DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 1/1925 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Iz istorije našeg šumarstva


Aleksandar Ugrenović [Zagreb]:


Iz istorije našeg šumarstva.


Šo dalje odmičemo u sadašnjici, to više blijede u našem duhu
dogodjaji prošlosti. Ti dogodjaji blijede to lakše, što slabije su oni
medju se povezani usmenom predajom i pisanim zapisima.


I istorija našeg šumarstva niz je dogodjaja u prošlosti. Taj
niz nije brojem godina ni tako star, a ipak je on u svojim počecima
već dobrano izblijedio. Ono što je o tome zabilježila kronika tadanjega
vremena, rasijano je po raznim listovima i časopisima. Ono,
što nam je sačuvala predaja, znali su ili znadu tek rijetki pojedinci
medju nama. Sve to, što je negda živo bilo, nije danas pred našim
duševnim očima ni jasno ni povezano ni sredjeno.


Netko mora da se poduhvati toga posla oko vezivanja i sredjivanja
te istorijske gradje. Ta dužnost pada u prvome redu na ledja-našega
Udruženja i njegova organa »Šumarskoga Lista«. Evo tome
razloga.


Prije svega: istorija čitavoga našega šumarstva od velike je
česti vezana o istoriju našega Udruženja, njegovih predhodnika i
njihovih začetaka. Mnoga pitanja rodila su se u samim Udruženjima.
A i ona, koja su se rodila van Udruženja, našla su u njima svoj
odjek. Nemoguće je zaci u jednu od ovih oblasti a da ne zadješ i u
drugu.


Drugo: nije daleko čas, u kojem će naše Udruženje da proslavi
pola stoljeća svoga osnutka i rada te pola stoljeća svoga organa
»Šumarskoga Lista«. Ta slava — ma bila ona i kako čedna — ne
može da se slavi samo po formi, već ona mora da ima i svoju sadržinu.
Ona mora da pokaže i plodove svoga rada u ovo pola vijeka.
To će se moći učiniti samo onda, ako se u jednoj cjelovitoj slici prikaže
sav rad ne samo današnjeg našeg Udruženja već i svih njegovih
predhodnika.


Treće: u radu svakoga Udruženja vrlo je odlučan broj njegovih
članova. No još je odlučniji onaj uzani krug ljudi, koji su nosioci
ideja, organizatornoga duha, energije i poleta. A baš u momentima
stvaranja Udruženja iskaču ove vrjednote ponajbolje, jer u tim časovima
treba savladavati najveće prepreke. Sa tima preprekama
borili su se i oni naši djedovi, koji su pokretali i osnivali prvo Šumarsko
Udruženje. A svim tim već davno počinulim i zaboravljenim
pokojnicima morat ćemo da o našoj pedesetogodišnjici okitimo grobove
svježim cvijećem iz gradine, što su je još oni gradili. To ćemo