DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1925 str. 58     <-- 58 -->        PDF

56 Lične vijesti


Od 14. novembra 1924. br. 41.063 premješten je po potrebi službe Mihajlo S. Braljinac,
okružni šumar prve kategorije osme grupe, iz Šumske uprave
u Prokuplju za Šumsku upravu u Kruševcu.


Od 14. novembra 1924. br. 41.064 postavjen je za pomoćnika knjigovođe — pripravnika
— druge kategorije pete grupe pri Direkciji šuma u Čačku
Bozo Bondefačić, bivši privatni šumarski računar. oficijal jedanaestog
činovnog razreda.


Od 14. novembra 1924. br. 41.065 premješten je po potrebi službe Šreten Košić,
podšumar prve kategorije devete grupe iz Šumske uprave u Loznici
za Šumsku upravu u Bajinoj-Bašti.


Od 14. novembra 1924. br. 41.236 postavljen je za privremenog šumarsko-inžinjerskog
asistenta prve kategorije devete grupe pri Sreskom poglavarstvu
u Šibeniku Oskar Jug, diplomirani šumarski inžinjer na visokoj
šumarskoj školi u Beču.


Od 14. novembra 1924. br. 41.236. postavljen je za privr. šumarsko-inžinjcrskog
asistenta prve kategorije devete grupe pri sreskom poglavarstvu u
Kotoru Krsto Mozelić, diplomirani inžinjer na gospodarskom fakultetu
u Zagrebu.


Od 19. novembra 1924. br. 41.751 premješten je po potrebi službe Dragoslav
Veličković, podšumar druge kategorije pete grupe iz Šumske uprave
u Valjevu za Šumsku upravu u Nišu.


Od 19. novembra br. 41.572 premješteni su po potrebi službe:
Pavle V. Popović, podšumar treće kategorije treće grupe iz Šumske
uprave u Gornjem Milanovcu za Šumsku upravu u Peći i
Danilo J. Ćirić, administrativni činovnik treće kategorije druge grupe
iz Šumske uprave u Bitolju za Direkciju šuma u Čačku.


Od 19. novembra 1924. br. 41.573. postavljen je za oîicijala treće kategorije
druge grupe Direkcije šuma u Zagrebu, Petar Micić, oficijal treće
kategorije treće grupe iste Direkcije.


Od 19. novembra 1924. br. 41.574 postavljeni su:
za šumarskog nadzornika prve kategorije sedme grupe kod zagrebačke
oblasti u Zagrebu Levin Haueise, šumarski nadzornik iste
kategorije i grupe kod Kr. županijske oblasti u Zagrebu.
Za šumarskog nadzornika prve kategorije osme grupe kod osečke
oblasti u Oseku Krešimir Stanisavljević, šumarski nadzornik iste
kategorije i grupe kod kr. županijske oblasti u Oseku.
Za šumarskog inžinjerskog pristava prve kategorije devete grupe
i upravitelja kotarske šumarije imovne opštine otočke u Otočcu,
Jakov A. Batić, šumarski inžinjerski pristav prve kategorije devete
grupe kod gospodarstvenog ureda otočke imovne opštine u Otočcu;
za šumarsko inžinjerskog pristava prve kategorije devete grupe i
upravitelja kotarske šumarije u Brinju Franju Oblaka, šumarskog
pristava prve kategorije devete grupe i upravitelja kotarske šumarije
ogulinske imovne opštine u Modrušu, — svu četvoricu po
potrebi službe.


Od 19. novembra 1924. br. 41.691 premješten je po potrebi službe. Franjo Mklavić,
šumarski inžinjer prve kategorije osme grupe iz Direkcije šuma u
Ljubljani za šumsku upravu u Bohinjskoj Bistrici.