DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1925 str. 53     <-- 53 -->        PDF

....... . .....


....... . ......


Šumarski kongresi. Posije rata učestali su međunarodni kongresi za
poljoprivredu. Napose Francuska i Italija nastoje da budu u središtu kretanja,
koja idu za unapređivanjem poljoprivrede. U tom cilju trajno radi Medjunarodna
komisija za poljoprivredu u Parizu (Comission Internationale d´Agriculture â
Paris) i Medjunarodni Institut zâj poljoprivredu u Rl´mu (Ilnstitut Internationa!
d´Agriculture a Rome). Ona prva organlzovala je vrlo uspjeli ... internacijonalni
kongres, koji je održan mjeseca maja godine 1923. u Parizu.


Šumarstvo ju na tom kongresu nastupilo kao samostalna sekcija. No već
ondje je delegat Španije iznio predlog, da u buduće šumarstvo organizuje
svoje samostalne kongrese. Izgleda da je rezultat ovoga nastojanja već jasno
vidljiv. Ovogodišnji XII. internacijonalni kongres sazvan je za mjesec maj o. ..
u Varšavu. No on je svojim programom obuhvatio samo poljoprivredu u užem
smislu riječi, kako to razbiremo iz poslanoga nam programa. Šumarstvo je prepušteno
zasebnom šumarskom kongresu.


Na organizaciji šumarskih kongresa u cilju proučavanja pošumljavanja
krša i goleti, radi i »Liga zemalja sredozemnoga mora« (Silva Mediterranea,
Ligue Forestiere Aléditerraneéne). Ona je i ove godine za mjesec juli projektavala
svoj sastanak u Grenoble-u u Francuskoj, gdje će se u isto vrijeme održati
i jedan šumarski internacijonalni kongres.


Internacijonalni šumarski kongres u velikom stilu sprema Italija (zapravo
Institut za poljoprivredu u Rimu) za maj 1926., te je već sad počela sa pripravama.
Primili smo poziv i program rada pa ćemo se na njega osvrnuti opširnije
u narednom broju.


O KONGRESU ZA PROUČAVANJE ZAŠTITE PTICA.


Omitologija je od najvećeg interesa ne samo za naučnijake, koji rade samo
U svom laboratoriju, nego baš za brojne prijatelje parode i lovce. Ovo potvrđuju
brojni članci u raznovrsnim listovima, stručne knjige i listovi.


Od sviju grana orratoiogiije najviše pažnje i interesa predstavlja, van svake
sumnje, seoba ptica, i zaštita ptica.
Sa gospodarskog gledišta ima znatan interes zaštita ptica, koja se naglo
širi n naprednijim državama.


Tako u Sjedinjenim Državama Severne Amerike postoji skoro 300
društava za zaštitu i proučavanje ptica, a osim toga 10.000 tako zvanih
»PtJčijih dečjih klubova« u osnovnim školama i gimnazijama. A koliko milijuna
članova je upisano u ova društva? Teško je odgovoriti! Možemo samo kazati,
da je jedno od takvih društava pre nekoliko godina imalo 700.000 članova!


Većina evropskih država ima društva za zašt´tu i proučavamje ptica.
Rad ovakvih društava sastoji u širenju ideja o zaštiti ptica pomoću predavanja,
izložbi, plakata, knjiga, štampanja, društvenih časop´sa, pomoću prodaje jeftinih
sandučića za gnezda korisnih ptica i t d.
ŠUMARSKI LIST 2/1925 str. 54     <-- 54 -->        PDF

....... . .....


Sem toga društva uzimaju u kiivju «li kupnju ona mesta, koja su naseljenu
retkim divljim pticama. Čuvanje takvih prebivališta vrši se pomoću naročitih savesnih
čuvara.


Društva organizmu takode u sel´ma i gradovima masu dečijih društava za
zaštitu ptica.
Većina -Sjedinjenih Država Severne Amerike uvela je zakone, prema kojima
svaka škola u proljeće mora da priredi dečiji praznik »Ptičji Dan«.


U toku takvih praznika deca recituju pesme i čitaju probrane članke a
pticama. Zatim daju saopštenja kako su vršili posmatranja i ziaštićavanje ptica
i na kraju krajeva izvode komad u dečijem pozorištu, i svaki učesnik dobija
sandučić za gnezđa korisnih ptica ili sadnice nekih drveta.


U mesecu apr´lu 1925. god. u Velikoj Vojvodini Ljuksemburgu održati će
se međunarodni kongres za proučavanje i zaštitu ptica sa izložbom zaštite ptica.
Ovaj kongres sazivaju francusko, belgijsko i ljuksembiwgsko društvo za
zaštitu ptica.


Generalni tajnik Odbora za organizaciju kongresa zamolio je mene da
razdelim neku količinu pozivnica među interesovana lica i organizacije u Kraljevini
SHS.


Sem toga obećao sam, da ću podneti kongresu referat »O uništavanju .
zašt´ti ptica u Kraljevini SHS« i neke šeme za izložbu.
Pošto- su za referat potrebni najdetaljniji podatci, obraćam se čitaocima
»Šumarskog Lista«´ sa molbom da mi pomognu, da izvršim taj zadatak.
Potreban je odgovor na ova pitanja:


1. Postoji li zaštićavanje pt´ca u vašim krajevima (na pr. vezanje sandučića
za gnezđa korisnih ptica, hranjenje ptica u toku zime i t. d.) i kakvi su
postignuti i ezuitat´i?
2. Na koji se način utamanjuju i hvataju ptice u vašim krajevima, i koiî
su naiglavniji neprijatelji pt´ca?
3. Koje su vrste divljih ptica sasvim: uništene, a koje su postale vrlo retke?
4. Postoje li kakvi zakoni o zaštiti pt´ca i u kojoj meri stanovništvo njih
ispunjava?
5. Postoje li kakva verovania u narodu koja bi da štitila istrebljivanje
nekih vrsta ptica?
6. Što je potrebno po vašem m´šljenju za poboljšanje zaštite korisnih ptica
u vašim krajevima? ´
Svaki savet, svako kratko saopštenje i odgovor bar na neke od gore
pomenutih pitanja (sa naznakom zakona i naredaba) primiču sa najvećom
zahvalnošću. Onfana, koji se interesu zaštitom ptica, mogu poslati neka izdanja
besplatno. Đorđe Brizgalin


Beograd, Kralja Aleksandra ulica br. 256.


.... ........... ............. .... je ....... ..... ....... ........
......... je ........... ............ ..... .... ........ .....
y ........ .. ..... 10.000 ... ....... .... ...... ce . ......, .... ho
.. ......... . ...-..... .. ...... ...... ........... .............
...... je .... ........... .. .... ....... .... ....... y ...... ......
..... ... .... ......., ........ .. je .........., .. ... .. ...
................. .......... .... ....... ...... ............ ......
.. ... .....
ŠUMARSKI LIST 2/1925 str. 55     <-- 55 -->        PDF

....... . ..... .


...... . .......... ......... ..... . ..........


. ....... .. 18. .. 20. ........ 1924. ...., ........ ....... .. .......
...... ....... ..... ...... ......... ........ ..... y ..........
........ je ............ ......... ........... .... . .......
.. ..... ........, ........ ......... ...., a .......... .. ....
......... ..........: .... ..... ........ ........., ..... ........ ..
........ ........ . .. ....... ....., ....... ...... .. ........ 44
.... . ... .. ......... ..... je ... .......:


.. ....... ....... ........ .. 4 .... ... 9.1%; .. .... ......
21 ... ... 47.72%; .. ...... ....... 19 .... ... 43.18%.


... ...... .. .... ......, a .... .... . ....... .. .............,
...... .. ........... . ........ .......... . ......-......... ......
.. ..... ........ ....... ...... .. ........ no ........ ...... ..
.... ...:


.. .............: i. (.... .....) ..... ...... je ..... y .......
04 ..., u ....... 4 .. ...... ......... ..... .... .... ......!


2. . ...... ......... .... ......... je ...... ... ......... ....
je .... ...... l .., . ..... .......... 1.10 .. ... je ....... 2 .., raiipoi;
1 .., ...... je ..... .... .....?
;!. ..... je, ..... .. L30 .. .. ..... .... ...... 58 ..., a ........
je .. je ...... 26 .. ....... . ........... ....... ..... ce, .. je ripe
10 .... .... ..... 55 ..., a ....... je .. je .... .... ...... 24 .. ......
je ......... no .... .. ... 10 ....?


.. (..... ......) ........ ..... .... ........ je .... .. .....


567 .. ... ......... ...... . 215 .. ... .....* ...... je .. ..... .....


...... ......, ... je .......... .... .. ........ . ...... 0.75, a ..


...... 0.40,


.>. Ha ...... .......... ... 428 ..... 24/28 ..., ...... (i .., . 1120
...... 20/3 ..., ...... 3 .. ...... ... ..... ...... ...... ..... ..
.... ..........?


6. ...... ..... .... ...... ....... ....... je 2.15 .:! .. .......
..... je ..... y ...... ...... 48 ..., a ..... 20 .. ...... je .......
....?
7. (..... .....). Ha ...... .......... ... 951 .:1 ....... .......
..... ...... . ........ ..... ..... ....... ..... .. ...... ........
.. .... .. ...... ...... he ce ...... .......... ...... ........,
... je .......... .... 0.70.
8. ........ je 1580 ........... ....... ...... 2.5 .. . ........
.......
16


16 cm


26


...... ... ..... .... y .... .........?
ŠUMARSKI LIST 2/1925 str. 56     <-- 56 -->        PDF

....... . .....


9. .. ....... .. .... ....... ...... ...... ....:
..... ...... 64 .., ...... 27 .
...... 55 » » 21 »
.... 41 » » 18 »
..... 78 » » 30 »
.... 80 » » 33 »


10. (..... ......) ..... .... ... y ..... 115 ..\.. ...... .. je .......?
11. . ..-.... .... ......... .. .... .. ...... ...... ... . ... ....
... je cypai ....... 18 .., ...... 1.30 .., a .... .. ....... 2.80 ..?
12. ..... ..... je ...... y ...... ...... 58 .... ...... 24 .. 06.....
.... je 0.50. ...... ..... .... ... .....?
.. ...... . ..........: 1. (.... ......) 10 ........ .... ....... y
....... .... . ...... 750 . ... .. 30 ..... ... .... ...... 900 .......
...... .. ........ ..... ....... .. ...... ....?


2. ...... .. ce ...... .... .. ...... ...... ....... ... he .......
.. ...., ateo 1 .. .... 25 .... ...., a 1 .... .... ..... 1.5 ......? .........
...... .. 150 . 280 .., a ...... 120 ..
2 7


3.
......... ... .......... 3 0"3 i 4 — : . !
5 8
4. (..... ......) .... ...... .. ........ .. 6 ....... -.. ...... ..
.. .........., ... .. */. ...... .......?
5. .... ..... ..... je 37.68 .. ... .... ..... ...... .. ..... 2 ..
....... .... ce, ...... je ........ .....?
6. ...... ...... ........... ....... ....... ..... .. 1 ......,
... ce .... y ........ 1.30 .. ........., a .. ..... ..... ...... ...
.......?
7. (..... ......) ..... ........ ..... ..... .... je ...... ........
....... ......... ...... .. 2.08 .., 1.24 .., ...... 1.24 .., a ...... 304.52
.. ...... he .... .... ....15... ..... . ..... je .. ............ ....?
8. ...... ...... ....... .... .. ...... . .......... je .......
.... 19 ...... no .. .. ..... .... .. 1 .. .. 13 ....... .... ce, .. ..
ce .... ...... ......., ... 1 .3 ... ...... 0.7 ..... .....? ...
.. ...., .... .... ........... .....?
9. 160 . ...... ..... 6(5.40 ....... ... ..... 500 . ......?
10. (....... ......) ..... ........ .. ......... 2 ........ .. 6
..... .. ...... ke .... ....... .... ..... 6 ........?
11. .... .... ... ..... ...... ...... .... je ....... 1.20 .. ... je
....... 1323.52 .. .... ce ...... .. ce .... ........ ...,.. ... .....
... ...?
12. ......... ......... ...... ..... A ii .., ... je
Bni = 9~ -, mC 37 ., a CD = 4 - ».