DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1925 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Suznik kukavičji i gubar te njihovi parasiti


Po jakosti zaraze dolazi prvi u obzir suznik, jer je počinio najveće
štete. Gubar i zlatokraj pojavili su se također u velikoj mjeri, al\
su oštećivanja bila znatno manja od onih suznika. Šteta počinjena od
tih gusjenica vrlo je velika, jer nije stradao samo jedan kotar, nego
je oštećivanje zauzelo mnogo veći prostor. U kostajničkoj okolici postradala
je jednako jedna i druga obala Une te općine obiju kotareva.
Isti je slučaj, čini se, i u čitavom području od Kostajnice do Broda
uz Unu i Savu sa obe strane. Prošle godine bila je ta zaraza zauzela
mnogo manji kompleks nego ove godine.


Videći koliki zamašaj imade to napadanje štetnika za gospodarstvo,
zainteresovao sam se za tu stvar i nastojao da proučim, koliki se
procenat tih štetnih gusjenica razvija u leptire, a koliko ih stradava
bilo s kojeg razloga. Napose me tu zanimao broj parasita kod gusjenica.
U tu sam svrhu sabrao oko 500 gusjenica i nešto preko 4.000 suznikovih
čahura. Gusjenice su se brzo zakukuljile i ja sam počeo da promatram
parasite kod tog leptira. Pregledavajući svaki dan te kukuljice
nailazio sam na ličinke muha gusjeničarki (Tachin
i d a e). Ove ličinke su se zapredale neke odmah, a neke tek za par
dana. Nakon 2—4 tjedna, baš u doba kad su se počeli javljati sami
leptiri, nailazio sam na razvite ose najeznice (Ichneumon
i d a e), koje su se izvlačile iz suznikovih kukuljica. U isto doba izlaze
iz svojih kukuljica i muhe. No razlika je tu ta, da se najeznice
izvaljuju kao gotovi kukci iz leptirovih kukuljica, te prema tome dozive
čitavu svoju preobrazbu u samoj gusjenici odnosno kukuljici leptirovoj,
dok su muhe ispale iz kukuljice kao ličinke i onda se zakukuljivale.


Od gubara odgojio sam neko 500 gusjenica, a ove su mi se sve
zakukuljile. Za gubara je poznato oko 470 vrsta raznih parasita, pa
mi je ovaj broj gusjenica poslužio samo za poredbu sa parasitima
suznikovim. Pošto su po riječima g. Manojlovića2 već od godine 1902.
učestale zaraze od spomenutih štetočinja u hrastovim šumama i u istim
predjelima, lako je zaključiti, da je stupanj oboljelih i inficiranih
gusjenica svakako od velike važnosti za razvoj same zaraze. Baš ovi
predjeli Kostajnica-Sisak-Petrinja češće imadu posla sa velikim oštećivanjima
šuma i voćnjaka. Tako prof. dr. Langhoffer´ spominje za
ova mjesta velika oštećivanja od tih gusjenica u godinama 1898., 1899.
1901., 1902., 1904. i 1907.


Po mome mišljenju ne će biti u okolici Kostajnice naredne godine
zaraze od suznika i gubara, jer sam ove jeseni našao vrlo rijetko
jaja od jednoga ili drugoga štetnika, dok sam ih prošle godine nailazio
vrlo mnogo. Nije isključeno, da su se oni dalje povukli.


Međutim kod nas su zaraze autohtone naravi pa se pojave nenadano
u obliku jake zaraze, ali ih za kratko vrijeme opet nestaje, da
onda tek za par godina ponovno izbiju. Ovdje moramo naime uzeti


2 T. c. p. 502.


8 Štetni kukci u gospodarstvu Hrvatske, Gospodarska smotra, II. god.,
:Zagreb 1912., p. 10—14.