DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1925 str. 26     <-- 26 -->        PDF

290 , Važnost »normale« kod uređivanja prebornih šuma.


debljinskih razreda. Pored toga kod praktične provedbe same pre
borne sječe jeste prilično neprikladno prigodom sječe ili iza nje ustanovljivati
količinu drvne gromade, koja ima ostati poslije sječe, pogotovo
ako se na sječini preostala stabla ne smiju obarati. Već slučajni
loži izbor primjernih stabala u pojedinom debljinskom razredu može
prouzročiti razlike u drvnim gromadama od 10—20 m´ i time izazvati
nesigurnost o izpravnom crpljenju predviđenih prihoda. Sve ove iznesene
tamne strane za uporabu zbroja stabala i zbroja drvnih gromada
debljinskih razreda stabala kao faktora za regulisanje sječe u prebornim
šumama govore u prilog zbroju temeljnica kao najsigurnijem mjerilu
za crpljenje prihoda u spomenutim šumama.


Vrijednost ovog faktora kod crpljenja prihoda povećaje se naročito
time, što se on dade primijeniti u svim sastojinama bilo da u njima
prevlađuju niži ili viši, ili srednji debljinski razredi stabala, bilo da
su drvne gromade po bonitetu sastojina različite. Do ovog zaključka dolazi
se slijedećim razmatranjem, koje je osnovano na rezultatima o
snimljenim primjernim plohama u prebornim jelovim sastojinama u
šumama nekih zemljišnih zajednica urbarskih općina u Gorskom
kotaru.


Među inim rezultatima po jednom jutru površine najkarakterističniji
su ovi:


Skrižaljka broj 1.


I.
II. III.
Vrst drva
Debljinski
razred


Jela ] ela jela Opaska


Zbroj teZbroj
te


StabaStabaStaba-
I Zb ^´. ,e ´


meljnica meljnica


men Ca


la broj 2 la broj 2 labroj


mmm2´
I


180 2-8622 46 0-8143 80 1-5953


10-20


II


72 3-5915 47 2-4218 71 3-3399


21-30
III Debljinski razred


35 3-1381 24 2-4482 77 7-3147


31-40 1—10 kod ustanovljenja
mase u preIV
20 3-2198 24 3-9426 42 6-7293 bornim sastojinama


41-50


neuzima se u račun.
V Stabla su premje


15 3-4695 31 7-5009 26 6-0898


51-60 rena u prsnoj visini.
VI


2 0-6844 46 18-9790 10 3-6583


61—
ukup


324 16-9655 218 36-1068 306 28-7273


no