DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1925 str. 50     <-- 50 -->        PDF

48 Literarni preged


Toga su se posla poduhvatile naše burze, koje su uzanse za trgovinu drve


lom shvatile, kao bitni dio naših uzansi uopće. No kod toga je eto uzeto u obzir,


da se uzanse za trgovinu drvetom u svom općem dijelu, a i u specijalnom, moraju


izgraditi posve zasebne i nezavisno od uzanci za drugu robu.


Poticaj za izrađivanje novih uzansi dala je zagrebačka burza, no ujedno je


zatražen sporazumni rad na istoj osnovci i sa ostalim burzama.


Da se provede valjano organizovanje rada, podijeljena je čitava materija


za izvjesne skupine (hrastovina, bukovina, meko drvo, željezničiki pragovi, ogrL.


jevno drvo, ugljen, tanin i t. d.).


Za svaku tu skupinu izradili su specijalni stručnjaci glavnu osnovu, koja jepretrešena
i raspravljena u brojnim sjednicama širega stručnjačkoga odbora.
Tako redigovan tekst uzansa bit će predložen plenumu stručnjaka na prihvat.


U tim raspravama uzelo je učešća i naše udruženje a i delegat zagrebačkog
šumarskog fakulteta (profesor iskorišćivanja šuma).


Čitavu akciju rukovodi generalni sekretar zagrebačke burze gosp. Špiro
Peručić. Kod izrađivanja pojedinih dijelova kao i na odnosnim raspravama uzeli
su živog učešća najvidjeniji i najspremniji zagrebački industrijalci i trgovci drvetom.


Konačna redakcija ovih uzansi, koje su izrađivane velikom ponmjonv
stručnjačkom spremom a i pravnički dotjerane, bit će skoro dovršena.


Mnogo briga zadavala je nova stručna terminologija, za koju smo nastojali,
da bude više u duhu našega jezika. U tom smjera valja sa naročitom pohvalom
istaći veliko razumijevanje, koje u tom pogledu pokazao gosp. generalni sekretar
Peručić, kao odličan poznavaoc našega jezika.


Bili bi vrlo blagodarni svakomu čitaocu našega »Lista«, koji bi bio voljan
da ovaj rad ispomogne sabiranjem i saopćavanjem čistih narodnih termina, koji
bi se mogli ovdje upotrebiti.


Paralelno sa izdanjem u našem jeziku izaći će i prijevodi uzansa u francuskom,
engleskom, talijanskom i njemačkom jeziku.
Od gosp. generalnog sekretara Peručića ovlašteni snio, da u našem organu
donesemo tekst novih uzansa, čiin on bude konačno redigovan.


Mi ćemo se ovom susretljivošću poslužiti u svoje vrijeme. Naslojtat ćemo
da kod toga iznesemo i tumač pojedinih stručnih pojmova, jer držimo, da je pitanje
Uzansi Za nas od velike važnosti.


Niža Geodezija od prof. M. I. Andonovića. Beogradska knjižarnica Gece Kona
priredila je drugo izdanje »Niže Geodezije« od prof. M. I. Andonovića. Od toga
izdanja izašla je do sada prva sveska koja sadržava uvod, pomoćna znanja, te
pomoćne instrumente. Knjiga je napisana jasnim stilom i čistim narodnim jezikom.


Pošto mi na srpsko-hrvatskom jeziku nismo imali nikakvo djelo iz niže
geodezije spomena vredno osim spomenute knjige prof. Andonovića u prvome