DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1925 str. 64     <-- 64 -->        PDF

.............


..............


...... ........... .............. ..........


.... je 21. ......... 1924. ........ ......, ..... ce ypoljyje ..........
......... G ....... .. .... ....... no .... ........ .......
........ je y ..........


.... l.


....... je .............. .........: .. ........ .............
. ........ ....., .. ........ ........, ......... . ......... .......
Eiame ....., .. ...... ......... ......... .. .... ......... . .. .........
n ......... ...... ............... . ...... no ..... .......


.... ....... .......:


.) ........ . ......... ...........;


.) ......... y .............. . ........ .........;


.) ..... y ......... ........... .


.) .............


.... 2.


............. ......... .... ce .. ... ......:


............. ..... . ........ ......


.... 3.


.. ..... ..... .... ............ ..... ...... ..... ....... ......
......... ...... . .,....,.. ......... .......... ...... .... .........
.......


.... 4.


....... je ......... ......, .. ce ..... . ......... ........
...... ............ ......, .... .. ...... .. ..... ..... . ... .... .....
. ...... y ....... ....... . .......... ....... ..... ....... ... ono
..... ......... ... ......... .......


.... 5.
. .............. ......... ....... ce ... ......:


A. . .............. ......:
1. .......
2. .......... . ............. . ..............
3. ..........
4. ..... . .......... .........
5. .......... ...... . ........ .......
6. .... ..........
7. ......... . ........... ....... .........
8. ...........
9. .......... .......
10. .............
11. ............. . ...............
12. ..... ..........
13. ............ .......


ŠUMARSKI LIST 2/1925 str. 65     <-- 65 -->        PDF

............. .


14. ............. ...............
15. ..... ......... . ......... .....
16. ..... ...........
17. ....., . .............. ........ . ........
18. .......... .......... .. .............
20. ...........
21. ......... . .............. . ..............
22. ..............
23. ........ ....... .. ........ .......
24. ....... ..........
25. ..... . .............. ..........
26. ............. ............. . ..........
27. ............. ...........
28. ............. ......
29. ....... ........,
30. .............
81. ............. ........ ............
32. ............. ...............
33. ..........
.. . ........ ......:
1. ...........
2. .......
3. ......... . ............. . ..............
4. ..........
5. ..... . .......... .........
6. .......... ...... . ........ .......
7. ..... ...........
8. ..........
i). ............. . ...............
10. ...... ........ .........
11. ...... ....... ...........
12. ........... .......
13. ...........
14. ....... ......... . ............ . ..........
15. ........ . ...... ......
10. ........ ............
17. ..............
18. ....... .....
10. ......... .....
20. ....... ............ ..........
21. ........ ...............
22. ........ ...... . ........... .. ...... .....-..
23. ....... .... .. ..............
24. .............
25. .............. ..............
26. ........ .....
27. ............. ......... ..... . ........ .......
28. ...... .... . ..............
20. ..... . ........ ......


ŠUMARSKI LIST 2/1925 str. 66     <-- 66 -->        PDF

.............


30. ........ .........
31. ....... ...... . ........... ......,
32. ........ ........ n ...........
33. ...........
84. ........ .........
35. ..........
... ...... .......... ........, ......... ce y ..............
......... no ........ ....... . ..... ........, . .... ...... .....
.............. ..........
.. ..... .. ........ ........ ..... ....... . ......... ......
y .... . ...., ... . .... .. .. ........ ..... ........... .. ........
........ ........... ..... y ......... .. ............... ........


.... 7.
. .............. ......... ......., ..... ......... ............,
......, ........, ........, .........., ... . ... .........:


1. ........ .. ..... y .......... ....: a) .. ..... ........
. ......... ......, .) .. .......... ........., .) .. .............. .
........., .. ........ ...... . ............. ........;
2. ........ .. ..... . .......... . .. ............., .. ........
...... . .......;
3. ........ .. ........., ........... . ........... .... .
..... .........., .. .......... ....... . ......... .....;
4. ........ .. .......... ........... . ........... .......
........;
5. ........ .. ......... ......... .. ............ ........
........:
(i. ........ .. ............ ...... .. ........ .....;
7. ........ .. ........ .............. . ........ ...........;
8. ........ .. .......... . ..............;
9. ........ .. ..... . .............. .........:
10. ........ .. ............. ...... . ..... .. ........ .....;
11. ........ .. ...........
.... 8.
..... ......... .......... y ..... 7. ............. ........
.......... .............. . ......... ........ ........


.... 9.
.. ...... . ......... .......... ..... ......... . ..........
....... y ....., ............. ........ ......... ce, y ......... ..
............. ..........., ........ .............. . .........
....... . ...........
.... 10.
Koja ke ce ......... . ..... ......... ......, ........ .....
.............. ......... ........., .... he ce ........... ........
...... .........
........ .... .......... ....... ..... ......... ...... ..............
........., .... ........ .... . ...... .. upe ....... ..........
ŠUMARSKI LIST 2/1925 str. 67     <-- 67 -->        PDF

............. 123


.... 11.
......... .. ......... ..... ........... ce .. ......... ......
........ ...... 25. ......... . ..... .. 15. ......... ..... ........
...... 1. ..... ..... .. 30. .....
. ........ .......... (.. 5—8 ........), .......... .........
........ .... no ...... ............ ...... ......... ..... .........
. ... .... ......, . .. ..... ......... ...... y .... . .....


.... 12.
........ y .............. ......... .... ....... . ........
....... ........ ...... ..... ............ . ......... ...... ........
y ....... ....... (......... ... ......). ........ ........
...... ..... ............ . ........ ....... ..... — ..............
... ......... — ..... ... ... ... .. ...... ... ....... .... .......
...... ...... ... ...... ..... ........ ...... ........ .........,
... .. ........ .......... .... ........, .. ...... .......... ..........,
....... . ....... . ......... .. ...... ........, .. ..........
.. .. .... ........ ..........
........ ........ ...... ..... .. ....... ..... .... ....
....... ..... .. ....... ............ . ....... ...... ...... ...
.... .. ... ........ ............; ... .. .... ........... .. y ........
...... .... ce .... ............ .. ......
. ........... .... ........ ........ ...... no ........ ........
......... .......... . .... ... .... ..... ..... . .. ....


.... 13.


....... ........ ...... ......... ........... ... ...... .....


. ....... ............, ... . ....... ........ ....... ..............


. ......... ..... .. ..... . ....... .............., .... ....


........ .. ....... ........ ...>........... ........., ... .....


............ . ......... ...... ........ . no ........ ...... ....


.......... ........., .... .. ........ . . ..... ........., .... .. ..


ce ......... .. y ..... ....... .. .... .. ce ........ .... .. ....


(6) ..........
.... 14.
........ ...... ........ ..... je ...... ........ y ..... ........
......... . ......., .... .. ......... .. ........ ......... .....
......... .......... ..... ....... ......... . ......., ......... ce
... .. ......... ...., y ..... ..... ...... ....... ........ ........
.. ........, ...... .... ........ . ... ........ ..... ......, na ce
.... ....... ........ . ..... ....... ....... ........ ........ ......
y .. .. ....... ......


AKO ..... .. .. .. ......... .... ...... ........ ...... ..


..... . ........ ......... ..... ..... .. .. ....... .. .. ..... y


fiOHOBiioM ...., .... .. .. ce ........, ..... he .. .... y .......


........ .... ........ . ..... .... ....... ....... ..... .... .....


ce ......., ... ........ ..... .... ..... .........


....... ............&. ......... ..... .. ........ ...... ...
....... ......... . ........


»Šumarski List« br. 2. 5
ŠUMARSKI LIST 2/1925 str. 68     <-- 68 -->        PDF

.............


...... ........ ......... . ....... ........ ......... ..........
...... ......... .. .......... ........ ...... ......... .........
.. .... .... ...... ....... ........ .......... ........ ce ... ..
.... .. ........ .. .... ce ........ ....... ...... ........., ....
.. ...... ........ . ....... ......... ....... ....... ........ ...
........., ... je y .... .. ...... .......... ......... ...... ........
....... .. ....... ...... ...... je .. no ...... .... .........
........., ..... .. ....... ...... ........ . ........ .........


.... 15.


...... .... .... ce .. 25. .. 30. .......... 0 ........... ....
.. .... ...... .............. ...... (.... 84. ..... ...... ............).


.... .. .... y ......... ..... ......, .. .. .. ........ ...
........ ...... .. ..... .... ......... ..... ........ ............
...... .. ......, ...., ... .. .... no .... ...... ......, ........ ...
....... ............... ...... na ......, .... ....... .........


.... 16.
..... .............. ......... ........ ... .......... .........
......., .... ..... .... ..........


........ .............. ......... ....... ce .. ...... ........
y ..... .. ...... ....... ......., ...... ........ ...... ........ ....
......... . ....... ........... ......... . .. .. ........ .........
....... ..... .............. ......... ........ ........ ...... ........
... .. ....... . ........, .. .. ce .. ....... ........ y ....
.........


.... 17.
. .............. ......... ...... ce .... ..:
.) ......... . ´
.) ..........
.... ....... ........ .............. ......... ..... ..... ..
........ no ......... ..... . ... .......


Â. ......... .......


.... 18.
......... ...... ...... .. . ........ ........ ........... .
..... no ......... ......... . ....... .. ........ .........
...... ........ .......... ...... .... ..... ..............
......... ...... no ........
.... 19.


.... .......... .. ........ .......... ...... ........ .....
.............. ........., a .......... ce .... y .......... ... .....
... ...... .. .., .. .. je ... ....... ........ ... .., a no .........
.......... ......... ............ ........


.... 20. . j
..... .. ........ .......... ...... ..... ........, .... ......
......... ......:
ŠUMARSKI LIST 2/1925 str. 69     <-- 69 -->        PDF

.............


.) .. .. ce ........ ....... y ........, y .... ce ....... .......
...... . .. .. ......... ....... y .... ........, no ....... ..... 15.
se .......


.) .. .. ...... ........ ......... . ....... .............
........


......... ...... .... ........ . ........ .. ...... ..... ...
´..... ........., ... .. .. ..... ........ ...... ... .... a) . .) ....
iaiia ... . ....... ..... 13. ... .......


.... 21.
.. ......... ...... ........ ce ....... ........ .. ..... ........
.......
... ........ .......... ... ...... .......... ........ je ......IK
.... ........ .. .... ce .........
..... ........ .... . ........ ........, y .... ce ......: .....ITOBO
... . ......., ....... .. .... ce ........ . ........ ......
......... ........ ........ ........... ......... ......, ... ......iK
....... ...| ..... ......... .. ......... ...... ........... ...


... ........ ........ .. ......... .........
...... ....... ........ ....... ...
AKO je .... ......... ....... .. ........, ..... .. ........ ..


!.....


.... 22.
...... ce ...... ...... . ..:
.) . ...... ........ .. .... ........, .... ce ......... ......


.. y ....... ........;
.) y ...... .... ... ....... .. .... ........, .... ce .........
........ y ...... .........


...... ce ..... ........ y .... .. 15 ...., . .. y ...... ........
.... 1. . 15. ........, a y ...... .... .. 16. .. 30. ...., a y ......
..... ...... 1. . 15. ........ . ......... .. ......... .......... .....
......... .... ........ .. ......... ......... Ha ...... ........
.. ce .. ........ ...... ........ ........ . .... .... y .... ......
.....


......... ..... .. ........ 1., 2., 3., 4., 5. . 6. ........ .... ce


...... ........ . ..:
.) . ...... .... .. .......... .......... ......;
.) . ...... ....... .. .......... ...... .......
........, .... .. ........ ...... ...... ....... ..... ... ce ne


.. .. ..... .. ....... ........, .. ....... ce y .... ......... . .....
.. ........ .... ....... ....... ... ........, .... ce no .......
........ ............ ...... ....... ........ y .... ........ .
\\, .. ...... .. ........ . ..... ...... ........ ..... ... .. . ....


......, ........ .... ..... .. .... y .... .........


.......... ...... .. ........ 7. . 8. ........ (....... .......
...), .... ce ........ ... ...., . .. . ........ ........ ....... ...
^........ . ......... ........... .....


.. ..... ......... ...... ........ je ........ ............ ....
. ....... 7. . 8........., ........ ..... ..... ........ ...... .. ...
ŠUMARSKI LIST 2/1925 str. 70     <-- 70 -->        PDF

.............


....: ....... . ............ ...... .. ce ........1 ........ . ...... .
.. ... ...., ....... ce ...... ........., .... .. y ...... ......... m
....... ... ........ ...... ......... ....... ......,... .... .....
.... ..... ....... .... ......


.... 23.


..... .. .......... ........ ...... ce ....... .. 1. .. 10. Kai
..... je ....... ....., ... ...... ....... ..... (6) .... .. ...... ...(
..... .........


.... 24.
Ha ...... ......... ....... .. ...... ....... . ......... .......
.. .......... ......... ...... .. ......... ........ . ....... . ..
..... ...........


.... 25.


.. ........ ....... no .... ......, ..... ......... .... ....
..... ......, ........ je .. ........ ...... ...... ......... ......
..... ....... ...... .... ..... .... ........ .. ......... .......
........ y ......... .. ........... ........ ......... ..... ce ...
........ . ........ .......... .. ....... 0 ........ .... ....... ..
..... ........ .. ...... ......... ......... ............ ......
......... ce ..... ..... rtao .............., ... ...... ....... ....:
6 (....).


.... 26.


........., .... je ....... ... ......... ...... . ....... ......


... 24. ... ......, ...... ........ ....... . ..:


.) .......... ....-.......... ...... .. ....... ............ ..


...... ............;


.) .......... ......... ...... .. ..... ............ ...-.


.... ..........


....... ......... ...... ............ . ..... ..............


..........


.. ......... ......


.... 27.
......... ..... .... ........ .... ... ......... .............
........., .... .. ........ ......... ..... no ......... ... ......
..... .............. ......... ........ . ....... ..1 .........
..... ......... .... .. ........ ......... ..... .. ...... ...... ..
............ . ......... ....... y ..... . .. .......


.... 28.
......... ..... ....... ce:


1. .. ...... ........... ......... ....... .... (...., ..........
...........) .. ....... ...... .. ........ ........, . ..: .. ..... pa
....... ... .......... ... ..... . .............. ......... .
2. .. ....... ...... .... ........
.... 29.


.. ........ .......... ...... ......... ce ....... ....... ...«
.... ........., ......... y ....... .... ...... ........., .......
......... ......... ......, . ...., .... .... .... y ........ ..
ŠUMARSKI LIST 2/1925 str. 71     <-- 71 -->        PDF

.............


........ ........ ...... .... .... ......... ... .... .... y .... ..
>.... .... no ............ . ...... ....... ........ ........ ... .......:
..... ...... .. .... je ....... .... . ... ........, ... y .... . ...,
.. ..... .... ........ ...... ......


. ....... .. ..... ..... ........ he ......... ...... ...... ....,
% je .... ....... ... . ... ........... ....... ... .. ce ....... ..
.... ......... ....... . ... ...... ...... .... .......... .........
y ce ........


... .. ...... .... je ........ ...... ... .......... .. ....... ..
..... ... ............, .. ..... ce ....... ... .....


.... 30.
....... .. ..... .... ce ......... y .... .... ....... ....... Ha
)... ...... ........... ..... ........ ..... .. ........... .....1..,
y .... ..... ......, ... ..........., ..... ....... ... ... .....
t ..... ........ ........ .... ........ ...... ......
.... ..... ........ .. ..... ....... ....... ... ..... .. .........,
).. .. .......... . ....... ......... ....; ..... .... . ..... .....
ian ........ ...... ... ..... .. ........ ..... ....... ....... ....(
.... ....... ..... ............. ......, .... .... ........: .. .. ..
1 .... ..... ... ... ... je .... ......... y ........, ........... ..iT
........ ... ........ .. .. ce ... .. ......... ... ........1 y).... ... y ......... ...... .........


.... 31.
... ..... ..... ...., .... ..... ........ ... .. ........ .......
;...., .... je ......
...( ....... ...... ..... ..... .......... ......... .. .......ir
........, a ........ .. .... .... je y .... .. ...... ... je .... ...>
... .. ......... ......, .. je ........ .... .......... ....... .
, ..... ........, ........, ........... . ........... ... ......
... ... .........., y .... .... ......
..... ..... ....... ... .... .. ...... ........., a ....... ce
.... .. ..... ......... .. 1—10. ........ je ....... ..... ... no .......
...... ...... ....... ..... 6 .. ...... ......... .........
..... ce .. ...... y ......., ... ce ......... .... .. .....
.... ... ........ ...... ...... ....... . ......... .......... ..:
.. y .... ..... . ........ ......
0 ...... ...... ..... ........ ........, .... ......... ..........
... ....... ........ .......


.... 32.


........ .... je ....... ......... ..... ..... ..... .. ......
..... ...., ... .. ..... y ... ......... ........ .. ....... ...........
... .......... (.........) ... ce ........ ... .... .........
..... ......... .......... ...... ....... ............. ..........
... ......... ........ ...., . . .... ....... ...... ........
..... .. ...... ........ ........ .... .... ........ .... .... .....
..... .......... ........., . .. .... .... .... ......... y .....
;...... ............ ...... .... ........ . ..... ..... .........
ŠUMARSKI LIST 2/1925 str. 72     <-- 72 -->        PDF

.............


.... 33.


..... . ..... ........... ........ ce .. ...... ............ ;
»......... ........«, . .... .. ce ......... ...... . ... ....... ..
............ .......... ........ ........... ..... .. ......... ;
....... ...... ... ... .... no ........ ...... .......... y ...., ..
...... .. je ........ ....... ... ....... ......... ....... . ......
...... . ....... . ......... . .......... ...... y ..............
......... . .... he .. y ... ......... .......... .. ....... .......
...... 0 .... ......... ......... ce ........ ........ .. ........ ..
.... . ....... ......... .......


.. ........ ......... ..... .. ....... ........ ......., .... hi
.... ....... .. ....... ......... ......... ........ ... .. ...... BI
......... ...... no ......... ......... ......... . ...... .........


.... 34.


AKO .. ........ . .... je .... ........ .. ...... ............ ..
...., ... ......., .. ....... ......, ....... .. ..... ........, .. .. ht
.. .... ....> ...... . y ....... ... .. ...... ....... ......... .....
... .... ...... ......


.... 35.
......... ..... .... ce ........ .... ... .... . .. ..... ...
.... no ........ ............ .......
.... 36.


.. .... ... ... ...... ..... y ..... ........ ........ . ......
........ ..... ............. y »......... ........«*), na .. 1. .....
1925. ...... ....... ........ 8. ......... .... ........ ....... .........
..... no ....... ......... ...... .... ..........


AGRARNA REFORMA.
Ministar Šuma i Rudnika i Ministar za Agrarnu Reformu izdao je nova naređenja


o upotrebi iskrčenih šumskih površina privatnih velikih poseda
i državnih šuma.
(Broj 44.100 od 13. decembra 1924.).
Usled pomanjkanja obradivog zemljišta u pojedinim gusto nastanjenim
krajevima, ukazala se potreba pretvorbe stanovitih šumskih površina, koje se
nalaze na relativnom šumskom tlu, u obradivo zemljište.


U mnogo slučajeva ovakova se pretvorba izvršla bez dozvole nadležnih
šumskih vlasti, a protivno postojećim šumskim i agrarnim zakonima i propisima.
Da bi se tomu za buduće na put stalo i da bi se isto vremena likvidirale


počinjene nepravilnosti u tom predmetu, naređuje se sledeće:


Član 1.
Sve sječe i krčenje šuma, koja su sada u toku, a provađaju se bez dozvole
nadležnih šumskih vlasti, imadu se odma bezuslovno obustaviti


Clan 2.


Sječe šuma mogu se provadjati u buduće samo u okviru odobren´h gospodarstvenih
osnova, odnosno godišnjih drvosječnih predloga, u smislu postojećih


*) .... 236—XLIX- .. 15. ....... 1924.
ŠUMARSKI LIST 2/1925 str. 73     <-- 73 -->        PDF

.............


šumskih zakona i propisa, a nakon prethodnog pravomoćnog odobrenja nadležnih
šumskih vlasti.


Raspoloživa drvna masa, ustanovljena na način, kako je to određeno u
tački 1. Naredbe Ministra Šuma i Rudnika broj 20.100/21. ima se iza podmirenja
kućne potrebe i eventualnih sopstvenih obaveza, prvenstveno upotrebiti za podmirenje
zemljoradnika gorivim drvom i seoskom gradjom, imajući kod toga u
vidu potrajnost uživanja i pokriće potreba okoline, koja se na drugi način ne
može snabdeti.
\ > S Poi ovim načelima treba u buduće sastavljati gospodarske osnove i godišnje
drvosječne predloge.


Prodaja, odnosno doznaka ovih zaliha drva ima se vršiti na način, kako je
to propisana kod maloprodaje za državne šume.


Clan 3.


Sve one iskrčenc šumske površine, za koje je izdana dozvola nadležnih
šumskih vlasti za promenu šumskog tla u drugu vrst kulture, imadu se privesti
svrhama agrarne reforme u smislu postojećih propisa.


U tu svrhu imadu nadležne šumske vlasti odmah sastaviti spisak takovih
velikih poseda i površina počevši od 27. februara 1919., to jest od dana stupanja
na snagu prethodnih odredaba za pripremu Agrarne Reforme od 25. februara
1919. godine, te ga sa potrebnim podacima dostaviti nadležnom županijskom
(okružnom) uredu radi daljnjega postupka.


Clan 4.


Sve one šumske površine, koje su iskrčene bez dozvole nadležnih šumskih
vlasti, te su ih sopstvenici ili kupci u manjim ili većim parcelama, bez dozvole
agrarnih vlasti prodali, imadu se unesti u poseban spisak, te se imadu u zakonitom
roku ili: pošumiti ili se pak za njih ima naknadno izdati dozvola za pretvorbu
šumskog tla u drugu vrstu kulture.


Nadležne šumske vlasti imadu sastaviti spisak takovih krčevina, te ih sa
potrebnim podacima odmah dostaviti nadležnom županijskom (okružnom) agrarnom
uredu.


Ako privatni sopstvenik nije do sada zatražio ili ne zatraži dozvolu za
pretvorbu šumskog tla u drugu vrstu kulture, mogu takav postupak zatražiti
agrarne vlasti, ili sami interesenti, ako postoji potreba nadelenja zemljoradnika
obradivom zemljom u smislu postojećih propisa o provedbi agrarne reforme.


Ako mješovita komisija, sastavljena od predstavnika šumskih i agrarnih
vlasti uviđajem: na licu mesta utvrdi, da je odnosno zemljište prikladnije za
poljsku, nego za šumsku kulturu, ima se povesti postupak za pretvorbu u drugu
vrstu kulture po propisima šumskog zakona.


Nakon pravomoćnosti odluka, kojima se izdaje dozvola za pretvorbu
šumskog tla u drugu vrstu kulture, imadu nadležne šumske vlasti obavestiti o
tomu odnosni županijski (okružni) agrarni ured, koji će dalje postupati u smislu
propisa o provedbi agrarne reforme.


Putni tioškovi vanjskih uredovanja padaju na teret dotičnog resornog
Ministarstva dotičnoga činovnika, ako se uredovanje obavlja po zvaničnoj
dužnosti, ili pak na teret molitelja, na čiju se molbu uredovanje obavlja.