DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1925 str. 50     <-- 50 -->        PDF

260 Literatura


Poljoprivreda u Cehoslovačk´oj Republici 1. o. mj. izašla je iz štampe naročita
sveska (broj 5. i 6.) našeg velikog ilustrovanog poljoprivrednog časopisa »Poljoprivrednog
Glasnika«, koja je posvećena čehoslovačkoj poljoprivredi. Taj >Čeboslovački
broje donosi dve odlične radove prvoklasnih čeških poljoprivrednih
stručnjaka.


Sadržaj: Predgovor. — Dr. Vlad. Brdlik: »Poljoprivreda u C. S. R.« — Dr.
ing. Edv. Reich: »Poljoprivredne škole i nastava u Č. S. R.c — Ing. Dr. Jar.
Souček: »Poljoprivredna industrija u Ć. S. R.« — Ing. Jos. Šimunek: »Industrija
poljopr. strojeva u Č. S. R.« — Ing. Dr. Lad. Fr. Dvorak: »Zadrugarstvo u čehoslovačkoj
poljoprivredi«. — Ing. M. Krištof: »Agrarna Reforma u C. S. R. — Dr. A. Konecny:
»Organizacija semenarstva u Č. S. R.« — Ing. J. Dvofaček: »Ekonomske
veze Č. S. R. i S. H. S.« — Dr. Fr. Žižka: Značaj Praškog Velesajma za jugoslavenskog
zemljoradnika«. — Beleške: Prof. Dr. Jan Jelinek: »Poljopr. ogledi v
Č. S. R.« — Dr. Stranjak: »Organizacija fitopatološke službe u Č. S. R.« — Ing.
Hauptman: »Poljoprivredno gazdinstvo praške Velike Škole u Uhžinevsu. — Poljoprivr.
literatura u Č. S. R.


Ova je sveska »Poljoprivrednog Glasnika« odlično opremljena, bogato ilu
»trovana i obilnog je sadržaja. — Godišnja pretplata: za pojedince 130, za udruženja,
čitaonice i društva 160 dinara. Uredništvo se nalazi u Novom Sadu.


........ .............. ......... .........


........ ..... ........ ...., a .. ...... .......... ........
......, .......... je ........ ........ ..... ......... ...... je
.... .... ripita .....: ........., .. ........ ..... ........., (..
.... 1840.—1856. ....... .. ... .... ..... .... ....... .........
..... ........... ......... ........... ..... .... .. .........
.... ......., ... .. ... .. ..... .... .... ....., .... je y .».., ..
.. ...... ....... ........ y .... ..... ......... ..... ...... .....
......... ........ ...... ..........


. ... ......., .... ... ...... .... .... .......... ....... ».
........... ......... .......>., ......... je ........ .........., ....
...... ...... y .... ......., ... . ....... ...... .. .......... ....
.. ... ..... .... ....., .. ... ....... ........ .......... .... ..
........... . ........ ....... ......... ...... ...... je ..........
... ... .............. .. ... ......... ........ ..... ..... a ..
.. ..... . y .........-......... ...... .... ........


....... je ....... ........ — ... ... .... .... . ... ......
....... ........ — .. ce .... ........ ... ........ .. ...... ..
10 ...... (... .........).


.... ..... ....... ......... ............. je ....»... .............
.... .... ......... .. .........: .... . ...... ........
ŠUMARSKI LIST 4/1925 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Iz Jug. Šumarskog Udruženja. 261


y ......... ...... y .......... (.........). .... je .... ..... on
..... .. y ... ...... . ..... ..... . ......, ......... je ........
....... .. ............ .... . ........ .. ce ...... ......, .. ..
... ............ .. ....... .......... . ....... .. ..... ..., ....
... je .... ...... .. ....... .... ........ ...... ..... ... .....
...., .... je y ...... .... .. ........ no .... ............. Ban .....
je, .. je ........... .... . ....... ... ....... ........ ..... ....
............ .. ...., .. ..... ..^... .. .... ......... . ........ .......
...... ...... .. ..... .. ............ ........ .......... .....
.. .... y ...... .... .... ....... ...... .. .. ..... ..... .. .... ce
..... .......... no ......... ........ ...... ....... .... je .........,
.. ..... ............. ........ ...... ....... ..... .. ....
...... .. ... y ... ......., .. ..... ce ..... ..........» ...... ....
.... .. je ........ .......... . ......... .... ......... ......


....... ..... ......


.. ........ ..... ....... ce . y ......., .... ce ......, ........
.... ........ .. ........, .. ....... ... je ......... y .........
......, ....... je ...... ........ .......... ..... .. ......... .....
.......... . ......... ....... ........ .... .... ......... ..... je
... .. ......... ...., ... ce ..... .... ............ .... .. .., .. .......
..... . ....... ....... .. je .... ..... ..... ...... ..........
. ........... ...... — a .. ..... ...... — .... je ..... y .....
....... .. .... je ........., .. je ........ ...... .... .. ...... ....
........... .... ...... .... .........., .... ce .... ..... ......... —
... ......


......., .. .. .. .... .. ....., ... .. .... ...... ....... .......
......... . .. ..... ......... ......... ...... .. ....... ......
y ...., ...... ......., .... .... .... ........-......... ......... a
.. ..... .... .. ........ ........ ........ ..........


POPULARIZOVANJE ŠUMARSTVA.


Pitanje pučkih predavanja o šumarstvu bilo je tretirano već na glavnoj
skupštini u Sarajevu, koja je riješenje ovoga pitanja prepustila glavnoj upravi.


Glavna uprava se na svojoj drugoj sjednici održavanoj u Beogradu pozabavila
tim pitanjem i došla do zaključka, da ta pučka predavanja iz šumarstva treba svim
silama gajiti s razloga, što i druge struke (poljoprivreda, zdravstvo, veterinarstvo
i dr.) ta predavanja održavaju.


No da ta predavanja budu uspješna, potrebno je da se održaju po nekom
sistemu. Potrebno je, da predavači načinom i predavanjem privuku što više slušatelja,
kako uspjeh tih predavanja ne bi bio prolazan već trajan, te da narod
uvidi zaista; potrebu, da šumu valja gajiti i čuvati.


U pretresu tog pitanja zaključila je glavna uprava, da se izabere uži odbor,
koji će izraditi »Uputu« o načinu i temama predavanja.


U taj su odbor izabrana gg. : prof. dr. A. Ugrenović, u Zagrebu, ing. Josip
Grfimvald, šum. nadzornik u Našicama, ing. Ante Ružić, šum. savjetnik u Ljubljani,
ing. Dragoljub Petrović, sekretar u Aleksincu, ing. Roman Sarnavka, šumarnik u
Sarajevu, ing. Zlatko Turkalj, šum. nadinžinjer u Ogulinu.


Izradjivanje toga uputstva je u poslu.


4