DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1925 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Suznik kukavičji i gubar te njihovi parasiti


To je samo jedan primjer, koji nam pokazuje, kako priroda sama uništava
štetočinje te tako umanjuje štetu, koju nam ovi nanose. Pojava
štetočinja: gubar a, zlatokraja i suznika ovisi o vremenskim prilikama,
no očito je, da su razni parasiti i ptice u suzbijanju njihovom od većeg
utjecaja nego vremenske prilike. Tako su na pr. jaja suznikova protiv
nevremena vrlo otporna, a gusjenice svih triju štetnika, dok su mlade
živu zadružno i zaštićuju se zaprecima od vanjskih utjecaja.


Propadanje hrastovih šuma žalosna je pojava, ali je opet za istraživaoca
svakako interesantna. Nesumnjivo je da će istraživanja u tome
smjeru donijeti ne samo interesantne rezultate već je razumljivo, da
bi takova istraživanja bila od velike koristi. No takova bijološka motrenja
moraju se izvoditi na velikim prostorima, u velikom broju, kroz
dugo vremena, a traže i obilje novčanih sredstava. A sve to prelazi
sile pojedinca.


»MALACOSOMA (GASTROPACHA) NEUSTRIA L.. LJPARIS DISPAR L.
ET SES PARASITES«. Dans cet article l´auteur publie les données provenantes
de ses recherches sur le parasitisme chez Malacosoma et Liparis. Les parasites
(Ichneumonidae, Chalcididae, Braconidae et Tachinidae) ont anéanti 20 p. c.
des chenilles chez Malacosoma et 65 p. c. chez Liparis. Les 4780 nymphes de
Malacosoma ont iourni 37S9 papilîiins (75 p. c. 0 et 25 p. c. X ) en plus
Ichneumonidae et Chalcididae, 34S Tachinidae. Chez Liparis l´infection était beaucoup
plus grande. De 444 chenilles sont éclos seulement 144 papillons (80 p. c.
5 et 20 p. J ) et 87 Ichneumonidae et Braconidae et 161 Tachinidae. L´auteur
a observé que la Cantharis rustica dévore les chenilles de Malacosoma.


»Šumarski List« br. 1. 3