DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1925 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Iz Šumarskih Udruženja


Prošle godine također pokrenuta akcija za izdavanje inžinjerskih diploma
Kako se je profesorski zbor gosp.-šumarskog fakulteta u principu saglasio sa ovom
željom studenata, nadamo se da će i ova stvar biti uspješno riješena.


Ove su godine uvedene u program rada ekskurzije udruženja u zagrebačke
tvornice u cilju daljnjeg stručnog i općeg obrazovanja studenata.


Šumarska struka ima opravdanih zahtjeva na afirmisanje svoga društvenoga
položaja koji je do nedavna prilično stradavao. Omladina doprinosi tome
svoj dio. Unatrag tri godine izlazi Udruženje svake godine pred javnost sa sjajnim
plesom. Osim toga reprezentativnog momenta ovi sjajni plesovi omogućuju
ekonomski opstanak Udruženja (izdavanje »kripta, nabavku knjiga, časopisa itd.).
Ukratko svojim radom, svojim materijalnim stanjem i jednodušnošću svoje unutarnje
organizacije zapremilo je Udruženje zamjerao mjesto među zagrebačkim
studentskim klubovima.


Ove je godine izabran na glavnoj skupštini slijedeći odbor:


Predsjednik: Vlad. Lončar


Potpredsjednik: St. Lovrić


Tajnik: Drag. Sulimanović


Blagajnik: Širo. Flogel


Knjižničar: St. Sctošek


Odbornici: Bogd. Vukadinović, Stj. Kutleša


Zamjenici: Vlad. Valentekovilć, Stj. Kutleša


Revizori: Jos. Mahovlić, Ant. Cenić, Stj. Bešenić.


Taj je odbor u svemu vođen gornjim principima. Pored takove jednodušnosti
u gledanju nai cilj Udruženja i pored svijesti studenata, nezdrave se pojave iskorenjuju
same od sebe, te je time dana garancija da će i novi odbor uz pripomoć
kolega moći doprinijeti svoj dio za ostvarenje zadatka Udruženja.


:


ISKAZ UPLA(ENE ČLANARINE I PRETPLATE U NOVEMBRU 1924.


Redoviti:


Upravitelj dobra Windschgraetz, Planina 50 Din (god. 1923.); Jajčanin Petar,
Bos. Kostajnica 10 Din (god. 1924.); Vasić Petar, Glamoč 120 Din (god.
1922^4.); Brnjas Drag., Ogulin 50 Din (god. 1924.); Hadenković Svet., Beograd
100 Din (god. 1923./24.); Šunjevarić Milenko, Raška 50 Din (god. 1924.); Damnjancvić
Milutin, Raška 50 Din (god. 1924.); Hermann Josip, Sušak 50 Din (god.
1924.); Vorkapić Laza, Beograd 50 Din (god. 1924.); Šmidinger R., Zelendvor 50
Din (god. 1924.); Bradač Tomo, Samobor 1(K) Din (god. 1924./25.); Mihaldžić Vidoje,
Rajić 50 Din (god. 1924.); Sćrbačič Karlo, Bos. Dubica 50 Din (god. 1924.);
Uroić Josip, Čazma 50 Din (god. 1924.); Bergan L., Lokve 50 Din (god. 1924.);
Marković Ljub., Vinkovci 50 Din (god. 1924.); Mart [van, Zagreb 50 Din (god.
1924.); Kauders Alfons, Sušak 50 Din (god. 1924.); Gaković Dušan, Han-Pijesak
50 Din (god. 1924.); Teodorović Milan, Olovo 60 Din (god. 1924., 50 Din članarina
5 Din upis 5 Din pravila); Stanojević Pavle, Kupinovo 50 Din (god. 1924.); Lončar
Ilija, Sokolovac 50 Din (god. 1924.); Topčagić Osman, Sarajevo 50 Din (god.
1924.); Jovanović Jovan, Našice 25 Din (god. 1924.); Herak Emilijan, Ivanska 50
Din (god. 1924.); Wundszam Alek., Sarajevo 70 Din (god. 1923./24.) ; Divjak Manojlo,
Beograd 100 Din (god. 1924./25.) ; Antonijevič Eugen, Kutina 50 Din (god.
1924.); Ambroz Franjo, Nemila 50 Din (god. 1924.); Asaj Franjo, Karlsdorf 50 Din
(god. 1925.); Drmial Jaroslav, Olovo 50 Din (god. 1924.); Grakalić Tvan, Makar