DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1925 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Nastava i nauka


.. ce ............ ....... .......... ........ ..... .......
ii ........... ........ y ...., .. .... . .........., î.oja .. .... ..
...., on ...... .... ........, .... . ....... . ...... TI .........


NAŠI ZAVODr ZA ŠUMARSKE POKUSE.


Zasada postoji u nas samo jedan takav institut (u Zagrebu). God. 1924.
počeo je institut sa prethodnim radovima oko njegova uređenja,


Za prostorije instituta ušle su u prvi čas u obzir one, koje su postale raspoložive
nakon likvidacije šumarskoga odsjeka u Zagrebu. No ove su prostorije
po državnoj vlasti upotrebljene u druge svrhe tako da. je uprava instituta bila
priuuždena, da najpotrebitije prostorije adaptira u zgradi, u kojoj se sada nalazi
šumarski fakultet.


Čitav rad instituta pa prema tome i njegova unutarnja organizacija podijeljena
je na ove skupine:


I. uzgajanje šuma;
1J. iskorišćivanje šuma i šumarska tehnologija;
III. čuvanje šuma;
IV. đendrometrija;
V. uređivanje šuma;
VI. fitopatologija;
VII. pedologija.
Za svaku tu skupinu izrađen je osnovni p r o g r a m rad a. To će reći
naznačena su najglavnija pitanja, koja moraju biti predmetom istraživačkoga
rada. Na prvom mjestu sioje pitanja, koja su od važnosti po praksu.
Detalj tih pitanja a napose naučni i istraživački metod prepušten je odluci
istraživačevoj. One skupine, koje se kao nauka nalaze još u živoj izgradnji
te iziskuju poznavanje savreinenih istraživačkih metoda, treba đa budu i predmetom
posebnih studija u inozemstvu. Povodom toga bio je izaslao
nastavnik za pedologiju (prof. dr. Seiwerth) u inostranstvo, a napose u Bmo,
Prag i Munchen da ondje prouči savremeno uređenje zavoda za pedologiju. S
istoga razloga bit će potreban specijalni studij za fitopatologiju (đr. Škorić). Za
taj studij ulazi u obzir laboratorij prof. Petria u Firenci. Rektor talijanske visoke
škole u Firenci (prof. dr. Pallazo) izjavio je, da će u tom smjeru vrlo spremno
izaći u susret.


Nemoguće je zamisliti specijalni istraživački rad bez poznavanja odnosne
1 itérâ t ure . Jz toga razloga bilo je potrebno, da institut nabavi svu specijalnu
literaturu, koja se odnosi na pomenute skupine, da je uzmogne uvijek imati
pri ruci.


Pošto se kod rada ovakovih instituta radi načelno o pitanjima, koja su od
praktične važnosti, potreban je i izvjestan instrument a r i j, a p a r a t u r a.
te sva druga n a u č n o-i s t r a ž i v a č ka po m a g a 1 a za rad u terenu. Pomoću
kredita, koji je osiguran za god. 1924.—25. i. koji je Ministarstvo Suma i
Rudnika već doznačilo u iznosu od % čitavoga kredita, bilo je moguće, da se namire
troškovi adaptacije prostorija, nabavljanja najpotrebitijeg pokućtva. uređenje
laboratorija za fitopatologiju, pedologiju te nabavljanje instrumentarija za
dendrometriju. Samo odjeljenje za iskorišćivanje šuma i šumarsku tehnologiju
(prof. dr. Ugrenović) moralo je obustaviti nabavku potrebn´h pomagala dotle,
đok ne bude doznačena posljednja četvrtina državnim budžetom osiguranoga