DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 1/1925 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Goadarstvo leta 1923. 39


G o z d i d e 1 n i š k i h d r u ž b. Te družbe imajo gozde po raznih
okrajih in sicer v brežiškem : Premogokopna družba v Rajhenburgu 80 ha
(1, 1924. je zopet 30 h a prikupila); v celjskem: D. d. »Zagorka? v Zagrebu


24.73 ha, D. d. za proizvodnja kemičkih izdelkov v Hrastniku 8.67 ha, Tovarna
in livarna v Štoreh 66.08 ha, D. d. pivovarna v Laškem 1.58 ha, »Apnenik^, d. d.,
Zagrad 0.35 ha; v kočevskem okraju: Trboveljska premogokopna družba 12.2520
ha, in Zivinorejska zadruga 2.4359 ha: v konjiškem okraju: D. đ. »Atlas« v
Zagrebu 24.59 ha; v krškem: Papirnica v Vevčah 448.43 ha. Tvornica pokućtva
in inđ. drva v Gorjancih 108.26 ha, I), d. za industriju stakla. Zagreb 2.14 ha;
v kranjskem okraju: Papirnica v Vevčah 0.7370 ha. Lokalna železnica, Tržić
0.3840 ha; v litijskem okraju: Trboveljska premogokopna družba 408 ha, Papirnica
v Vevčah 53 ha; v ljubljanskem okraju: Papirnica v Vevčah 12.14 ha,
Kranjska stavbinska družba 3.25 ha, Društvo ostrostrekev 3.31 ha, v mariborskem
okraju: Pašniška zadruga v Limbušu 128 ha; v novomeskem okraju:
Tvornica pokućtva in ind. drva v Krapini 677 ha; v prevaljskem okraju: Rudokopna
unija v Mežici 1411 ha; v ptujskem okraju: Industrija drva, Zemun 232 ha;
v radovljiškem okraju: Kranjska industrijska družba 1125 ha, Societa anonima per
industrie forestali, Roma 258 ha (1. 1924. kupili vaščani v Begunjah), Cementarna
na Dovjem 20.4644 ha.
Go zd i ba n k m zadrug: Hrvatska eskomptna banka (A. Jakil) 2237 ha
v krškem okraju: Slavenska banka1 20 ha v mariborskem okraju; Trgovska banka
2.8503 ha v kočevskem okraju; Hrvatska eskomptna banka 1167 ha v novomeskem
okraju; Gospodarska zadružna banka 147 ha v ptujskem okraju: Zebljarska
zadruga v Kropi 3.8757 ha v radovljiškem okraju.


H ranilnice i n p o s o j i 1n i c e imajo ražen 215 ha obsegajočega
gozdnega posestva (Ljudska posojilnica, Ljubljana) v novomeskem okraju, drugod
le majhna posestva in sicer v celjskom okraju 8 ha, kočevskem 2 ha, konjtëkem
9 ha. krškem 6 ha.


G o z d o v drugih, i n d i v i d u e 1 n i h posestnikov je glasom
Jzkaza 1. v Slovenji 609.973 ha. Sem spadajo veleposestva posameznikov, vštevši
tuđi bivše fideikomise, dalje srednja in mala posestva.


Po sestavi, objavljeni na strani 23 predlanske Spominske knjige J. Š. U.
je bila porazdelba gozdov, ne glede na posestveno kategorijo, po velik o s t i
posestva sledeča:


2 gozdni posesti nad 15.000 ha, ali 6.05%
2 f od 5.000 do 10.000 c 2.38%
3 gozdna posestva 4.000 » 5.000 > 2.05%
3 « c 3.000 4.000 1.55%
5 gozdnih posestev - 2.000 « ..(..) 1.79%


17 « 1.000 - 2.000 < 3.40%
7 « « 800 « 1.000 0.96%


16 « 500 r 800 « « 1.59%
10 « < 400 c 600 -« 0.66%
17 < « 300 « 400 « « 0.85%
00 « « 200 « 300 < < 2.26%


143 « « 100 « 200 « « 3.08%


297 « « 50 <-< 100 € « 3.15%
1580 < « 25 « 50 t . < 7.21%
22590 « 5 « 25 « 27.94%
pod 5 ha, ali 35.02%