DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1925 str. 30     <-- 30 -->        PDF

294 Važnost »normale« kod uređivanja prebornih šuma.


u našim prebornim sastojinama, tada stabla I. razreda od 1—10; II.
razr. od 11—20; III. razr. od 21—30; IV. razr. od 31—40; V. razr. od
41—50; VI. razr. 51—60 i VII. razr. od 61 naviše treba da zapremaju
jednaku površinu, dakle svakom debljinskom razredu ima da
pripada površina od 5760 : 7 = 822m2. Navedeno prikazuje se slikovno
ovim:


I. .. 11. .. III. r. IV. .. V r. VI. r. VII. r.
1-10 11-20 21—30 31-40 41-50 51-60 61822
822 822 822 822 822 822


2 2 2 2 2


m2 mmmm2 mm


Ako se sada za konkretnu koju sastojinu hoće da ispita, da li se
je njezinom ukupnom zbroju temeljnica dobiveni broj stabala po jednom
jutru u njoj normalno razvijao, onda treba cijelu površinu od
5760 m2 da razdijelimo sa konkretnim brojem stabala, cime se dobiva
količnik, koji nam kazuje, koliki stajališni prostor (Standraum) otpada
na pojedino stablo.


Podijelimo li sada na srednj i debljinski razred otpadajući!
površinu od 822 m2 sa dobivenim stajališnim prostorom pojedinog
stabla, dobit ćemo broj stabala tog debljinskog razreda. Ne bude li taj
dobiveni broj stabala jednak onom broju stabala srednjeg debljinskog
razreda konkretne sastojine, onda iz toga slijedi, da su se u toj sastojini
stabla jednog debljinskog razreda razvijala na uštrb stabala drugih
debliinskih razreda. U tom slučaju ni zbroj temeljnica za dobiveni
broj stabala neće biti jednak onom dobivenom za isti razred konkretne
sastojine. On će biti ili manji ili veći već prema tomu, da li je broj
stabala tog deblj. razreda bio veći ili manji od konkretnoga.


Ako je dobiveni broj stabla bio manji od konkretnog, to znači,
da veličina stajališnog prostora srednjeg stabla srednjeg debljinskog
razreda u konkretnoj sastojini mora biti manja od onog, dobivenog
razdiobom ploštine 5760 m2 sa konkrolnim ukupnim brojem stabala.
Jer kad to ne bi bilo, onda se ni ukupni pronađeni sbroj temeljnica u
konkretnoj sastojini ne bi mogao nalaziti.


Naprotiv, ako je dobiveni broj stabala bio veći od konkretnog, to
znači, da su na račun stabala srednjeg debljinskog razreda razvijala
stabla drugih debliinskih razreda te time broj stabala i zbroj temeljnica
srednjeg debljinskog razreda umanjila.


Dalje znači, da u konkretnoj sastojini veličina stajališnog prostora
srednjeg stabla srednjeg debljinskog razreda mora biti druga,
da se dobije onaj idealni broj stabala, kojih zbroj teleljnica sa zbrojem
temeljnica ostalih debljinskih razreda daje ukupni zbroj temeljnica
konkretne sastojine.


Kao normalna potraživana veličina stajališnog prostora srednjeg
stabla u konkretnoj tipičnoj sastojini obično nije daleko od one dobivene
razdiobom ploštine (idealne) otpadajuće na srednji debljinski