DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1925 str. 12     <-- 12 -->        PDF

10 Iz istorije našeg šumarstva


svetio književnom radu. To je — za onda velik — priručnik, koji obradjuje
čitavo šumarstvo.7


Ne treba da nas zbunjuje činjenica, što je ovo djelo pisano njemačkim
jezikom. Treba uvažiti, da ga je pisao Sporer kao činovnik
krajiške šumarske uprave, a pisao ga je za uporabu njenih organa,
što je posebno istaknuto na njegovom naslovnom listu. Za njega je
njemački jezik bio onda zvanični jezik, to će reći jezik, kojim je morao
da piše. Pa kad toga i ne bi bilo, moralo bi mu se oprostiti što se
on kao narodni čovjek služi nenarodnim jezkom. Jer valja uvažiti, da
u ono vrijeme pisati stručnu knjigu narodnim jezikom znači jednu golemu
teškoću iz razloga, što stručna terminologija onda uopće nije postojala.
Konačno treba uvažiti, da su Šporera vlastodršci u Krajini radi
njegova rodoljublja smatrali »sumnjivim puntarom (buntovnikom) i
nezadovoljnikom, kojeg bi valjalo čim prije maknuti«. (Kesterčanek).
Razumljivo je, da je Sporer u toj teškoj i beznadnoj poziciji gonjenoga
morao, da se uteče njemačkom jeziku. (Prema pisanju Kesterčanekovom
Sporer je bio dva puta suspendiran odnosno maknut iz službe kao
nepouzdan elemenat.)


Usprkos toga, što ga je vlast kao narodnog čovjeka gonila, piše
Sporer 1843. drugu svoju knjigu* narodnim jezikom. U njoj prikazuje
dendrometar, što ga je sam kcnstruisao i iznosio na prodaju.´1 Ovo je
djelce sam Sporer preveo na njemački jezik (1858.)10 0 njemu je izašao
i jedan prikaz u osamdesetim godinama." U našoj stručnoj literaturi
ne spominje se taj dendrometar nigdje osim u Kesterčanekovoj
»Dendrometriji«, koja mu donosi i opis.


Prema pisanju Kesterčanekovom, stariji su naši šumari još osamdesetih
godina posjedovali taj dendrometar. (Jedan primjerak Šporerovog
dendrometra nalazi se u dendrometrijskoj zbirci zagrebačkoga
šumarskoga fakulteta.)


Godine 1849. javlja se Sporer opet književnim radom svojim —
šumarskim katekizmom. To je kratki udžbenik za čuvare šuma, napisan
u 102 pitanja i odgovora. On izlazi u Gospodarskom Listu 1849.


7 Zašli bi predaleko da ovdje prikazujemo ovu najstariju našu stručnu
knjigu. Pobliže vidi o tome: Kesterčanek op. cit. S. 214.


s »Opis i naputak, kako se valja služiti s posve jednostavnim dendrometrom
«. Karlovac 1843.
U prodaji bila je cijena Šporerovom dendrometru: finom 14 for. srednjem
10 for., prostom 6 for. srebra, ((i. L. 1844. S. 65.). Jedan primjerak svoga
dendrometra poklonio je Sporer Gospodarskom društvu (G. L. 1843. S. 149).


Ovaj svoj dendrometar demonstrirao je i tumačio Sporer na prvom zboru
šumara 26. XII. 1846.


111 Sporer: >Beschreibung und Anleitung zum Gebrauche des Taschendendi´ometers-.
Celovec 1858.
11 Kesterčanek >Sporer´s Dendrometer«. Centrnlblatt f. d. (i. F. Wien 1881.


S. 151.