DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1925 str. 54     <-- 54 -->        PDF

264 Bilješke.


i 1924.); Hamar Ladislav. Banska Stravnica C. S. R. Din 202.13 (za god. 1924.
i 1925.).


Pretplatnici:


Biskupsko vlastelinstvo, Bac Din 100.— (za god. 1925.) ; Andrija Jaki],
Karlovac Din 100.— (za god. 1925.) ; Generalna Direkcija Šuma, Beograd Din
100.— (za god . 1924.); Šumska uprava, Han-Kumpanija Din 100.— (za god.
1924.); Šumska uprava Srednje Din 100.— (za god. 1925.); Savez Industrijalaca,
Zagreb Din 100— (za god. 1924.); Destilacija drva d. d. Teslić Din 100,— (za
god. 1925.); Gradsko poglavarstvo, Varaždin Din 100.— (za god. 1924.).


........


i


AHKETA .. ....... 3AK0HA 0 .......


25. ..... .. .. ....... je no ......... ........ .... . .......
.... ....... ......., ......, .... .. ..... ......... ...... ...... .
......, ....... »... ......... ........, .... je ... ......... ........
.........«. ......... y ... ...... ..... .. .. .... ..... ... A. .........
. .... A. ...... . ........ .... .. ... ........ .........:
.......: ...... ......, .... .......... ........., ........ ...., ........
................ ......., ..... ....., ........ ......... ...
...., ....... ........., ........ ....... .. ..........., .....
......, ........, A. ....., .... ............, ..... ......., ....
....... . ........ ..........: ..... .........., ..... .........,
..........; a .. ........ .......: ...... .........., ........ ................
......., ......... .........., ........ ....... .......
.... ....., ......... ....... ...... . ... ........ (.......).
0 .... . ....... .... ... ...... ............. y ........ ......


FRANCUSKA ZA POŠUMLJAVANJB U GOD. 1925.
Francuski Ministar za poljoprivredu stavio je na raspoloženje upravi Šuma
i Voda za radove, koje se odnose na zašumljavanje, melioraciju pašnjaka, za gajanje
riba i lov u godini 1925. sumu od okruglo 4,500.000 franaka. Od toga skoro
4,000.000 za pušumljavanje i melioraciju pašnjaka, a nešto preko 500.000 za gajenje
riba i lov. Time će biti omogućeno, da država nabavi 2.398 ha zemljišta,
koje treba zašumiti, i šuma, koje treba pridići. 272 općine primiče iz iste sume
potporu za pošumljavanje od 1.373 ha tla, koje nije pod šumom. Pored toga biće
nagradjena još 52 Udruženja, koja se bave uzgojem šumskih vrtova.
Ove velike cifre pokazuju duboko razumjevanje Francuske za potrebe šumarstva,
a naročito za potrebe pridizanja šuma.