DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1925 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Literatura 259


i . i


i ........... i


NACRT ZAKONA 0 ŠUMAMA I ZAŠUMLJIVANJU KRALJEVINE SRBA,
HRVATA I SLOVENACA.


Tekst — Motivi. Kratak prikaz našeg šumarstva i šum. administracije u


času oslobodjenja. Predlog manjine upravnog odbora Jugoelovenskog Šumarskog


Udruženja. Sastavio ing. Ante Ružić, kr. šumarski savjetnik, član šire komisije


i užeg odbora Jug. Šumarskog Udruženja. Ljubljana 1925. Izdala Podružnica


Ljubljana J. Š. U.


Primili smo knjigu sa ovim naslovom, u kojoj je iznesen predlog gospodina


kolege ing. A. Ružica. Nacrt zakona o šumama.


Pored zvaničnog projekta našeg Udruženja izdan je evo štampom i predlog


manjine upravnog odbora. Svakako činjenica, koja je vrijedna, da se zabilježi.


Šumarsko Udruženje u našoj otadžbini jedino je Udruženje, koje je razvijalo ovu


zamjernu aktivnost kod saradnje oko donošenja novog zakona svoga resora. Mi


slimo, da to nije učinilo dosad nijedno naše Udruženje.


Žalimo što ne možemo donijeti opširniji prikaz ovoga nacrta. Mi radosno


pozdravljamo golemu ambiciju kolege ing. A. Ružica, njegovu požrtvovnost i


ljubav za stvar. Da ne možemo ući u prikazivanje ovoga nacrta priječi nas činje


nica, da je referenat nacrta, što ga je prihvatila većina, prof. dr. Ugrenović morao


otputovati u Beograd na anketu, koja je sazvana radi pretresa nove redakcije


Zakona o šumama. Na ovo ćemo se pitanje moći vratiti tek u idućem broju.


Agrarna Biblioteka, sveska 9. A. Hribar: Agrarna reforma. Do sada se je
mnogo tega kod nas pisalo i javno pertraktiralo o pitanju agrarne reforme, ali
uvjek djelomično obradjujući po koju više ili manje interesantnu partiju. Pisac
u ovcj knjizi nastoji da iznese sve momente koliko istorijske, toliko sadašnje,
koji su od velike važnosti za pravilno prosudjivanje ovog danas tako aktualnog
pitanja agrarne reforme. Knjiga sadržaje: Uvod; Agrarna reforma kod Izraelićana;
Agrarna reforma kod Grka; Agrarna reforma u rimskoj državi; Feudalno
doba; Rusija prije revolucije; Socijalizam i ruska revolucija; Život i mentalitet
feudalaca; Svjetski rat i agrarna reforma u Jugoslaviji; Pristaše i protivnici agrarne
reforme; Komunizam i seljaštvo; Zagrebački gospodarski fakultet i agrarna reforma;
Sekularizacija crkvenih dobara; Revizija segregacije; Nacrt agrarnog zakona
dr. J. Lalošević; Zagrebačko gospodarsko društvo i agrarna reforma; Ministarstvo
pravde protiv agrarne raforme; Pogriješke pri provedbi agrarne reforme; definitivno
riješenje agrarnog pitanja; Komitski vojvoda Trpko M. Jovanović.


Knjiga je pisana lijepim i laganim stilom, pa je ne sumnjivo pristupačna


svim našim širim slojevima a specijalno zemljoradnicima.


Cijena je knjizi 15 dinara uz dodatak za otpremu poštom i to obično 1 dinar,


preporučeno 3 dinara, a pouzećem 4 dinara. Knjiga se nabavlja kod uprave


»Meja«, Sudnička ulica 9, a i kod raznih knjižara.