DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 2/1925 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Svedeno trgovačko kubisanje drveta


Ing. Stevon lvanooić [Osijek]:


Svedeno trgovačko kubisanje drveta
(Francuske metode).


Ranije, dok je drveta bilo u izobilju, a transportne i komunikacione
teškoće bile velike, te dokle otpaci, granjevina i sitnije ogrijevno
drvo nije imalo nikakove trgovačke vrijednosti, obično se drvo prerađivalo
na licu mjesta, u šumi, da bi se izbjeglo transportu otpadaka
i da bi se sušenje izrađenih komada pospješilo te tako smanjila
težina i olakšao transport.


U svakom slučaju oboreno stablo bilo je u najmanju ruku sjekirom
obdjelano, skinuta kora, beljika i jedan dio okrugline donjeg
dijela deblovine. Tek tako pridjelani komadi postajali su trgovački
artikal, koji se izvažao iz šume, za razliku od današnje trgovine oblim
drvetom.


Radi toga, a i radi neobične jednostavnosti, nijesu se ni kubisali
okrugljaci — trupci u oblom — već ovi, donekle prerađeni, komadi,
koji su prestavljali glavnu uporabljivu masu drveta. U tom su cilju
u irgovini drva ponikli razni načini kubisanja ovih ođeljanih komada,
od kojih su najvažniji i u općoj uporabi ovi:


/. Nesuedeno kubisanje četortinom opsega — namijenjeno jeli
i smreki kao građevinskom drvu, koje je još u šumi očetvrtano,
grubo ođeljano, sjekirom u izvjesnoj dužini na debljem kraju, dok je
sredina prestavljala veću ili manju oblinu, a gornji dio je ostavljan
nedirnut, osim što je okoran. Ovako ođelan komad pretpostavlja se
da ima volumen jednak sa komadom kvadratična prereza, koji ima
za stranu 1/4 dužine opsega, izmjerenog u sredini komada, a za dužinu
onu odnosnog komada-


Ovaj način kubisanja upotrebljava se i danas vrlo često u trgovini
građevinskog materijala u krajevima abietuma i picetuma (Voges,
Alpes, Jura), a sastoji se u tome, da se izmjeri opseg u sredini trupca
prije ođelavanja, pa da se uzme od toga opsega 1/4 i da se ta 1/4
digne na kvadrat i umnoži dužinom trupca:


V4=(?)!.=^´ >


Zbiljni volumen u oblom (sa korom), izračunat pomoću izmjerenog
opsega, jeste:


Y \2.. 4.2 4n 4 .




ŠUMARSKI LIST 2/1925 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Svedeno trgovačko kubisanje drveta 107
Iz odnosa volumena u ođeljanom V4 i volumena u oblom V:


°u 1


16 4 n


V


°7854 L


V* 4 ^...^*


* 4.. ..
proizlazi, da su otpaci ođeljavanja sjekirom u šumi malo jači od petine
volumena u oblom, ili da je volumen ođeijanog komada malo
veći od ./4 volumena u oblom.


//. Soedeno kubisanje petinom opsega — namijenjeno hrastovim
komadima, koji idu za pilane i koji treba da su grubo sjekirom
oštrobridno ođeljani i očišćeni od beljike.


Ovaj način kubisanja zove se svedeno kubisanje petinom zato,
šio ono daje volumen jedne grede, čiju stranicu S nalazimo smanjujući
prvo opseg stabla, izmjeren u sredini, za 1/5, pa uzimajući od
ostatka 1/4, koju zatim dižemo na kvadrat i umnažamo sa dužinom
(visinom)


5°~0


. — — ±0


dakle: O -==— = -_ c) zato onda:
4 4 4 .


V,-©2 -S-< -*


dok bi zbiljni volumen istoga komada u oblom bio:


V-L« ?


Iz odnosa volumena u ođeljanom V5 i volumena u oblom V:


y EU ±


v 5 25 25 4.


=.=»=..02 2


V~^.*.


* 4jt 4..
vidi se, da je svedeni volumen petine jednoga trupca približno jednak
polovini volumena u oblom.


Ovaj način kubisanja hrastovih trupaca može biti koristan, da
bi se našao volumen komada u oblom, koji se dobije, ako se petinom
svedeni volum udvostruči.


III. Soedeno kubisanje šestinom — namijenjeno komadima, koji
treba da budu ođeljani oštrobridno u cijeloj dužini svojoj (bukovi i
grabovi komadi i komadi debelih jela), pri čemu se postupa na taj
nnčin, što se uzme srednji opseg neođeljanog komada, pa se od
istog opsega oduzme */., a od ostaika se uzme 1/4 i podigne na
kvadrat pa zatim umnoži dužinom odnosnog komada:
14 02 1 0


V.=(^(f):


dok bi volumen istog komada u oblom bio :


v=*´S-´ »>


»Šumarski List« br. 2.




ŠUMARSKI LIST 2/1925 str. 52     <-- 52 -->        PDF

Svedeno trgovačko kubisanje drveta


Iz odnosa volumena oštrobridno ođeljanog V& i volumena u
oblom V:


V 6 (.)´ Ol ;Bv,


_L^i_i .0..4. 0.554 3.


V 4jt


vidi se, da je gubitak nešto manji od polovine volumena u oblom.


Ove metode kubisanja se napuštaju od vremena,
kada su transportna srestva i komunikacije postale opće i od kada
je drvo postalo pravi trgovački artikal, koji svuda nađe prođe, pa ma
u kom obliku bio. Danas se rabe još u Americi, gdje se sa drvom
mnogo ne štedi radi ogromnih zaliha.


Ali ipak gotovo sve francuske skrižaljke za kubisanje, kako
stabala u osovnom tako i u oborenom stanju, sadrže pored volumena,
dobijenog pomoću mjerenja prsnog promjera i visine (dužine), i volumen
izračunat ovim trima načinima pomoću opsega, mjerenog u
sredini dužine, i to radi njihove ranije udomaćenosti i velike jednostavnosti.


Ove metode mogu biti zgodne uporabe kod privatnih posjednika
šuma, koji rade u režiji, pa prodaju klasificirane sortimente
građevnog i tvorivnog drva, jer je ovaj način kubisanja vrlo prost,
te ga može vršiti bez znatnih pogrešaka i nestručno lice, kakva obično
i imaju u službi manji posjednici, koji ne mogu držati stručno obrazovanog
osoblja niti za nadzor, a niti za vođenje šumskog gospodarstva,
naročito u krajevima gdje je razvijeno domaće zanatstvo:
kolari, kačari i bačvari, stolari i drvodjelje.


„LES CUBAGES RÉDUITS DU COMMERCE". O igine des cubages rédaits
Cubage au quart sans déduction. Détermination du volume d´une piece par ce modo
de cu:>age et son emploi actuel. Cubage au cinquieme et cubage au sixieme déduit
Détermination du volume d´une piece par ces deux modes de cubage. Les raisons
pour lesquelles ils sont employées aujourd´hui et les cas, ou l´on pourrait s en
servir encore.


Voir: Huffel « Économie forestiere II.


Broillard = Le traitement des bois en France,


Chaude = Bareme de cub ge


Rolleau-Roussiere — Cubage des bois.


L§XG3