DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1924 str. 59     <-- 59 -->        PDF

.. .............. ......... ........


... ..... ......... ....... .... .. .......... ......... .. .....
...... . ...... .... ........ .. ..... ...... ....... ........ je ....
........ ... .. .... ........ .... ....... . ...... ........., ....
.... .......... ......... ........ ........., a ... je no ... ........
............ ......, .. je ......., .. .. ........ ......... ..........
.. ..... .. ... ..... ....... .. ....... .......... ...... je
........ ....... . ............ ........... ......... ........, ....
.. ..... ... ..... y . .........., .... .. .. .. ....... . ....... .....
........., a .. .. je ..... ...... ... .. ....... . .............
...........


..... ........ . ......... ......... .. .......... .......


............. ......... . ........ ........ y 14 .... 80 .....; .


. ........ ....... ........ ......... .... ... . ........... .......
.... je .... ........ ... je ....... ........., .. ce .. ......
..... .. ...... ........ ...... ...... ........ . ....... ...... .
...... ...... .... ......... ............; ...... ........... ...........
......... . ...... ........ ......... .. 1. ......... .. ..


Kao ..... ..... ....... .... ...... .......... ....... .. ....


..... ......... . .... .. ....... . ...... ........, .... .. ...
.. ce ........ . ...... ... ........, ...... je ....., .. ......... y....., ce ........ ... ...... .. ... .... . ...... ....., .. ce ... ......
....... ... .... ..... . .... — ........., .. .. ....... ......,
.... .. ce ........ ....... . ...... . .... ... ........ ..........
.. ce ...... ...... .. ...... ............ ...... ......, a y .. .....,
.. ce ........ . ...... ... ........, ...... je ....., .. ......... y........ ......... .......... y .......... . ........ ..... .......,
.. ce ...... .. ..., .. ce .... ...... ... .... ............ ..
... . .. ....... ....... ........ y ..... ...., ... ... no ..... .......
...... ...... . ........


.... je ...... ... ......... .........
Kao ...... ...... ......... ........ je ..... ........ .........
».........«.


........... ce na .. ......... .. .... .... ......... ........
......, 1,´... .. ... ...... .. ...... ........, .... ......... .......,
.... .. ...... na ......... .........., ... . .... .......... ... .........
.... ......... .......: ».. ...... y ..........«.


.......


.. ......... 1.. ........ ........ ...... .............. .........
........ ....... .... 27. ....... 1924. y .........


........ ..: ........... ... ..... ........., ..............:
..... ........, ......: ..... ......., .........: .... ....... . .........:
..... ........, ........ ........., ..... ........., .........,
..... ..........., ....... ......., ..... ....., .... \..........,
...... ....., .... ..... n ..... .........


. 8 .... 30 .... ...... ........... .........
ŠUMARSKI LIST 10/1924 str. 60     <-- 60 -->        PDF

.. .............. ......... ........


...... .... ..... ....... ...... ........ .........., ..... ..
....., .. ........ ..... .... ....... . ......... ...... . ...........
. ............ ........... .....


..... ....... ......, .......... je, .. .. ..... ......... . .......
........ ...... ......., .... .. je ........ ........... .......,
.. .. .........., .... .. y .... ........ ...... ......... (Taj .......
y ........ ......... ........ .. ...... ......).


....... ce .. ....... . ...... ...... .. .............
.... ....... ........ . .... y ....... . .... ......... . ........
....... . ........ .. .......


.. ........ ce ....... .... ......, .... . .. .... ..... .. .......
............ ......... ........ ce ...... ......, .... .. ce ..........
.......... ....... ......... . ... ...... .. ........... ...
....... ......, ... .... ......... ....... ........, .... je ...... ..
...... ........ .. ....... ......, ..... ........ ........ na ......
.......


....... ce .. ..... ......... ......., .. ...... je ......... ....
......, .. je .... . ........
... ...... ....... . .......... ........ ......... ....., ..........
.. ... .........: ..... ......... . .... .......
.... ce ..... ...... ...... ......... ....... ..........., .......
je .... .......


..... ......... ......... ....., ..... ce .. .........., ....
......... ....... .. . .. .... ....... .......... ..... .. .......
.......... . ..^ .....´........ .. .. ...... ...... .... ......, .....
......., ... ..... ........., .... ..... . ..... ......... ..... ....
je ........., .. ce ... ..... ....... .. ........ ..........., .... ..........
........., .... ce ..... ........, .. y ... ..... .........


...... .. ........., .. .. .. ..... ........ ........ ...... .........,
..... .. .. .......... ...... ...... ........... ...... .
....... .........


.... je ... ...... no ......... ....... .. .......... ........
.. .. je .... ........ ....., ......... .. ...... ............ ......
........ ........11, inyjf. .... ........ y ........


....... .. .. .... ........ ........ ........, .... .. .........
nauie ........ na .......... ............. ......... ........ y
....., .... .. ....... ...... ......... y ...... ........ ..: .......
........, ..... ...... . .... ......


..... ........ ......... y ........, ....... je ..... .. .........
..... ......... .. ........ ....... ....... ........... .....,
........... ..... ........, .. .. ........ y ...., .... .. .. ....
........ ....... ........ ............ ......... ........, ... ......
..... ........


... je ...... ... ........, a ..... je ........ ........ .. .......
y .........