DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1925 str. 8     <-- 8 -->        PDF

6 IL islorije našeg šumarstva


moći učiniti samo onda, ako njihov rad oko promicanja šumarstva
spasemo od zaboravi.


Dužnost je prema tome svakoga nas pojedinca, da pristupi pribiranju
one gradje, iz koje će se u svoje vrijeme moći napisati istorija
naših šumarskih udruženja i njihovih najistaknutijih radenika.
Prirodno je da će ova istorija biti od česti i istorija našeg šumarstva.


Taj rad oko pri biranja istorijske gradje nije tako jednostavan
kako izgleda. Tome se prije svega hoće vremena i to mnogo vremena.
Zatim se traži, da bude pri ruci sva potrebna literatura a napose časopisi.
Rjetki su prema tome oni, kod kojih ćemo naći oba uslova
zajedno te su u položaju, da se zabave ovim radom.


Ako pokušavam da ovdje iznesem neke po naše šumarstvo
ucpće a po naše Udruženje napose zanimljive dogadjaje, onda to ne
činim možda zato, što bi u mene zaista bilo dovoljno vremena. Činim
to u prvome redu iz ljubavi prema stvari te u misli, ne bi li tako
potaknuo na taj rad one drugove, koji imadu za to više vremena i
prilike. A u drugom redu vodi me želja da priberem zrnce ka poznavanju
istorije našega šumarstva.


Prije svega moram naglasiti, da se ovaj moj fragmentarni prikaz
odnosi na iznošenje onih istcrijskih podataka o šumarstvu u privrednoj
oblasti Hrvatske i Slavonije, koji su se odigravali oko prvog udruženja
šumara. Na ovu jednu oblast morao sam se ograničiti s razloga, jer
sam prema rapoloživom vremenu i priručnoj literaturi mogao ući
samo u njenu istoriju.


Moja je želja, da drugovi, koji su u sretnijem položaju te imadu
više vremena i prilike, obrade istoriju ostalih naših krajeva.


Prije nego udjem u prikazivanje istorijskih dogadjaja, hoću da
naglasim činjenicu, koja je zapravo izlazište moga razmatranja. P r v i
i jaki pokret u oblasti šumarstva pada baš u isto
ono vrijeme kad se rodila ona svijetla i jaka misao
narodnoga jedinstva, koja je u istoriji Slovenskoga
Juga poznata pod imenom Ilirskoga Pokreta.
Na istom ognjištu1,oke koga su se sakupljali


1 Da uzmognemo u potpunoj slici uočiti kakav je široki nacijonalni duh
vladao u ono doba, dovoljno je da istaknem:) samo ovo: Ognjište narodnoga privrednoga
života u Hrvatskoj i Slavoniji bilo je četrdesetih godina prostoga
vijeka »Horvatsko-Slavonsko Gospodarsko Društvo u Zagrebu (kratica: Gospodarsko
Društvo), koje je izdavalo počevši od 1842. i svoj organ >List Meseeni«
(od g. 1853. Gospodarske Novine, od 1856. Gospodarski List). Ovim posljednjim
imenom služit ćemo se u toku ovih naših i/.voda (kratica G. L.). U Gospodarskom
društvu sjede i saradjuju u isti čas Gjuragj Haulik. biskup zagrebački, i Sievan
Pcpović, episkop pakrački (G. L. 1842. S. 2., dodatak S. 10.). Prema pisanju Gospodarskog
lista jezik kojim narod govori, jest »Ilirski« (Jugoslavjanski, Serpski,
Mervatski, Slcvinski). (G. 1855. S. 180.). Uprava Gospodarskog Društva poziva
>Društvo Srpske Slovesnosti u Beogradu«, da stupi sa Gospodarskim Društvom
u književni savez (G. L. 1857. a. 51.), izvještava o sabiranju prinosa za spomenik


Osloboditelja Serbije Karagjorgja« (G. L. 1857. S. 92. itd.