DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1925 str. 24     <-- 24 -->        PDF

288 Važnost »normale« kod uređivanja prebornih šuma.


Ing. Antun Jooanovac [Varaždin]:


Važnost „normale" kod uređivanja prebornih
šuma.


U naputku za sastavak gospodarstvenih osnova, odnosno programa
prema naredbi bivše kr. hrv. slav. dalm. zemaljske vlade- odjela
za unutarnje poslove od 23. travnja 1903. broj 23.152, spominje se na
više mjesta, da za preborne šume valja u tipičnim sastojinama pored
ostaloga u razne svrhe također ustanoviti po katastralnom jutru broj
stabala, zbroj temeljnica i drvnu zalihu za svaki debljinski razred za
normalno stanje šume i to prije i poslije sječe. Ove podatke za normalno
stanje šume nazvali su praktičari jednostavno »n o r m a 1 a« za
stanjesastojinaprijeiposlijesječe. Zato ćemo i u ovoj
razpravi upotrebljavati taj naziv.


Kod nastupa taksacijonih radova u prebornim šumama nitko ne
podaje normali prije i poslije sječe u sastojinama onu važnost, što ju
ona faktično ima i mora imati, ako se u jednoj prebornoj šumi hoće
prema nekom određenom i cilju shodnom mjerilu voditi racijonalno
šumsko gospodarstvo.


Da je tomu tako slijedi iz ovoga. Već kod samog izlučivanja sastojina
valja taksator da ima pred očima tu normalu, jer kod opisivanja
sastojine valja kod ocjenjivanja njezinog faktičnog obrasta da je na
čistu, hoće li ga ga ocijeniti u poredbi prema normali prije ili
prema onoj poslije sječe, ili prema stanju kad »poslijesječna normale
« prelazi u onu »prijesječnu«.


Ako taksator nema toga na umu, onda će u opis sastojina, osvrtom
na faktični obrast, doći takovi podaci, koje će nakon ustanovljenih
normala morati bezuvjetno ispraviti ako hoće da ima vjeran opis sastojina.


Do kakovih pogrješaka dovodi ocjenjivanje obrasta bez osvrta na
normale dokazuje slijedeći primjer:


Obrast u nekoj poslijesječnoj sastojini ocijenjen je sa 0.4 i to
zato, jer je on cijenjen prema faktičnom stanju sastojine prije sječe
bez obzira na normalu, koja bi imala važiti za dotičnu šumu. Kasnije
kad se kod izrađivanja uređajnog elaborata ne može dalje raditi bez
ustanovljene normale prije i poslije sječe dolazi se do spoznaje, da
ocijenjeni faktični obrast ne odgovara ustanovljenoj normali poslije
sječe, jer njezini podaci (zbroj stabala, zbroj temeljnica, zbroj drvne
gromade svih debljinskih razreda) odgovaraju podacima, što ih ima
ustanovljena normala kod obrasta 1.0