debljinskog razreda.


Izbacimo li sada za pojedini debljinski razred dobivenom idealnom
broju stabala zbroj temeljnica, dobijemo za:


Deblj. razred Broj stabala Sbroj temeljnica


I. 262 = 4.6374 m2
II. 97 = 4.7615 »
III. 51 = 4.9068 »
IV. 31 = 4.9303 »
V. 22 = 5.2272 »
VI. 13 = 5.1469 »
Ukupno 476 = 29.6101 m2


Iz ovog primjera k´ prednjem razmatranju dolazi se do zaključka,
da za tip sastojina sa zbrojem temeljnica od 28.7751 m2 i oko
njega za njihovo normalno razvijanje veličina stajališnog prostoro
srednjeg stabla srednjeg debljinskog razreda ne smije biti ni manja
ni veća od od 16 m2.


Pokusnim računom prema prednjem primjeru može se svatko
osvjedočiti iz rezultata drugog tipa primjerne plohe, u kojoj je ukupni
broj stabala samo 306 sa skoro jednakim zbrojem temeljnica prvog
tipa primjerne plohe.