DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1925 str. 44     <-- 44 -->        PDF

42 Nastava i nauka


..................... JOBAHA ........


.... je .... ... ..... ......, ........ ........... ............,
........... ...... ......... ....., ........... ........... .......,
....... ........ . .... ......... ..... .... . ... ..... ....... ..
y ...... ....... ...... ........, .........., .. iianiicanii ..... ......;
UD .. ..... ......... .. u ...... ..... ....... .... ......... ......
...... ......., ...... ....... ..........., ..... no ..... u .......
...... ...... ... ... je ......, .. je u ...... ........ . ...... ......
....... .. ...... ... ....... .... ..... ........ ....... .........
11.]).. ....... .........., ... ux je ...... ......, .......... .. ..
........ »honoris causa« ....... ....... . ...... ............


.... je ..... ......... ....... ...... ir ........ ..... .......
..... ......, ne ....... .. .. a .. .. .... ........ naine ....... .......,
..... ....... ......... u ........ ....... ........


... .......... ....... .......... je, ....... . ...... y MHOIO
.........


..... ...... ... ..... ....... ........ .... ..... — ....... .
. . . . a . u . .. Ou ........ ..... ............ . .......... ..... ....
y ....... .......... .. ..... — y ..... ...... ..... — ........ ............
.... Ou .......... .......... ........... ..... ..........
....... na ......., .... y ... ..... .. ... je ....... .. ........, .... ..
u .... ... .. .......... ....... na ke ... ...... ............ ......
.... ........ ......... ... ........... ...... ...... .... . ........


.. ... je ....., .. .. ...... ono ...., .... je ...... ...... .
...... ...... . . . a, ............ ... .... ... .... .... ....
30 ...... ne .... ...... ... ..... n ........... u ......... .........
Taj je ..... ... . .... .. ........... u ...... ....... .. ............
........... u .. ........... . .. ...... ... ...... .........
..........


.. ....... para (1915.) ... je ...... ...... na .......
0 . . . . n .. ..... je ........ .......... . ....... ..... .............
..... La Péninsule Balcanique. . ... ... ..... ... ........ ...... na
nepa ..... mir. ..... ........ (.. .. 1921. .... 201.1.


Kao .. .. . . .]) ............ ....... je ...... .......
.... ........ On .. .... ......... .... ........... . ......... .......
.......... .........., ... je on ....... ...... .......... ...... .... ..
...... ....


Kao pei.Top ...... 1919./1920. ........ je on ..... ...... ........
u ....... ce u .. ....-.... ......... . .... .........
y . . . . . a . ..


Ou je u a n n . il a . n . . a y ............. ...... ....... .. nar
.. ou ....... ..... ............. ...... ....... ........... ..... ....
.......... ...... .... ....... na ........ ............. ... .... ....
..... nn .... .. .... ..... ... .... ...... . ... .. ....... .... ...
..... JoBanonnh (......) y ».............. ....« ........: »....... ..
... ..,. ...... nnje .... ......, laiju je ono .... ........... a ... ....
u ...... .......... On ce mije ôaisno ....... ............ neti .......


1IOM ..........«