DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1925 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Iz istorije našeg šumarstva1


No najjači rad razvija Kos dalje od godine 1846. Od loga vremena
njegov rad kreće se u dva zasebna no paralelna pravca, koji idu za
istim konačnim ciljem. Na jednoj strani nastoji Kos, da svojim publikacijama
krene tadanje šumarstvo sa mrtve tačke uopće. Na drugoj
strani rukovodi on živu akciju, da se u krilu Gospodarskog
društva osnuje samostalni odsjek za šumarstvo.


Koliko mu se važna čini baš ova akcija oko osnivanja šumarske
organizacije, razabire se iz činjenice da je svoju knjižicu posvetio članovima
Gospodarskoga Društva. Očito je, da on to čini namjerno iz
razloga da bi o važnosti šuma te potrebe njegova uredjenja prije svega
uvjerio članove toga za onda jedinoga privrednoga Udruženja te tako
utro put Oisnivanju šumarskoga udruženja. U tom propagandističkom
nastojanju postaje Kos i član podružnica Gospodarskoga Društva u
Sisku i Moslavini (G. L. 1847. S. 52), koje su se nalazile na istoj teritoriji
kao i šume, kojima je on upravljao.


1 jedna i druga akcija Kosova, kad je pcsmatramo danas u perspektivi
od malo ne punih osamdeset godina, izgleda još i danas velika
te vrijedna udivljenja. Upravo je neshvatljivo, kako je pojava ovako
jakoga individualiteta, pokretača, organizatora i rodoljuba o tala u
istoriji našeg šumarstva sve do danas gotovo nezapažena. U čitavoj
našoj šumarskoj literaturi spominje se rad Kosa samo na dva mjesta.
Jedan prikaz18 gubi se više u rodcljubnim ekspektorijacijama, nego
što kritički ulazi u stvarnost i vrijednost same njegove knjige. Na drugom
mjestu1´1 spominje se ime Kosovo samo u jednoj notici ispod
teksta.


0 drugom pravcu njegova rada, o osnivanju prvoga Šumarskoga
Udruženja, koje nas ovdje napose interesuje, nema u »Šumarskom
Listu« — izuzevši neke kratke napomene prof. Kesterčaneka — a ni
Spomenici Hrvatskog Šumarskog Društva nigdje ni spomena.


Da bi mogli uočiti važnost Kosova rada po naše šumarstvo uopće,
a po naše Udruženje napose, valja izložiti osnovne intencije njegova
rada u oba smjera.


Prije svega udara u oči, da Kos piše zasebnu knjigu 2" o promicanju
šumarstva kao privatni činovnik, a ne možda kao neko zvanično
lice. To nesumnjivo diže vrijednost onih motiva, koji su ga poticali na
ovaj rad. Jasno je, da on ne piše možda zato da bi ugodio državnoj
vlasti, već samo zato, što ga goni ljubav za šumu i dobro naroda. Ta
ljubav prcvejava svaku stranicu njegove malene ali vrijedne knjižice.


Muče ga »žalosne prilike«, koje vladaju, »želi dobro zemlji i on
se usmjelio da piše knjigu«. Želja mu je ne samo, da skrene pažnju
posjednika šuma, kako bi oni što više brige posvetili šumarstvu, već


1K Croković: »Hrvatsko šumarsko društvo- Š. L. 1883. S. 157—.160.
13 Kestercvinek : op. cit. 8.
-´" Kos: Des Forstwesen in Kroatien, Zagreb 1847.