DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1925 str. 2     <-- 2 -->        PDF

Sumarsk» list


izlazi svakog prvog u mjesecu na 3—S tiskanih araka,
Članovi redovni j . Š. U. dobivaju ga besplatno nakon podmirenja
članskog god. doprinosa od 50 Din.
Članovi pomagači a) kategorije plaćaju godišnje 25 Din.
b) „ „ « 100 Din.
Članovi utemeljitelji i dobrotvori dobivaju ga nakon jedno


kratnog dopriosa od 500 dot. 3000 Din.
Pretplata za nečlanove iznosi godišnje 100 Din.
Pretplata se šalje za članove iz Slovenije na podružnicu


J. S. U. u Ljubljani na ček. broj 11.054 ili po poštnoj nakaznici,
za sve ostale pak na ček. J. SVU. 34.293 ili na adresu
blagajnika: Zagreb, Vuko´tinovićeva ulica 2.
Uredništvo!
uprava nalazi se u Šumarskom domu Zagreb.
Vukotinovićeva ui. 2. Telefon 6—60.
Za oglase plaćaše:
Za stalne oglase (inserate) kao i za dražbene oglase:
Vi strana 500 (petstotina) Din. */4 strane 175 (stosedamdesetpet) Din.


*/strane


VI strane 300 (tristotine) Din. 9° (devedeset) Din.
Kod trokratnog ogfašivanja daje se 15%, kod šesterokratnog
30% i kod dvanaesterokratnog 50% popusta.


Sakupljači oglasa dobivaju nagradu.