DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1925 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Lične vijesti


Ljubljanu i za vršioca dužnosti šumar, oblasnog referenta I. kategorije


V. grupe Mariborske Oblasti Janko Urbas, šumar, savetnik I. kategorije
VIL grupe i šumar, referent kod Sreskog Poglavarstva u Mariboru.
Od 11. decembra 1924. br. 44.079 penzionisan je Josip A. Rustija, direktor prve
kategorije treće grupe Direkcije Šuma u Ljubljani.


Od 11. decembra
1924. br. 44.078 premešlen je po potrebi službe Petar Valentić.
šuniar.-kc-mžinjtrski asistent prve kategorije devete grupe iz Šumske
Uprave u Nišu za Kotarsku Oblast u Ludbregu.


REMENJEM GOSPODINA MINISTRA ŠUMA I RUDNIKA.


Od 4. novembra 1924. broj 39.881 postavljena je za pisara — pripravnika — treće
kategorije četvrte grupe Generalne Direkcije šuma Ministarstva
šuma i rudnika Zorka R. Jovajiović šumarska kaneelista — pripravnika
— treće kategorije četvrte grupe pri Direkciji šuma u Sarajevu,
po potrebi službe.


Od 4. novembra 1924. br. 40.040 penzionisan je Josip Draxler, kotarski šumar
treće kategorije treće grupe Direkcije šuma u Ljubljani.


Od 14. novembra 1924. br. 41.061 premješteni su po potrebi službe:
Dragoljub Blažek, okružni šumar druge kategorije treće grupe, iz Šumske uprave
u Tetovu za Šumsku upravu u Kumanovu.
M:ioslav Brnković, podšumar treće kategorije druge grupe iz Šumske uprave u
Peći za Šumsku upravu u Kavadaru.
Simo Ljubisavljević. podšumar treće kategorije druge grupe, iz Šumske uprave u
Kruševcu za Šumsku upravu u Varvarinu.
Ivan Rukavina, podšumar prve kategorije devete grupe iz Šumske uprave u Varvarinu
za Šumsku upravu u Ražnju.


Nikola Marinković, administrativni činovnik treće kategorije četvrte grupe, iz Direkcije
šuma u Aleksincu za Šumsku upravu u Vranji.
Janko J. Grajser, podšumar prve kategorije devete grupe iz Šumske uprave u


Vranju za Šumsku upravu u Kitolju, i
Petar Valentić, podšumar prve kategorije devete grupe iz Šumske uprave u Kuršumliiji
za Šumsku upravu u Nišu.


Od 14. novembra 1924. br. 41.062 postavljeni su :
za blagajnika druge kategorije treće grupe računovodstva Direkcije
šuma u Aleksincu, Miroslava Jandrića, okružnog šumara druge kategorije
treće grupe pri šumskoj upravi u Kruševcu.
Za podšumara treće kategorije druge grupe pri šumskoj upravi 2agubici
Vladimira Živojinovića, blagajnika treće kategorije druge
grupe pri računovodstvu Direkcije šuma u Aleksincu.
Za podšumara treće kategorije druge grupe pri Šumskoj upravi u
Gornjem Milanovcu, Kostu šarčevića, podšumara treće kategorije
druge grupe u penziji svu trojicu po potrebi službe.
Za pripravnika treće kategorije četvrte grupe pri Šumarskoj upravi u
Kruševcu Živojina Mihajlovića. pripravnika treće kategorije četvrte
grupe pri Šumskoj upravi u Deranima, svu četvoricu po potrebi
službe.