DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1925 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Iz Šumarskih Udruženja 41)


izdanju, pa jer ujedinjenjem, a i stručnim zahtjevima postaje potreba na takvome
delu sve veća, to želimo da navedena knjižarnica čim prije pristupi izdanju i
drugih dvajuh svezaka toga dela. Time bi se zadovoljila potreba na priručniku
za nižu geodeziju ne samo kod studenata tehnike, šumarstva i gospodarstva, već
i potreba inženjera. Prof. ing. Pavle Horvat.


»Poljoprivredni Glasnik«. 1. o. .. izašao je iz štampe 23. broj »Poljoprivrednog
Glasnika» sa ovom sadržinom: S. N. Lozanić: Poljoprivreda nekad i sad;


S. Fruvvirth : Uspesi oplemenjivanja biljaka; Dr. Pavle Vukasović: Biline štetočine;
Poljske Učionice i Domaći Vrtovi; Beleške: Društvo oplemenjivala bilja;
Prikaz novog sistema obrade zemlje Simensovom frez-mašinom; Jesenji; vašar
stoke u Budimpešti; Nova knjiga o šećernoj repi; Gospodarski položaj u Čehoslovačkoj.
— Godišnja pretplata: za pojedice 130 dinara, za udruženja, čitaonice,
društva i 1. d. 160 dinara. Uredništvo se nalazi u Novom Sadu, Petra Zrinjskog
ulica broj 2.
Honorarne odredbe za sve tehničke radove inženjera, arhitekta i geometara,
koje po zaključku ovogodišnje skupštine Udruženja Jugoslovenskih Inženjera
i Arhitekta u Novom Sadu imaju valjanost za ćelu Jugoslaviju, izašle su na 58
stranica u priručnom izdanju na s r p sk o-h r v a t s k o m jeziku te se mogu
dobiti kod Udruženja jugoslovenskih inženjera i arhitekta — Sekcija Ljubljana,
Turjaški trg br. 1. Cena 40 Din. Šalje se poštom ili pouzećem.


Honorarne odredbe obuhvaćaju 4 poglavlja: 1. Opći deo; JI, Vremenski
cenovnik; 111. Naplata troškova i odštete; IV. Okvirni cenovnik. Honorarne odredbe
obuhvataju sve inženjerske struke i to: 1. Gradjevinskih inženjera; 2. arhi.
tekta; 3. strojevnih inženjera; 4. elektrotehničkih inženjera; 5. inženjera za brodogradnju
i brodne strojeve; (i. inženjera za kulturnu tehniku; 7. rudarskih i talioničkih
inženjera; 8. inženjera za šumarstvo; 9. inženjera za tehničku kemiju;


10. geometara.
Honoraire odredbe su neophodno potrebne svim inženjerima, arhitektima,
geometrima, veštacima, poduzećima i gradjevinskim korporacijama, vlastima i sudovima.


S unifikacijom honorarnih odredbi za ćelu kraljevinu učinili su jugoslo.
venski inženjeri važan i znamenit korak napred na putu ka konsolidaciji naših
gospodarskih prilika.


Toplo preporučamo ovo temeljito i važno stručno delo.


... »........ ......... ......«.


Ha ......... ......... y ........ ........ je 2. ....... 1021.
...... »........ ......... ......« .. ..... .. ............ ........
........, .. ...... .. ........ ..... ...... ......, .. ...... .........,
.. ...... .......... .......... . .. ..


>Šumarski Listr br. 1.